رهن و اجاره آپارتمان در تهران ویلا

رهن و اجاره آپارتمان تهران ویلا ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

ستارخان خ تهران ویلا کوچه هشتم غرب..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازدید با هماهنگی

تهران ویلا ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

ستارخان تهران ویلا کوی حمید صفویا..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

تهران ویلا ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

ستارخان تهران ویلا خ عباس ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تهران ویلا ۱۱۱متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

تهران ویلا خ هشتم غر..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تهران ویلا ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا روبروی داروخ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان تهران ویلا

رهن و اجاره آپارتمان تهران ویلا ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا خ شوریده پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

تهران ویلا ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: همکف

ستارخان تهران ویلا خ حمید صفویان..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

تهران ویلا ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم

تهران ویلا خ کابلی کوی پائیزان..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده فروش با مستاجر

تهران ویلا ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا سازمان آب پاک شمالی ک..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

تهران ویلا ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا ضلع شمالی پارک ساختم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان تهران ویلا ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا خ امام منتظر شمالی کوی جوادحسینی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهران ویلا

تهران ویلا ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

تهران ویلا روبروی مسجد المهدی کوی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تهران ویلا ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

تهران ویلا خ ۱۲ مرک..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

تهران ویلا ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

تهران ویلا خ ششم زارع پلاک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

تهران ویلا ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا امام منتظر جنوبی پلا..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان تهران ویلا ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا ضلع شرقی پارک تهران ویلا کوی..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

تهران ویلا ۱۲۳متر ۳ خوابه طبقه: سوم

ستارخان تهران ویلا امام منتظر کوی هشتم..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

تهران ویلا ۸۹متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

تهران ویلا خ سوم خ رضاسه..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

تهران ویلا ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا جلال آل احمد بالاتر از پل آزمایش جنب آزما..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر باز سازی شده

تهران ویلا ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا کوی هشت..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان تهران ویلا ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا خ شوریده جنب کوچ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تهران ویلا ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا خ ۱۶ شر..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

تهران ویلا ۱۰۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا روبروی سه راه تهران ویلا کوی آقا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

تهران ویلا ۱۱۶متر ۳ خوابه طبقه: سوم

سه راه تهران ویلا خ تاک..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازسازی

تهران ویلا ۱۳۲متر ۳ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا خ امام منتظر ش..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهران ویلا ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا خ جوادی پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهران ویلا ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

تهران ویلا خ جواد..

ودیعه: ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

تهران ویلا ۶۴متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

تهران ویلا شورید..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

تهران ویلا ۱۰۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم

تهران ویلا خ چهارده..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی-گازرومیزی

تهران ویلا ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

تهران ویلا خ جواد..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

اجاره رهن آپارتمان تهران ویلا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

تهران ویلا خ صفویا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

تهران ویلا ۲۲۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا امام منتظر خ جواد..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تهران ویلا ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا خ ۲ ..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مناسب زوج با یک فرزند

تهران ویلا ۴۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا خ رئیسی ز..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تهران ویلا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا بالاتر از پارک خ نا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهران ویلا ۹۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا پارک تهران ویلا خ د..

ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تهران ویلا ۶۴متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

تهران ویلا خ شوریده پلا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تهران ویلا ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

تهران ویلا خ فرخ کی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

کمیسیون کامل

تهران ویلا

ستارخان تهران ویلا روبروی حبیب الهی بلوار تاکس..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۵ خواب: ۳ ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۵۵ خواب: ۳ ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تهران ویلا ۱۱۸متر ۳ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا خ هخامنش کوی بیستم (حسینی) ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره رهن آپارتمان تهران ویلا ۹۹متر ۲ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا خ دوازدهم غربی ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

تهران ویلا ۹۹متر ۲ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا خ دوازدهم غربی ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

تهران ویلا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا خ شهید نادری ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تهران ویلا ۲۱۰متر ۳ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا ضلع جنوبی پارک ویلا پل..

ودیعه: ۳,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تهران ویلا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

ستارخان تهران ویلا بالاتر از پارک خ چها..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهران ویلا ۱۱۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم

تهران ویلا خ دوازدهم غربی ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

تهران ویلا ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم

تهران ویلا خ شانزده..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تهران ویلا ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: اول

تهران ویلا خ صفویا..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۶۶۵۰۴۹۵۰ خانم جهانگیری با هماهنگی مستاجر- با اختلاف سطح

تهران ویلا ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم

ستارخان تهران ویلا خ باغ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره ترجیحا به زوج- بازدید از ساعت ۱۸

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات