رهن و اجاره آپارتمان در دیباجی جنوبی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی خ تسلیمی نبش کوی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲ بالکن-بازدید ۱۶ الی ۱۸ -اجاره حداکثر به ۳ نفر

دیباجی جنوبی ۲۵۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

دیباجی شمالی بن بست خوش..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دیباجی جنوبی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی نماززاده خ گل بن بست..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دیباجی جنوبی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

دیباجی جنوبی خ گرکانی خ فریدون خانی ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

دیباجی جنوبی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

دیباجی جنوبی خ مژگان کوی همایون نبش بن بست شاد..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد ۵۵ م

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

دیباجی جنوبی خ شهید تسلیمی پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

۱۴۵ متر حیاط اختصاصی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی

دیباجی جنوبی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دیباجی جنوبی ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

دیباجی جنوبی خ نوریان پارک ارغوان ..

با توافق

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی آنتن مرکزی فن کوئل مبله

دیباجی جنوبی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

دیباجی جنوبی کوی غف..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دیباجی جنوبی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

دیباجی جنوبی نرسیده به سن..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی

اجاره رهن آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۹۶متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

دیباجی جنوبی خ شهید جوزی نبش کو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مسترروم

با ۲۳ متر سوئیت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی

دیباجی جنوبی ۵۵متر طبقه: زیرهمکف نوساز

دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی حاج..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت

اجاره فقط به زوج

دیباجی جنوبی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

دیباجی جنوبی گرکانی خ فریدون خانی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

دیباجی جنوبی ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

دیباجی جنوبی خ شهید تسلی..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره به زوج

دیباجی جنوبی ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

دیباجی جنوبی کوی ارغوان نب..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

در کل ۱۱ واحد- یا ۳ / ۶۰۰ م----/ ۱۲۰ م

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی ۹۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

دیباجی جنوبی خ شهید گرکانی خ شهید غلامرضائی راد بن ب..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دیباجی جنوبی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

دیباجی جنوبی خ گرکانی کوی فریدونخانی ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دیباجی جنوبی ۱۰۹متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

دیباجی جنوبی کوی سنجابی پل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دیباجی جنوبی نوساز

دیباجی جنوبی خ رحمانی کوی غلا..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۳

طبقه: سوم زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۳

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

هرواحد ۲ پارکینگ

دیباجی جنوبی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی ضلع جنوبی پارک ارغوان ک..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

اجاره رهن آپارتمان دیباجی جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

دیباجی جنوبی نبش سنجابی پلاک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

دیباجی جنوبی ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۱ ساله

دیباجی جنوبی خ گلبان پلاک ..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج روف گاردن باز سازی شده

دیباجی جنوبی ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی بن بست نسترن..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دیباجی جنوبی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

دیباجی جنوبی ک مژگان ک ایرج معماری پ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

۴۰۰ م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی

دیباجی جنوبی نوساز

دیباجی جنوبی سنجابی کوی حا..

طبقه: دوم زیربنا: ۸۰ خواب: ۲ ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۰ خواب: ۲ ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج فلت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی ک غفوری بن ب..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دیباجی جنوبی ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

دیباجی جنوبی کوی کاو..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دیباجی جنوبی ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

دیباجی جنوبی نرسیده به صدر کوی لادن ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دیباجی جنوبی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی پلاک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دیباجی جنوبی ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

دیباجی جنوبی روبروی فرمانیه خ گرکانی خ شهید غلام رضائی راد بن بست ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی مطل..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دیباجی جنوبی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

دیباجی جنوبی ک شمسایی نبش ک ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

قابل تبدیل- بازدید با هماهنگی

دیباجی جنوبی ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

دیباجی جنوبی خ دوقو..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دیباجی جنوبی ۱۱۸متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

دیباجی جنوبی خ بختی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دیباجی جنوبی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

دیباجی جنوبی خ شهید تسلیمی بن ب..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۳۶متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی زاور کوی گل بن بست دادآف..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

دیباجی جنوبی ۱۱۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی زاور پل..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

دیباجی جنوبی ۳۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

دیباجی جنوبی خ مژگان خ عین آبادی ..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره به خارجی دیباجی جنوبی ۱۹۵متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۱۰ ساله

دیباجی جنوبی خ جهانتاب خ اعزا..

اجاره: ۱,۷۰۰ ت $اجاره به خارجی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دیباجی جنوبی ۱۱۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

دیباجی جنوبی بن بست گلست..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۷ ساله

دولت دیباجی جنوبی نرسیده به پارک ارغ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

در ۴ بلوک

دیباجی جنوبی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ فدک خ لطیفی خ معمار..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور درب ضد سرقت

دیباجی جنوبی ۱۳۶متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

دیباجی جنوبی خ رحمانی کوی ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

یا ۲ / ۵۰۰ م----/ ۳۰۰ م

دیباجی جنوبی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان خ مژگان کوی رز ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی

دیباجی جنوبی ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

دیباجی جنوبی کوی کاو..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

دیباجی جنوبی خ شهید عر..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دیباجی جنوبی ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

دیباجی جنوبی بالاتر از پارک ارغوان..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دیباجی جنوبی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی بازرگانی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات