رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۵۸متر ۳ خوابه طبقه: ۱۰ ۲۰ ساله

شهرک غرب خ هرمزان برج..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

شهرک غرب ۱۶۷متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شهرک غرب خ گل افشان شمالی..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهرک غرب ۱۸ ساله

شهرک غرب چهارراه دریا خ فخارمقدم ک ا..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۳ ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۳ ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

شهرک غرب ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

شهرک غرب سپهر گلبرگ سوم مجتمع یاد..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل چیلر باز سازی شده لابی

شهرک غرب ۱۰۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

شهرک غرب خ دادمان خ جهاد کوچه سوم..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

یا ۱ / ۵۰۰ م---/ ۲۰۰ م

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شهرک غرب بلواردریا خ رامشه خ توحید پ..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

شهرک غرب ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شهرک غرب هرمزان پیروزان شمالی کوی امیر..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

قابل تبدیل تا--/ ۲۵۰ م

شهرک غرب ۳۰۰متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شهرک غرب خوارزم خوارزم ۱۵ پلا..

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

شهرک غرب ۱۴۴متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

شهرک غرب خ طاهر خانی خ م..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک غرب ۵۶متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

شهرک غرب بلواردریا خ سعدی کوی نا..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۴۶متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان خ درختی کوچه طائمی (..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کمیسیون کامل- ۲ پارکینگ

شهرک غرب ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

شهرک غرب بلوار دریا مطهری جنوبی انتهای خ فروردین..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بازدید ۱۷ الی ۲۰

شهرک غرب ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

شهرک غرب فاز ۷ توحیدس..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

۸ پله به پائین

شهرک غرب ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

شهرک غرب فاز یک خ مهستان..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز فن کوئل

درحال بازسازی

شهرک غرب ۱۳۸متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

شهرک غرب انتهای خ کوهستان انتهای گل گشت ۲ ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

شهرک غرب فلامک شمالی ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهرک غرب ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

شهرک غرب خ طاهرخانی خ باران خ شمشا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۱۹

شهرک غرب ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

شهرک غرب فاز ۴ خ فلامک شمالی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

شهرک غرب ۱۱۲متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

بلوار دادمان خ جهاد ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهرک غرب ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شهرک غرب بلواردریا خ گلها نبش توحی..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۱۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

شهرک غرب تقاطع فرحزادی و دادمان کوچه ب..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید از ساعت ۱۸ الی ۲۰

شهرک غرب ۲۲۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شهرک غرب خ حسن سیف کوچه ..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت مبله

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

غیره مبله ----/ ۶ م---/ ۶۰۰ م- اجاره به خارجی نیز داده میشود

شهرک غرب ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

شهرک غرب خ فخار مقدم ک ب..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قابل تبدیل تا ---/ ۴۰۰ م

شهرک غرب ۱۴۷متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

شهرک غرب فاز ۵ خ فلامک جنوبی ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهرک غرب ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

شهرک غرب خ زرافشان خ خوارزم کوچه سوم ..

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۲۱متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شهرک غرب خ حافظی بالاتر از چهارراه درختی خ گلهای..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

یا ۴ / ۵۰۰ م---/ ۵۰ م

شهرک غرب ۱۳۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

شهرک غرب چهارراه خوردین دادمان ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی فن کوئل سالن اجتماعات لابی

شهرک غرب ۲۷۵متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

شهرک غرب خ پیروزان جنوبی کو..

ودیعه: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ- ۲ خواب مستر

شهرک غرب ۲۲۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

شهرک غرب فاز ۳ کوچه چهارم ..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده مبله

بصورت غیر مبله نیز اجاره داده میشود

شهرک غرب ۱۳۸متر ۳ خوابه طبقه: ۲۳ ۷ ساله

شهرک غرب فاز یک خ ایران زم..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور جکوزی چیلر مبله برق اضطراری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب

اجاره رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۳ ساله

شهرک غرب خ فلامک شمال..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب

شهرک غرب ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

شهرک غرب بلواردادمان فلامک جنوبی نبش..

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل تا---/۳۰۰م

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

باکمیسیون کامل

شهرک غرب ۱۳متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شهرک غرب خ سپهر ۱۲ متری گلها کوی گل..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

تماس ۱۲ الی ۲۲ -پارکینگ مزاحم

شهرک غرب ۴۵متر طبقه: اول ۲۳ ساله

شهرک غرب فاز ۵ خ سیمای ایران مجتمع ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

شهرک غرب ۱۶۴متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

شهرک غرب ک گل افشان دوم پشت بیمارس..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۲۱متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

شهرک غرب بلوار دریا بلوار درختی خ گل..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی اطفاء حریق دوربین مداربسته مسترروم

شهرک غرب ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

شهرک غرب طاهرخانی روبروی برج ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب

شهرک غرب ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۳ ساله

شهرک غرب فاز ۴ خ زرافشان گل افشان ی..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

تا --/ ۲۰۰ م قابل تبدیل

شهرک غرب ۱۵۷متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان خ گلستان کوی ب..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کمیسیون کامل- ۱۰ مترانباری

شهرک غرب ۳۰۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

شهرک غرب فاز ۶ خ گل افشان شمالی خ دوم..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۶۴متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شهرک غرب دادمان گل افشان دوم ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

شهرک غرب ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

شهرک غرب توحید سو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهرک غرب ۱۵۷متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

شهرک غرب خ ایران زمین خ گلستان شم..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهرک غرب ۲۰۲متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شهرک غرب ایران زمین خ ششم پل..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ انباری

شهرک غرب ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

شهرک غرب انتهای شهید فرحزادی شهرک گلدیس..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

بلوار فرحزادی ک ۱۶ م یکم خ گلس..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب

شهرک غرب ۱۸ ساله

شهرک غرب چهارراه دریا خ فخارمقدم کوچه ..

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۳ ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۳ ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

شهرک غرب ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

شهرک غرب خ فخارمقدم ک ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازدید ۱۰ الی ۱۳ - ۱۷ الی ۲۰

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات