رهن و اجاره آپارتمان در بلوار کاوه

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کاوه ۹۱متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

قیطریه بلوار کاوه بلوار روشنائی خ بهارشمالی کوی حبی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

بلوار کاوه ۱۲۸متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

قیطریه بلوار کاوه جنوبی کوی زارع ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

بلوار کاوه ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

قیطریه بلوار کاوه جنوب خ رزم جو بی..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بلوار کاوه ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

قیطریه بلوار کاوه نبش خ مطلبی نژاد ساخت..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ لاین آسانسور-به مجرد نیز اجاره داده میشود

بلوار کاوه ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

قیطریه بلوار کاوه شمالی ابتدای اندرزگو نرسی..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

سیستم گودمن آمریکائی

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کاوه ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

قیطریه بلوار کاوه خ بهارجنوبی ک..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تبدیل تا ----/ ۱۰۰ م

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کاوه

بلوار کاوه ۱۵۲متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۱ ساله

قیطریه بلوار کاوه مجتمع سبحان ب..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل باز سازی شده مبله

۲ پارکینگ-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

بلوار کاوه ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

قیطریه بلوار کاوه خ روشنائی خ بهارشمالی بن بس..

ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

بلوار کاوه ۱۰۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

قیطریه بلوارکاوه خ اخلاقی شرقی سه راه منظریه خ رح..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار کاوه ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

دولت بلوار کاوه خ اخلاقی خ بهرام کوی محبوبه د..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کاوه

اجاره رهن آپارتمان بلوار کاوه نوساز

کاوه نرسیده به صدر نبش کوی مطلب..

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: پنجم زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: ششم زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ لاین آسانسور

بلوار کاوه ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

قیطریه اندرزگو بلوار کاوه تقاطع خ قیطریه..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بلوار کاوه ۱۰۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

قیطریه بلوار کاوه خ بهرام جنوبی ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار کاوه ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

دولت بلوارکاوه بهار جنوبی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بلوار کاوه ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

دولت بلوار کاوه خ اخلاقی غرب خ مطلبی نژاد..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کاوه ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

قیطریه بلوار کاوه کوی الهامی پل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت روف گاردن جاروبرقی مرکزی

بلوار کاوه ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

دولت بلوار کاوه خ اخلاقی شرقی کوی..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

بلوار کاوه ۱۰۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

قیطریه بلوار کاوه مجتمع ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

۴ لاین آسانسور-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

بلوار کاوه ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

دولت بلوارکاوه کوی اخلاقی شرقی خ مطهری پ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

بلوار کاوه ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

قیطریه بلوار کاوه کوی م..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

اجاره رهن آپارتمان بلوار کاوه ۶۳متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

دولت بلوار کاوه خ بهارجنوبی کوی تق..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

بازدید روزهای زوج از ساعت ۱۶ الی ۲۰

بلوار کاوه ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قیطریه خ دولت بلوار کاوه شمالی خ اخلاقی شرقی خ جهانتاب خ محبوبه دان..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

بلوار کاوه ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

قیطریه بلوار کاوه خ بهارجنوبی کو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کاوه

بلوار کاوه ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بلوار کاوه کوی زارع بن بست طب..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط

بلوار کاوه ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

قیطریه بلوار کاوه خ بهارجنوبی کو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار کاوه ۱۱۳متر ۲ خوابه طبقه: ۱۴ ۱۰ ساله

قیطریه بلوار کاوه م..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل لابی

انباری داخل واحد

بلوار کاوه ۱۴۹متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

قیطریه بلوار کاوه کوی اخلاقی کوی جهان داد ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت اجاره به ایرانی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

کمیسیون کامل- به خارجی نیز اجاره داده میشود:( ماهیانه ۲ / ۳۰۰ هزار دلار اجاره)

بلوار کاوه ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

قیطریه بلوار کاوه ورودی بزرگراه صدر شرق کوی زارع بن ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

بلوار کاوه ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

بلوار کاوه خ اخلاقی شرقی پ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت لابی

بلوار کاوه ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

صدر بلوار کاوه خ کیخسرو خ فتح بن بست ی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج لابی

اجاره رهن آپارتمان بلوار کاوه ۱۸۸متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

قیطریه بلوار کاوه روشنائی صفا..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

بلوار کاوه ۶۳متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

دولت بلوار کاوه خ بهارجنوبی ک..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار کاوه ۱۲۸متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

بلوار کاوه جنوب صدر شرق خ علیرضا زار..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۸۰ متر بالکن

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات