رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک

رهن و اجاره آپارتمان دهکده المپیک ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف

دهکده المپیک خ ۳ ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فقط زوج

دهکده المپیک ۱۳۷متر ۲ خوابه طبقه: اول

دهکده المپیک بلوار دهکده و..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۲۵۰ متر قدرالسهم

دهکده المپیک ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

دهکده المپیک خ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

دهکده المپیک شهرک صدرا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ لاین آسانسور

دهکده المپیک ۱۵۴متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

دهکده المپیک روبروی پارک جوانمردان برج های ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دهکده المپیک ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

دهکده المپیک خ ۳ ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۱۶۱متر ۳ خوابه طبقه: ۱۲

دهکده المپیک شهرک چشمه پلاک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دهکده المپیک ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

دهکده المپیک م المپیک ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

دهکده المپیک خ ۲ ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دهکده المپیک ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم

میدان المپیک کوی ۲۹ پلاک ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان دهکده المپیک ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

دهکده المپیک خ ۵ شهید افشار..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دهکده المپیک ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

دهکده المپیک پایین تر از میدان المپیک خ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

دهکده المپیک میدان چشمه مج..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دهکده المپیک ۶۴متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

دهکده المپیک ک ۳ ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۱۱۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

دهکده المپیک خ ساحل ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دهکده المپیک ۱۳۷متر ۲ خوابه طبقه: اول

دهکده المپیک ورزش..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دهکده المپیک ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

دهکده المپیک خ طبیعت ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

دهکده المپیک خ ساحل خ ۵۵ و..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دهکده المپیک ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

دهکده المپیک خ ساحل کوی..

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۷ پله به پائین

دهکده المپیک ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

دهکده المپیک ۲۰ متری ساحل..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان دهکده المپیک ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

دهکده المپیک زیبادشت بالا میدان لاله ۱۶ متری علیزاده بوست..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: هشتم

میدان المپیک روبروی پارک جوانمردان برج های د..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دهکده المپیک ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: همکف

دهکده المپیک نرسیده به میدا..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۱۴۴متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳

دهکده المپیک میدان دریاچه خ جوزانی غربی شهر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دهکده المپیک ۱۳۷متر ۳ خوابه طبقه: اول

دهکده المپیک بلوار دهکده و..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۳۰۰ متر قدرالسهم

رهن و اجاره آپارتمان دهکده المپیک ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

دهکده المپیک زیبادشت پایین تر از خ ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دهکده المپیک ۱۵۵متر ۳ خوابه طبقه: اول

میدان المپیک خ صدرا شرقی روبروی بوستان جوانمردان ب..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دهکده المپیک ۸۵متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

دهکده المپیک میدان المپیک شهرک چشمه ..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دهکده المپیک ۱۶۱متر ۳ خوابه طبقه: ۱۲

دهکده المپیک زیبادشت خ شهر کرد روبروی شهرداری ناح..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دهکده المپیک ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

دهکده المپیک شهرک گلستان خ هوانیروز خ گلسار ..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان دهکده المپیک ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

میدان المپیک ک ۳۶ شر..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دهکده المپیک ۱۲۸متر ۲ خوابه طبقه: اول

دهکده المپیک میدان المپیک خ س..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل

بازسازی کامل شده- پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان دهکده المپیک

دهکده المپیک ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: همکف

دهکده المپیک نرسیده به میدا..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۶۸متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

دهکده المپیک پایین تر از زیبا ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۱۳۲متر ۳ خوابه طبقه: ششم

دهکده المپیک بلوار گلبان..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج لابی

/نگهبانی

رهن و اجاره آپارتمان دهکده المپیک ۱۳۷متر ۳ خوابه طبقه: اول

دهکده المپیک بلواردهکده ورزش ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۲ انباری-پارکینگ محوطه

دهکده المپیک ۸۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف

دهکده المپیک خ ۳ ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۱۶۱متر ۳ خوابه طبقه: ۱۲

دهکده المپیک زیبادشت خ شهرکرد روبروی شهرداری ناح..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دهکده المپیک ۱۱۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم

دهکده المپیک بلوار زیبادش..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دهکده المپیک ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: ۱۹

دهکده المپیک میدان المپیک بلوار غربی استادیوم خ افت..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

اجاره رهن آپارتمان دهکده المپیک ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

دهکده المپیک شهرک چشمه بعد از شهروند برج..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دهکده المپیک ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

شهرک چشمه ک آلا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱

دهکده المپیک روبروی استادیوم آزادی برجهای آفتاب ..

ودیعه: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر سالن بدنسازی لابی

۴ آسانسور

دهکده المپیک ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱

دهکده المپیک بلوار صدرا برجها..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر سالن اجتماعات سالن بدنسازی لابی شوتینگ زباله

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند-مهدکودک

دهکده المپیک ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: ۱۱

دهکده المپیک شهرک چشمه بلوار زیبادشت خ ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۰ - از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان دهکده المپیک ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: ۱۱

دهکده المپیک شهرک چشمه بلوار زیبادشت خ ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۰

دهکده المپیک ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

دهکده المپیک بلوار دهکده جنوبی خ ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دهکده المپیک ۱۷۲متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱

دهکده المپیک میدان المپیک جنب پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دهکده المپیک ۸۱متر ۲ خوابه طبقه: دوم

دهکده المپیک میدان لاله خ لادن کوی ل..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دهکده المپیک ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

دهکده المپیک نبش ک ه..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات