رهن و اجاره آپارتمان در بلوار مرزداران

رهن و اجاره آپارتمان بلوار مرزداران ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

مرزداران سازمان آب خ ارمکان چهارم پ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بلوار مرزداران ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

مرزداران بلوار ایثار کوچه ابرا..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بلوار مرزداران ۶۸متر ۱ خوابه طبقه: دوم

مرزداران فرشتگان فرشته چهارم پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار مرزداران

مرزداران خ ابراهیمی پلاک ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۷۰ خواب: ۳

طبقه: دوم زیربنا: ۱۷۰ خواب: ۳

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

بلوار مرزداران ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

مرزداران خ ابراهیمی خ الوند دهم نا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار مرزداران ۱۳۱متر ۳ خوابه طبقه: سوم

مرزداران خ ابوالفضل کوی بهار آزادی..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

یکخواب مستر

رهن و اجاره آپارتمان بلوار مرزداران

بلوار مرزداران ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم

شهرک آزمایش خ اطاعتی جنوبی پلا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار مرزداران ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

مرزداران ضلع شمال شرق پل یادگار امام خ گلستان ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار مرزداران ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

مرزداران خ ناهید خ گلستان چهارم پلاک ۶۲ س..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار مرزداران ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

مرزداران شهرک ژاندارمری خ ابراهیمی خ الوند نهم نب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

اجاره رهن آپارتمان بلوار مرزداران ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

مرزداران خ بهار پلاک ه..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بلوار مرزداران ۱۰۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

مرزداران ژاندارمری خ ارمکان دوم پل..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار مرزداران ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف

مرزداران نبش نارون و البرز..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

۲ بالکن-هماهنگی با ۰۹۱۲۶۳۰۰۹۰۶

بلوار مرزداران ۱۸۰متر ۴ خوابه طبقه: اول

مرزداران خ ایثار خ مالک کوی نامد..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بلوار مرزداران ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم

مرزداران خ ناهید خ گلستا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار مرزداران ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

مرزداران خ سپهر نبش سپهر یازدهم پل..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار مرزداران ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

مرزداران خ ناهید گلستان ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار مرزداران

بلوار مرزداران ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: همکف

مرزداران خ آریافرد خ گلدیس..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

بلوار مرزداران ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

مرزداران خ ناهید کوی طالقانی بن بست یاس..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار مرزداران ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

مرزداران خ اطاعتی جنوبی کوی ..

ودیعه: ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اجاره رهن آپارتمان بلوار مرزداران ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

مرزداران شهرک ژاندارمری ابراهیمی الو..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری جکوزی مسترروم

۲ پارکینگ- یا ----/ ۱ میلیارد رهن کامل

بلوار مرزداران ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

مرزداران اطاعتی جنوبی کوی..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار مرزداران ۱۸۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

شهرک ژاندارمری بلوار دانش کوی گل..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

بلوار مرزداران ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: اول

شهرک ژاندارمری خ سپه..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ بالکن

بلوار مرزداران ۱۴۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم

مرزداران سپهر سپهر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری درب ضد سرقت

رهن و اجاره آپارتمان بلوار مرزداران ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: دوم

مرزداران خ ناهید نبش چهارم ساخت..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

با اختلاف سطح

بلوار مرزداران ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

مرزداران کوی یاس پلاک..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار مرزداران ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: همکف

مرزداران خ پیامبر خ شهاب ساختمان ملیکا درب ش..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

درکل ۹۰ واحد

بلوار مرزداران ۹۴متر ۲ خوابه طبقه: سوم

مرزداران خ فرشتگان نبش فرشته سوم ساختم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج باز سازی شده

فقط خانواده

بلوار مرزداران ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

بلوار مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس فرهنگیا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان بلوار مرزداران ۸۲متر ۱ خوابه طبقه: همکف

مرزداران ابراهیمی خ کاووسی کوی نامدار ن..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انباری داخل واحد

بلوار مرزداران ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

مرزداران اطاعتی جنوبی کوی صادقی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار مرزداران ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

مرزداران خ فرشتگان خ فرشته ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری سونا جکوزی

بلوار مرزداران ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

مرزداران خ ابوالفضل خ عباسی کوی ردائی کوی انتظاری ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار مرزداران ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

مرزداران خ اطاعتی جنو..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار مرزداران ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف

پونک خ مرزداران خ ایثار خ بهار کو..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بلوار مرزداران ۱۵۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

مرزداران شهرک ژاندارمری خ جانبازان..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ اختصاصی

بلوار مرزداران ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول

مرزداران خ اطاعتی جنوبی کوی نسترن پ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار مرزداران ۴۰متر طبقه: زیرهمکف

مرزداران خ سپهر کوچه سپهر ..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

۶ پله به پائین

بلوار مرزداران ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: اول

مرزداران اطاعتی جنوبی مهدی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان بلوار مرزداران ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

مرزداران خ ابوالفضل خ عباسی کوی فرهنگ ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کمسیون فقط ۶۰۰ هزار تومان داده میشود

بلوار مرزداران ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: اول

مرزداران اطاعتی جنوبی کوی مهد..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بلوار مرزداران ۱۱۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم

مرزداران شهرک ژاندارمری تقاطع بلوار خرم رودی و..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بلوار مرزداران ۱۸۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

مرزداران خ ایثار خ نامدار ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

بلوار مرزداران ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

بلوارمرزداران خ سرسبز جنوبی کوی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۰ پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان بلوار مرزداران ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

مرزداران خ ناهید کوی وحدتی ساختما..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار مرزداران ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

مرزداران خ بهار نبش یگانه ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بلوار مرزداران ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

مرزداران خ بهار خ گلبرگ ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار مرزداران ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

مرزداران شهرک ژاندارمری خ ابراهیمی خ نا..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات