رهن و اجاره آپارتمان در اراج

رهن و اجاره آپارتمان اراج ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

اراج خ ۲۲ بهمن ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

درب مجزا

اراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

اراج خ ۲۲ بهمن کوی سع..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اراج ۱۶۲متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

اراج کوی پروین..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اراج ۱۱۸متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

اراج بالاتر از سه راه ار..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اراج ۴۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

اراج خ تیموری بن بست ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اراج ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

اراج بلوار ۲۲ بهمن کوی یاسمن پلا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

اراج ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۰ ساله

اراج خ ولیعصر کوی رضاییان..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اراج ۱۱۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

اراج کوی پروین پلاک ..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

اراج ۱۲۳متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

اقدسیه خ اراج خ ۲۲ بهمن کوی سعیدی کوی گل..

با توافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اراج ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

اقدسیه خ اراج خ اکبر سعیدی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اجاره رهن آپارتمان اراج ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

اراج بالاتر از بیمارستان نیکان پل..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اراج ۱۳۳متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۳ ساله

اراج خ سعیدی ساختمان ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

اراج ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

اقدسیه خ اراج خ پرو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اراج ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

اراج انتهای خ ولیعصر نبش صادقی مقدم ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اراج ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

اقدسیه اراج شهرک ولیعصر کوی یاس..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اراج ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

اقدسیه اراج خ ۲۲ بهمن خ شهید سعی..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قابل تبدیل به ۳۰۰ م رهن کامل

اراج ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

اراج گلزار بن بست ه..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

اراج ۱۰۱متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

اقدسیه اراج خ پروین پلا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

یکخواب مستر

اراج ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

اراج خ ۲۲ بهمن خ اکبرس..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اراج ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

اراج گلزار لادن غربی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان اراج ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم نوساز

اراج ۲۲ بهمن خ اکبرسعیدی نبش..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اراج ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

اقدسیه اراج خ ۲۲ بهمن خ سعیدی بن ب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مسترروم

اراج ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

اراج خ ۲۲ بهمن خ شهید سعیدی مجتم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اراج ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

اراج خ ولیعصر ک ات..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اراج ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

اراج کوی تیموری بن بست چهارم ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اراج ۱۴۱متر ۳ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

اراج خ ۲۲ بهمن کوی کامبیز پلا..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اراج ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

اقدسیه خ اراج خ ۲۲ بهمن خ سعیدی پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت اسپلیت مسترروم

از جهت ملک اطلاع نداشتند

اراج ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

اقدسیه اراج خ ۲۲ بهمن خ سعیدی ساختم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اراج ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

اراج خ ۲۲ بهمن خ شهید سعیدی مجتم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اراج ۱۵ ساله

ارتش خ اراج خ ۲۲ بهمن پلاک ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۰۸ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دوم:----/ ۶۰ م--- ۱ / ۶۰۰ م اجاره

اجاره رهن آپارتمان اراج ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

اراج خ ۲۲ بهمن خ شهید سعیدی مجتم..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اراج ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

اراج خ رضائیان پلاک..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اراج ۱۹۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

اقدسیه اراج کوی قنات پلاک ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ بالکن

اراج ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

اقدسیه اراج کوی رضائیان پلاک..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اراج ۸ ساله

اراج خ ۲۲ بهمن خ شهید سعیدی مجتمع..

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت اول

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

طبقه پنجم:( ۳ / ۵۰۰ م---/ ۶۵ م)

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات