رهن و اجاره آپارتمان در توحید

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

جمهوری خ اسکندری ارومیه شرقی نرسیده به ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

نرجیحا زوج کارمند

توحید ۶۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توحید بن بست حاج رضا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

توحید ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

ستارخان میدان توحید خ پرچم خ علی شکاری کوی سیح..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

توحید ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

ستارخان میدان توحید خ پرچم بالاتر از خوش شمالی کوچه صفا بن بست ش..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان توحید

توحید ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توحید خ نصرت شرقی پلاک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور آیفون تصویری

۰۹۱۹۵۰۸۰۲۹۲ اقای خدا بنده هماهنگی مستاجر

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۵۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

توحید رودکی کوی فرج اللهی فر..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

توحید ۳۰متر طبقه: سوم

توحید خ فرصت شیرازی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

توحید ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توحید خ نیایش شرق..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

توحید ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

میدان توحید خ پر..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

توحید ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: سوم

توحید اسکندری جنوبی نرسیده به امام خمینی بن بس..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان توحید ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

توحید شمالی ک ۱۹ غر..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

توحید ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توحید خ نیایش شرقی بالاتر از چهارراه خ رودکی شمالی ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

توحید ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توحید کوی حاج رضایی پلاک ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

توحید ۱۰۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم

توحید بهبودی علی شکاری کوی خو..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

توحید ۸۱متر ۲ خوابه طبقه: اول

توحید خ نصرت غربی روبروی مدرسه شهید مدن..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

توحید خ پرچم خ رودکی کوی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

توحید ۶۷متر ۲ خوابه طبقه: همکف

توحید خ پرچم خ شکار..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

توحید ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توحید خ پرچم کوی نادر پل..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

توحید ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توحید خ نمازی دوم ک کمالی ک..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

توحید ۱۴۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توحید اسکندری شمالی خ شباهنگ ک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان توحید ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

میدان توحید خ پرچم واح..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

توحید ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

توحید خ گلبار..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

توحید ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

توحید خ نصرت غربی کوی ..

ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

توحید ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف

ستارخان خ توحید نرسیده به خ آزادی بن بست بت ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

توحید ۴۸متر ۱ خوابه طبقه: دوم

توحید خ اسکندری کوی مکتب الصادق..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

میدان توحید خ نصرت خ عزتی مقد..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

توحید ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

میدان توحید نصرت غربی خ زاهدی..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

توحید ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

توحید نصرت کوی کریمی پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

توحید ۶۱متر ۱ خوابه طبقه: دوم

توحید اسکندری جنوبی خ بوستان کوی جهان خواه..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

توحید ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

تهرانپارس خیابان توحید فلکه چهارم خیابان محمد رضا قاسم..

ودیعه: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان توحید ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم

ستارخان میدان توحید کوی یوسف بن بست اول..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

توحید ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف

توحید اسکندری خ میرفارسی بن ب..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

توحید ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

ستارخان میدان توحید خ نصرت غربی خ زاهدی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارکینگ مزاحم-ترجیحا اجاره به زوج

توحید ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توحید خ پرچم پلاک هن..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

توحید ۱۳۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توحید خ نصرت غربی پلاک ه..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توحید خ پرچم کوی سپهر پلاک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

توحید ۱۰۶متر ۳ خوابه طبقه: سوم

توحید تقاطع رودکی و نیایش طبقه فوقا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

توحید ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

توحید خ ارومیه نبش خوش و رودکی نبش ک..

ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

توحید ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

توحید خ ارومیه بن بست ج..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

توحید ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

میدان توحید بین کوثر اول و دوم ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان توحید ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

توحید خ نمازی دوم ک کمالی ک..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره به زوج

توحید ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توحید خ اسکندری بین آذربایجان و امام خمینی کوی صفی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

توحید ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

توحید نصرت غربی نرسیده به به..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

همکف تجاری میباشد

توحید ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

میدان توحید بعد از نیایش..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

توحید ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نصرت شرقی روبروی دانشکده بن ب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

ستارخان میدان توحید خ گلبار نبش خ طو..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

توحید ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

توحید اسکندری جنوبی کوی خ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

توحید ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

میدان توحید بین کوثر اول و دوم ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۰ متر انباری

توحید ۱۵۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم

توحید نبش ک حاج رضا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

توحید ۹۱متر ۲ خوابه طبقه: اول

توحید خ گلبار پلاک ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات