رهن و اجاره آپارتمان در شهرک مخابرات

رهن و اجاره آپارتمان شهرک مخابرات ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

سعادت آباد میدان سرو شهرک مخابرات خ ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز جکوزی باز سازی شده

اجاره به زوج

شهرک مخابرات ۱۱۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات شهرک پاسارگا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

شهرک مخابرات ۴ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات کوی..

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

طبقه: همکف زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت طبقه اول

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

طبقه همکف:( ۳ / ۵۰۰ م----/ ۱۰۰ م)

شهرک مخابرات ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کوی شش..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک مخابرات ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۴ ساله

شهرک مخابرات بالاتر از میدان بهرود خ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک مخابرات ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

شهرک مخابرات بلوار پیوند شما..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک مخابرات ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

شهرک مخابرات بلوار پیوند شما..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک مخابرات ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

شهرک مخابرات خ پیوند ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شهرک مخابرات ۱۲۶متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

شهرک مخابرات بلوار شق..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

شهرک مخابرات ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ حیاط

اجاره رهن آپارتمان شهرک مخابرات ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک مخابرات

شهرک مخابرات ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

پونک شهرک مخابرات لاله نهم ..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک مخابرات ۱۱۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۱ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کوی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهرک مخابرات ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

شهرک مخابرات ۱۱۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

شهرک مخابرات روبروی شهروند خ ۱۷ خ ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک مخابرات ۱۳۷متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

سعادت آباد بلوار پیام شهرک مخابرات ک..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

شهرک مخابرات ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۴ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از میدان بهرود خ ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۱۲ پله به پایین

شهرک مخابرات ۱۱۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شهرک مخابرات خ ۱۸ پلاک ه..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک مخابرات ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شهرک مخابرات بالاتر از میدان بهرود مقابل خ هتل سی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک مخابرات ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۷ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از میدان بهرو..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان شهرک مخابرات ۱۳۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شهرک مخابرات خ ایثارگران کوی کوهس..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

شهرک مخابرات ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۶ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از شهروند خ صبحی خ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت مبله

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸ پله به پائین- غیرمبله:( ۲ / ۵۰۰ م---/ ۵۰ م)- پارکینگ حیاط

شهرک مخابرات ۱۱۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات بلوار پیام کوی..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

شهرک مخابرات ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات خ ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ با توافق

شهرک مخابرات ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات بلوارپیام خ پیوند کوی هج..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک مخابرات ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری دوربین مداربسته

شهرک مخابرات ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات خیابان سوم نبش پ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک مخابرات ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات کو..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک مخابرات ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک مخابرات ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات خ ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲ پارکینگ

اجاره رهن آپارتمان شهرک مخابرات ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۹ ساله

شهرک مخابرات خ پویش کوی ۳۷ پلا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

۱۵ پله به پایین

شهرک مخابرات ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات خ شهید صبحی خ ا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهرک مخابرات ۱۲۷متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

سعادت آباد نرسیده به میدان بهرود شهرک مخا..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

شهرک مخابرات ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شهرک مخابرات خ پویش ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شهرک مخابرات ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۴ ساله

شهرک مخابرات بلوار پیام خ ..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک مخابرات ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۸ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از میدان بهرو..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

شهرک مخابرات ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات شهرک کیهان نیلوفر دو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

یکواحد دوبلکس میباشد

شهرک مخابرات ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کوی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

شهرک مخابرات ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

سعادت آباد شهرک مخابرات کوی نوزدهم..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات