رهن و اجاره آپارتمان در زرگنده

رهن و اجاره آپارتمان زرگنده ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

شریعتی خ زرگنده خ رودکی جنوبی کوچه مری..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان زرگنده

زرگنده ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

شریعتی زرگنده خ شهید حیدری خ شکرابی جنوبی بن بست خا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

زرگنده ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

شریعتی خ زرگنده خ شهید حیدری کوچه ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۶ پله به پائین

زرگنده ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

ظفر زرگنده عمرانی پلاک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

درکل ۳۰ واحد

زرگنده ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شریعتی خ زرگنده خ عطاری مقدم خ شهید حیدری..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان زرگنده ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

شریعتی زرگنده خ دلیری کوی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

زرگنده ۱۵۲متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۴ ساله

ظفر خ زرگنده خ عطاری مقدم پلا..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت تا---/۲۵۰م قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

زرگنده ۹۴متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

ظفر خ زرگنده خ عمرانی کوی م..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

زرگنده ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شریعتی نرسیده به دولت خ زرگنده خ رودکی شمالی..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

زرگنده ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

زرگنده خ نونهالان نبش ناز و ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

اجاره رهن آپارتمان زرگنده ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

قلهک زرگنده خ حیدری خ ناز ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

زرگنده ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

زرگنده خاقانی عطاری مقدم حیدری خ ناز خ شکرآبی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

زرگنده ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

قلهک خ زرگنده خ گوی آبادی خ کدوئی خ شکرابی کوی به..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

زرگنده ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

قلهک خ زرگنده خ عمرانی پلاک..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

زرگنده ۱۶۲متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

زرگنده خاقانی عطاری مقدم شمالی ک شهید ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان زرگنده ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

دروس زرگنده خ دانشگر کوی حیدری کوی امید..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

زرگنده ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

زرگنده رودکی جنوبی ک خلی..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

زرگنده ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

زرگنده خ عطاری مقدم کوی جلالی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

زرگنده ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

ظفر خ زرگنده خ دلیری نبش خ دانشگر ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

زرگنده ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

زرگنده خ عمرانی نبش چادرکاپور پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان زرگنده ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

زرگنده عطاری مقدم شمالی ک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

زرگنده ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی خ قلهک خ زرگنده کوی سادات بن ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

زرگنده ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم بن بس..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز مبله

زرگنده ۳۷متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

قلهک خ زرگنده خ عمرانی بن بست اسدی پ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۱۲ متر انباری

زرگنده ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

زرگنده خ عمرانی نبش چادرکاپور پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان زرگنده ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

زرگنده خ حسن آباد خ شهید حیدری ک حسن لطفی..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

زرگنده ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

زرگنده عطاری مقدم شمالی ک شهید ها..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

زرگنده ۱۴۷متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی خ زرگنده خ شیخ ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره به زوج

زرگنده ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

قلهک خ زرگنده خ شهید حی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

زرگنده ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم بن بس..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان زرگنده ۱۰۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

زرگنده خ شکرابی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

زرگنده ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

قلهک زرگنده رودکی جنوبی جنب تره بار..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

گرمایش از کف

زرگنده ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

شریعتی خ زرگنده شکر..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

زرگنده ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

زرگنده خ نونهالان بن بست گلست..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان زرگنده

زرگنده ۱۴۷متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

زرگنده خ عطار..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان زرگنده ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی خ قلهک خ زرگنده کوی سادات بن ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

زرگنده ۱۲ ساله

زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم پل..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۶ خواب: ۳

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۹ خواب: ۳

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

زرگنده ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

زرگنده عطاری مقدم شمالی ک شهید ها..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ

زرگنده ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قلهک خ زرگنده ک ثن..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

زرگنده ۴۵متر طبقه: همکف ۱۸ ساله

زرگنده خ عمرانی کوی طاهری بن بست..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

اجاره رهن آپارتمان زرگنده ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

زرگنده خ دلیری خ دانشگر خ آزاد منجیر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

زرگنده ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

قلهک خ زرگنده رودکی جنوبی بالاتراز تره با..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف

زرگنده ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم بن بس..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

زرگنده ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

خ زرگنده خ حیدری خ خرسند کوی در..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

زرگنده دوبلکس ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

زرگنده عطاری مقدم شمالی ک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان زرگنده ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

قلهک زرگنده رودکی جنوبی کوی خلی..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت

زرگنده ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

زرگنده خ راجیان خ دلیری ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

زرگنده ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

زرگنده خ دلیری خ دانشگر خ آزادمنجیری ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

زرگنده ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

قلهک خ زرگنده کوی خلیلی ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات