رهن و اجاره آپارتمان در فرشته

رهن و اجاره آپارتمان فرشته ۱۵۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

فرشته خ چناران خ سروستان شرقی کوچ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر مسترروم

۲ پارکینگ-------/ ۹۰۰ م رهن کامل

فرشته ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

فرشته پارسا برج پار..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

فرشته ۲۱۲متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

فرشته خ صحرا..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فرشته ۲۱۶متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

فرشته خ تختی پلاک هن..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی چیلر فن کوئل پکیج سالن اجتماعات لابی

۲ پارکینگ

فرشته برج ۳۳۵متر ۴ خوابه طبقه: چهارم نوساز

فرشته آقابزرگی صحرا خ پارسا ب..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی چیلر

اجاره یکسال پیش دریافت میشود- ۲ پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان فرشته پنت هاوس ۲۲۰متر ۴ خوابه طبقه: ششم ۱۵ ساله

فرشته خ بوسنی کوی حسابی بن بست سرو ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

اجاره یکسال پیش دریافت میشود- ۲۰۰ مترروف گاردن-مستر- ۱ / ۳۰۰ میلیار رهن کامل

فرشته ۲۲۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

فرشته خ نیلوفر نبش م..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی چیلر باز سازی شده مبله

--

فرشته ۱۹۸متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

فرشته خ آقابزرگی خ پاک اندیشان..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری سونا جکوزی آنتن مرکزی فن کوئل

فرشته ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

فرشته خ خیام خ گلرو پلاک..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی روف گاردن سالن اجتماعات سالن بدنسازی اطفاء حریق

۲ آسانسور-کلیدنخورده-سیستم مرکزی

فرشته ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

فرشته خ کوهیار اختصاصی اول..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۳ پارکینگ- ۲ انباری

اجاره رهن آپارتمان فرشته ۳۸۰متر ۴ خوابه طبقه: هشتم ۳ ساله

فرشته خ تختی پلاک هن..

ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی پکیج مسترروم

مورد تکواحدی-دوبلکس- ۲ پارکینگ- تبدیل تا ---/ ۲ میلیارد

فرشته ۱۰ ساله

فرشته خ صحرا ب..

طبقه: سوم زیربنا: ۳۳۵ خواب: ۴

طبقه: سوم زیربنا: ۳۳۵ خواب: ۴

اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ماهیانه

امکانات: آسانسور آیفون تصویری استخر سونا جکوزی چیلر فن کوئل سالن اجتماعات مبله لابی

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فرشته ۱۷۸متر ۳ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

فرشته آقابزرگی نبش استان..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی چیلر

فرشته ۲۶۶متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

فرشته چناران نبش کامران شرقی پل..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی چیلر باز سازی شده

۲ پارکینگ

فرشته ۹ ساله

فرشته خ گلنار خ ماهرو نرسیده به میدان گلنو..

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۳ خواب: ۲ ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۶۰ خواب: ۱ ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۷۵ خواب: ۱ ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

همکف ۸۰ متری ۱ خواب ۲۰۰ م ودیعه ۶ م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان فرشته ۲۸۵متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

فرشته خ استانبول نبش ..

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ

فرشته ۲۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

فرشته خ مریم شرق..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

کمیسیون کامل-بازدید با هماهنگی

فرشته ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

فرشته خ شبدیز پلاک ه..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یا ----/ ۵۰۰ م رهن کامل

فرشته ۳۳۰متر ۴ خوابه طبقه: ۱۱ ۲۰ ساله

فرشته چناران سروستان غ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل

بازدید با هماهنگی

فرشته ۳ ساله

فرشته خ دکتر حسابی بن بست وفا ..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲ ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری سالن اجتماعات سالن بدنسازی هواساز مسترروم

کمیسیون کامل- ۲ -به مجرد موجه اجاره داده میشود-ط سوم اجاره به خانواده

رهن و اجاره آپارتمان فرشته

اجاره رهن آپارتمان فرشته ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

فرشته بوسنی حسابی سرو شرقی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده مسترروم

به مجرد اجاره داده میشود

فرشته ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

فرشته میدان آقابزرگی پلاک ۳۶ مج..

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فرشته ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

فرشته خیام کامرا..

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرشته ۱۶۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

فرشته خ آقابزرگی خ استانبول بن بست رزم آر..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل سالن اجتماعات لابی

بازدید ۹ الی ۱۷ - بصورت مبله نیز اجاره داده میشود:(----/ ۳۰ م---/ ۱۵۰ م)-تماس ازWHATSAPP

فرشته ۲۰۷متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

فرشته خ چناران سروستان شرقی نبش ک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

۲ پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان فرشته ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

الهیه خ فرشته خ مریم غربی پلا..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۱۹

فرشته ۳۱۳متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

فرشته خ دشت یار پلاک ه..

ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری لابی مسترروم

۲ پارکینگ- ۲ انباری

فرشته ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

فرشته خ بیدار بن بست گرد..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فرشته نوساز

فرشته خ آقابزرگی بن بست پاک اندیشان ب..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۴ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۸۵ خواب: ۳

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۱۳۴متری

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر مسترروم

کمیسیون کامل- واحد ۱۸۵ متری با ۲ پارکینگ:( ماهیانه ۳۰۰۰ $ اجاره به خارجی-مبله)-کلیدنخورده

فرشته ۱۹۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

فرشته خ خیام نبش توفیق..

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری سالن اجتماعات لابی مسترروم

۲ پارکینگ

اجاره رهن آپارتمان فرشته ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

فرشته بین خ امینی و خ شریف..

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

فرشته ۲۷۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

فرشته خ آقابزرگی نبش کامران..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فرشته ۲۶۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

فرشته خ دکتر حسابی پلاک ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فرشته دوبلکس ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

فرشته خ بوسنی چهارراه حسابی خ رضائی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکس

فرشته ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

فرشته خ تختی خ دوم کوی آریا پلا..

ودیعه: ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر سالن اجتماعات لابی

۲ پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان فرشته ۱۶۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

فرشته آقا بزرگی نبش سروستان پلا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرشته ۱۷۸متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

فرشته خ چناران خ کامران غربی پل..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر مسترروم

۲ پارکینگ

فرشته ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

فرشته ابتدای خ بیدار کوچه ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

اجاره به مجرد داده نمیشود

فرشته ۲۰۰متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

فرشته خ تختی بن بست پ..

با توافق

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فرشته ۲۱۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

فرشته خ اکبری خ هاله بن بست خلعتبری ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

اجاره رهن آپارتمان فرشته ۲۴۸متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

فرشته خ سالور نبش کوی یاسمن پلا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری هواساز مسترروم

۵۰ متربالکن- نیمه مبله

فرشته ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

فرشته خ مهدیه خ لسانی خ عطاری مقدم شمالی روبرو..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۳۰۰ م رهن کامل

فرشته ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

فرشته خ عارف نسب پلاک ه..

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فرشته ۲۲۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

فرشته خ آقابزرگی خ پاک اندیشان بن ..

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر مسترروم

۲ پارکینگ

فرشته ۲۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

فرشته خ تختی کوی پانزدهم پلاک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت یا ۱۵۰۰ یورو

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات