رهن و اجاره آپارتمان در جلفا

رهن و اجاره آپارتمان جلفا ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

سیدخندان جلفا ک ..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جلفا ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم

شریعتی جلفا کاویان غر..

ودیعه: ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

جلفا ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم

سیدخندان خ جلفا کوی فاخته پ..

ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

جلفا ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

جلفا خ فاخته واحد..

ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قابل تبدیل

جلفا ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم

سیدخندان خ جلفا کوچه قناری کوچه قن..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جلفا ۱۲۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

سیدخندان خ جلفا کوی عطار پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

جلفا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

جلفا ک قناری ش..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

بازسازی شده

جلفا ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

سیدخندان جلفا فرخ سرشت پ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

جلفا ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

سیدخندان خ جلفا خ سیمرغ غربی ..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جلفا ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

سید خندان میدان کتابی جلفا نبش ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان جلفا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

سیدخندان خ جلفا خ کاویان ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

جلفا ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

جلفا خ ارسباران کوی ع..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازسازی شده

جلفا ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

جلفا خ دراج ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

جلفا ۲۳۰متر ۳ خوابه طبقه: اول

شریعتی خ جلفا خ ارسباران نرسیده به فرهنگسرا ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

جلفا ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

جلفا ک دراج شرق..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جلفا ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

جلفا خ نیلگون کوی ستاره پلاک..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

پارکینگ مزاحم

جلفا ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: همکف

جلفا خ پیشداد جواهر..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازسازی شده -

جلفا ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

جلفا عطا..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

جلفا ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

جلفا خ ارسباران کوی عقاب پلاک..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی باز سازی شده

جلفا ۱۲۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم

جلفا خ نیلگون خ ستا..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ نبش

اجاره رهن آپارتمان جلفا ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

جلفا خ فرخ سرشت..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جلفا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

جلفا خ سهره ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جلفا ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم

جلفا خ سیمرغ غربی نبش نیلگون پل..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

جلفا ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

جلفا خ حقانی بوستان مادران کوی نیلگون..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط

جلفا ۸۳متر ۳ خوابه طبقه: سوم

سیدخندان خ جلفا خ چلچله پلاک..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جلفا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

جلفا خ سهره..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جلفا ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

سیدخندان جلفا کوی شفا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جلفا

جلفا ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

جلفا خ ارسباران کوی ب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

جلفا ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم

جلفا ارسباران خ عطار خ چلچله ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جلفا

جلفا ۱۳۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

جلفا خ ارسباران خ عطار پلاک..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان جلفا ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم

سیدخندان خ جلفا خ پیشداد خ نرگس حسینی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

جلفا ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم

جلفا خ دیلمان پلاک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

جلفا

سید خندان خ جلفا کوی..

طبقه: همکف زیربنا: ۴۴ خواب: ۱ ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۳ ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

جلفا ۷۱متر ۱ خوابه طبقه: اول

سیدخندان جلفا خ شف..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جلفا ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

جلفا خ سیمرغ غرب..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جلفا ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم

جلفا خ پیشداد..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جلفا ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

شریعتی جلفا خ پیشد..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جلفا ۹۴متر ۲ خوابه طبقه: سوم

جلفا خ قناری غربی خ نیل..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

جلفا ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

جلفا کوی سحره پلاک ه..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جلفا ۱۲۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

جلفا خ عطار..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان جلفا ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

سیدخندان جلفا خ پیشداد بن بست اول پلاک ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

جلفا ۱۹۲متر ۳ خوابه طبقه: دوم

جلفا خ شفاپی ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جلفا ۲۳۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم

جلفا خ ارسباران کوی عطار پلاک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

جلفا ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

جلفا خ قناری شرق..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

جلفا ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: همکف

جلفا نرسیده به سیمرغ پلا..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جلفا ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

سیدخندان خ جلفا میدان کتابی کو..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

جلفا ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

شریعتی جلفا کاویان ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

جلفا ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

جلفا کوچه سیمرغ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

۲ پارکینگ- به خارجی نیز اجاره داده میشود

جلفا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

جلفا کوی سهره..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

قابل تبدیل:---/ ۳ م---/ ۵۰ م

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات