رهن و اجاره آپارتمان در اختیاریه

رهن و اجاره آپارتمان اختیاریه ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

اختیاریه جنوبی خ غیاثوند بالاتر از خداج..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اختیاریه ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

اختیاریه جنوبی خ مسعود سیمین رو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اختیاریه ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

اختیاریه جنوبی نبش کوی م..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اختیاریه ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

اختیاریه جنوبی کوی نیلوفر س..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

اختیاریه ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

اختیاریه جنوبی بن بست رنگین پل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

اجاره به خانواده مذهبی-اجازه نصب ماهواره داده نمیشود

رهن و اجاره آپارتمان اختیاریه ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

اختیاریه جنوبی کوی سیمین رو بن ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

اختیاریه ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۸ ساله

اختیاریه شمالی خ تسلیمی کوی شهید زاور..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

اختیاریه ۱۰۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

اختیاریه شمالی کوی غفاری فرعی گلستا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

اختیاریه ۱۳۸متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

اختیاریه شمالی خ دوقوز بن ب..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اختیاریه ۲۲۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

اختیاریه شمالی کوی صفی بن بس..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان اختیاریه ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

اختیاریه خ گرکانی خ غلامرض..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اختیاریه ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

اختیاریه جنوبی نبش فرا..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

در ۲ بلوک

رهن و اجاره آپارتمان اختیاریه

اختیاریه ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

اختیاریه شمالی میدان اختیاریه خ عابدینی زاده جهان..

ودیعه: ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

اختیاریه ۳۰متر طبقه: دوم ۲۰ ساله

اختیاریه شمالی طبقه فوقانی نانوائی تافتونی روبروی بان..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

اختیاریه ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

اختیاریه جنوبی خ عین آبادی کوی طلائی ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اختیاریه ۱۴۸متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

اختیاریه شمالی خ جهانی نیا بن ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اختیاریه ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

اختیاریه جنوبی کوی رازقی شمیرانی..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اختیاریه ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

اختیاریه شمالی بهارستان سوم خ غیاثون..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

اختیاریه ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

اختیاریه جنوبی خ یاسمن دوم پلاک ۶ ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اختیاریه

اختیاریه ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

اختیاریه جنوبی نبش کوی مسعود ساختمان..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان اختیاریه ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

اختیاریه شمالی خ عابدینی زاده کوی نا..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج

اختیاریه ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

اختیاریه خ لطیفی خ غلامرضائی بن بست مهر..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت مسترروم

۲ پارکینگ

اختیاریه ۱۰۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

اختیاریه خ زرنگ خ ابه..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

اختیاریه ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

اختیاریه جنوبی خ خداجو خ نائب پور ک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اختیاریه ۹۱متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

اختیاریه جنوبی بالاترازدولت نرسیده به میدان اختی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

بصورت غیرمبله:-/ ۶ م---/ ۱۰۰ م

رهن و اجاره آپارتمان اختیاریه ۲۲۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

اختیاریه شمالی روبروی بلوار افشاری پ..

با توافق

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی چیلر

اختیاریه ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

اختیاریه جنوبی کوی بانک خ سعادت..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

اختیاریه ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

اختیاریه شمالی خ تسلیمی کو..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۴ پله به پایین

اختیاریه ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۷ ساله

پاسداران خ اختیاریه جنوبی کوی مسعود بن بست گلس..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اختیاریه ۱۴۸متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

اختیاریه شمالی جهانی نیا بن ب..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

باکمیسیون کامل- ۱۰ مترانباری

اجاره رهن آپارتمان اختیاریه ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

اختیاریه شمالی خ تسلیمی بن بست ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اختیاریه ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

اختیاریه جنوبی خ فتاح..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان اختیاریه

اختیاریه ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد صاحب الزمان کوی بانک خ ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده مسترروم

در ۲ بلوک

اختیاریه ۱۵۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

اختیاریه شمالی کوی غف..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

اختیاریه ۱۵۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

اختیاریه شمالی بالاتر از مسجد صاحب الزمان..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اختیاریه ۱۴۲متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

اختیاریه خ رزاقی خ شمیرانی پلا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری هواساز

۲ بالکن

اختیاریه ۱۵۰متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

اختیاریه خ تسلیمی کوی مطلب نیا پل..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مسترروم

اختیاریه ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

اختیاریه جنوبی نرسیده به بهستا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اختیاریه ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

اختیاریه جهانی نیا بن بست..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اختیاریه ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

اختیاریه کوی فتاحیان پلا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان اختیاریه ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

اختیاریه شمالی خ فتاح پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اختیاریه ۹۲متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

اختیاریه شمالی خ جهانی نیا کوی فراستی بن بست ا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

اختیاریه ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

اختیاریه جنوبی کوی مسعود ساختمان پاسا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

اختیاریه ۱۲ ساله

اختیاریه جنوبی بین پاسداران و ب..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲ ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۳ ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اختیاریه ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

اختیاریه جنوبی کوی نیلوفر پلا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت لندری

۸ مترانباری-اجاره به خانواده

رهن و اجاره آپارتمان اختیاریه ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

اختیاریه جنوبی خ غیاثوند پلاک..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

به مجرد موجه اجاره داده میشود

اختیاریه ۱۵ ساله

اختیاریه خ شهید لطیفی خ نوروزعل..

طبقه: اول زیربنا: ۲۴۰ خواب: ۴

طبقه: دوم زیربنا: ۲۴۰ خواب: ۴

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اختیاریه ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

اختیاریه شمالی خ زرنگ کوی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات