رهن و اجاره آپارتمان در بهارستان

رهن و اجاره آپارتمان بهارستان ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم

بهارستان خ دیالمه کوی م..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بهارستان ۱۰۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم

بهارستان خ مجاهدین اسلام خ قائن پل..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بهارستان

بهارستان ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهارستان خ صفی علیشاه روبروی پارکینگ برنامه و بودجه بن..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهارستان ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهارستان صفی علیشاه کوی صفی کوی سیاح بن بست س..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بهارستان ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهارستان ایران کوی علی باقری بن بست م..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۲ انباری

رهن و اجاره آپارتمان بهارستان ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

یهارستان خ صفی علیشاه بالاترازخ مصباح ک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

بهارستان ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهارستان خ ایران خ مهدوی پور خ برادران احمدی بن بست..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

بهارستان ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهارستان خ ایران زمین خ مهدوی پور پ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهارستان ۶۴متر ۱ خوابه طبقه: اول

بهارستان خ ایران کوی مقدم فر پل..

باتوافق

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بهارستان ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

بهارستان خ صفی علیشاه پلاک..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن آپارتمان بهارستان ۴۴متر ۱ خوابه طبقه: دوم

بهارستان خ ایران کوی مقدم فر ک..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بهارستان ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

بهارستان خ مجاهدین اسلام خ زرین خامه خ ناطقی نبش..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان بهارستان

بهارستان ۵۷متر ۲ خوابه طبقه: اول

بهارستان خ ایران خ گوته خ سرگرد محبی ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهارستان ۱۱۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهارستان خ قائم پلا..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهارستان ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهارستان خ مصطفی خمینی کوی نظامیه..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بهارستان ۳۰۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم

بهارستان خ ایران کوی دکتر..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت مسترروم

۲ بالکن- ۲ پارکینگ

بهارستان ۴۷متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

بهارستان ظهیرالاسلام کوی نور پور کوی..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بهارستان ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهارستان خ ایران خ مهدوی پور کو..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهارستان ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم

بهارستان خ ایران کوی گل محمدی کوی ندائی کوی با..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

بهارستان ۱۰۲متر ۳ خوابه طبقه: سوم

بهارستان خ مردم خ دیالمه کوی موحدی بن..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان بهارستان ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: همکف

بهارستان خ ایران کوی سرگرد محبی کوی میرفخرائ..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بهارستان ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

بهارستان خ جورکش پلاک ه..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهارستان ۷۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهارستان خ ایران کوی معتمد..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

اجاره به خانواده مذهبی یا زوج

بهارستان ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

بهارستان کوی سرچشمه کوی آرین بن بس..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بهارستان ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: دوم

بهارستان خ ایران خ صادق اسلامی بن بست ا..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بهارستان ۱۰۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف

بهارستان کوی حاجی باباشمی..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پارکینگ موتور- جهت انبار نیز میباشد:( ۲ / ۵۰۰ م---/ ۳۰ م)

بهارستان ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهارستان کوی جورکش بن بست ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

به دانشجو و مجرد موجه نیز اجاره داده میشود

بهارستان ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

بهارستان ظهیر الاسلام تقاطع مصباح روبروی رستوران ..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بهارستان ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

دروازه شمیران خ بهارستان نرسیده به چهارراه فخرآباد کوی حاج علی ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهارستان ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

بهارستان سرچشمه کوی بحرال..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

اجاره رهن آپارتمان بهارستان ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

بهارستان کوی نظامیه کوی صیرف..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بهارستان ۷۸متر ۱ خوابه طبقه: دوم

بهارستان ضلع شمالی میدان کوی اصناف پ..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بهارستان ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف

بهارستان خ ایران کوی میراسماعیلی کوی جبلی..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۵ پله به پایین - ترجیحا به خانواده مذهبی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات