رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله صدر

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله صدر ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

صدر خ دستورجنوبی کوی چهارم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور گرمایشی از کف

آیت الله صدر ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۱۵ ساله

صدر بالاتر از مسجد کربلا (خروجی کاوه جنوب) خ فتح ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله صدر ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

آیت الله صدر کاوه جنوبی بن بس..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله صدر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

صدر قلندری جنوبی خ خانجانی بن..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

آیت الله صدر ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۱۰ ساله

آیت الله صدر بلوارکاوه بالاترازمسجد ک..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج سالن اجتماعات

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله صدر ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

آیت الله صدر قلندری کوی ۱۵ ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

آیت الله صدر ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

آیت الله صدر بهارجنوبی سعیدشرقی پل..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۲ پارکینگ

آیت الله صدر ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

آیت الله صدر خ منظریه خ آن..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نیمه مبله

آیت الله صدر ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

شریعتی پل صدر خ شهید سیمیاری جن..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

آیت الله صدر ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

آیت الله صدر پل صدر دستور جنوبی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان آیت الله صدر ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

آیت الله صدر بعد از پل صدر جنب باشگاه چمران خ سمی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اسپیلت

آیت الله صدر ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

آیت الله صدر خ قلندری شمالی کوی..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

یکخواب مستر- تبدیل تا ---/ ۱۵۰ م

آیت الله صدر ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

آیت الله صدر خ سیمی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله صدر ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

بزرگراه آیت الله صدر خ بهارجنوبی انتهای خ جهرمی ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

آیت الله صدر ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

آیت الله صدر قلندری شمالی کوی ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله صدر ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

صدر خروجی کاوه شمالی خ بهار جنوبی کوی سعید غ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله صدر ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۸ ساله

صدر خ ستاری خ کشانی کوی فض..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

آیت الله صدر ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله صدر بالاتر از مسجد کربلا بن بس..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره به خانواده

آیت الله صدر ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

آیت الله صدر بلوارکاوه نبش رزمجوبی..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

آیت الله صدر ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله صدر بالاتر از مسجد کربلا بن بس..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره به خانواده

اجاره رهن آپارتمان آیت الله صدر ۱ ساله

شریعتی صدر خ بهارجنوبی کوی سعی..

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی داکت اسپلیت

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۹۱۲۰۰۷۵۸ ساعت ۱۷ الی ۱۹

آیت الله صدر ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

آیت الله صدر میدان پیروز کوی کاوه شم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

آیت الله صدر ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

آیت الله کاشانی بلوار شقایق پ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

آیت الله صدر ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

آیت الله صدر خ کاوه ش..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مسترروم

آیت الله صدر ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله صدر بعد از مسجد کربلا بن بست ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره به خانواده

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله صدر قدیمی

آیت الله صدر خ دستور جنوبی کو..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۳ ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۳

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

ط سوم باتوافق

آیت الله صدر ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

آیت الله صدر خ دستور جنوبی خ..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله صدر ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

قیطریه آیت الله صدر خ فتح بن بست ک..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آیت الله صدر ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

قیطریه خ فتح چهارراه مجربین بین ..

باتوافق

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله صدر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

آیت الله صدر قلندری جنوبی کوی ش..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

اجاره رهن آپارتمان آیت الله صدر ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

آیت الله صدر خ قلندری جنوبی کوی یک..

ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

۲ پارکینگ

آیت الله صدر ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۲ ساله

دولت کیکاووس آیت الله صدر روبروی کو..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

آیت الله صدر ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

آیت الله صدر بهار جنوبی جهرمی انتهای بهرام ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فقط خانواده موجه

آیت الله صدر ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

صدر کیکاووس تقطع ۹ ..

ودیعه: ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

آیت الله صدر ۱۳۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

آیت الله صدر بن بست ا..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله صدر ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

آیت الله صدر نونهالان شکرآبی بن بست شکراب..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

آیت الله صدر ۱۴۱متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

صدر خروجی کامرانیه کوی آ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله صدر

آیت الله صدر ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

شریعتی پل صدر جنب بولینگ عبدو خ سمیا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج لابی

آیت الله صدر ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

صدر خروجی فتح کوی ی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله صدر

آیت الله صدر ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: واحدها ۳۰ ساله

آیت الله صدر بلوار کاوه ک زارع بن بس..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان آیت الله صدر ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

آیت الله صدر خ فتح بن بست..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله صدر ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

شریعتی پل صدر خ سمی..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله صدر ۱۹۳متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۱ ساله

آیت الله صدر قلندری شمالی نبش مهرس..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۷۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور سالن اجتماعات سالن بدنسازی لابی

آیت الله صدر نوساز

صدر نبش خ قلندری شمالی (دستور) کوی..

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله صدر ۱۹۸متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آیت الله صدر ابتدای ۳۵ متری قیطریه خ تواض..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط-انباری داخل واحد-دوبلکس

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله صدر ۱۰۳متر ۳ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

پل صدر خ کشانی کوی ار..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله صدر ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

شریعتی پل صدر خروجی نوبنیاد کو..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات