رهن کامل ویلا در تهران

رهن کامل ویلا فرشته دوبلکس زمین: ۵۰۰متر زیربنا: ۴۰۰متر قدیمی بر: ۱۳متر

فرشته نرسیده به آقابز..

ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

کمیسیون کامل- ۶ پارکینگ-قرارداد ۵ ساله

رهن کامل شیخ بهایی دوبلکس زمین: ۲۰۰متر زیربنا: ۲۲۰متر ۳۰ ساله بر: ۰متر

ونک شیخ بهائی شمالی دانشورغربی پل..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن کامل ویلا شیخ بهایی دوبلکس

رهن کامل پونک زمین: ۲۱۰متر زیربنا: ۱۳۰متر ۱۷ ساله بر: ۱۱متر

پونک سردار جنگل ۳۵ متری گلستان سوسن اب..

ودیعه: ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز استخر باز سازی شده

رهن کامل جمهوری دوبلکس زمین: ۲۰۰متر زیربنا: ۲۰۰متر قدیمی بر: ۰متر

جمهوری دوازدهم فروردین پلاک..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل سهروردی دوبلکس زمین: ۲۴۰متر زیربنا: ۴۵۰متر ۲۵ ساله بر: ۱۲متر

سهروردی شمالی بالاتر از آپادانا کوی آجودان..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۳ پارکینگ

رهن کامل ویلا یخچال تریبلکس زمین: ۱۸۰متر زیربنا: ۲۹۰متر قدیمی بر: ۰متر

یخچال خ کی نژاد بن بست کی ..

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

پارکینگ در حیاط

رهن کامل دربند دوبلکس زمین: ۲۴۵متر زیربنا: ۵۶۰متر ۱۰ ساله بر: ۰متر

دربند خ طباطبائی پو..

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل پاسداران دوبلکس زمین: ۱۳۰متر زیربنا: ۲۰۰متر قدیمی بر: ۷متر

پاسداران سروستان پنجم کوی پ..

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری سونا اسپلیت پکیج باز سازی شده

کمیسیون کامل- پارکینگ حیاط-بازدید با هماهنگی

رهن کامل تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۴۰متر زیربنا: ۹۰متر قدیمی بر: ۶متر

تهرانپارس میدان پروین خ ۲۱۲ شرقی بین ۱ ..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۲ پارکینگ

رهن کامل پیروزی دوبلکس زمین: ۱۴۰متر زیربنا: ۱۱۰متر قدیمی بر: ۰متر

پیروزی خ پرواز کوی وا..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

رهن کامل ویلا دربند دوبلکس زمین: ۷۰متر زیربنا: ۱۱۰متر ۳۰ ساله بر: ۰متر

دربند الفت کوی نیاک پلاک ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور گرمایشی از کف

رهن کامل پیروزی دوبلکس زمین: ۵۹متر زیربنا: ۱۲۰متر قدیمی بر: ۰متر

پیروزی خ کلینی کوی علیزاده پ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل شهران زمین: ۲۴۰متر زیربنا: ۱۷۰متر قدیمی بر: ۱۰متر

شهران بلوارکوهسار خ ادهمی خ روستائی کوی..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل تهرانپارس زمین: ۱۴۵متر زیربنا: ۱۴۵متر ۳۰ ساله بر: ۰متر

بلوار پروین بین خ ۱۳۳ و ۱۳۱ ک رضا شهابی..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ظفر تریبلکس زمین: ۷۰متر زیربنا: ۹۰متر ۲۰ ساله بر: ۱۵متر

ظفر خ نونهالان دلیری خ ناز کوی شکرآبی بن بست شکرآ..

توافقی

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

رهن کامل ویلا نامجو تریبلکس زیربنا: ۱۵۰متر قدیمی بر: ۷متر

نامجو خ عبداللهی پلاک ه..

ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل اقدسیه یک طبقه زمین: ۲۳۰متر زیربنا: ۱۵۰متر ۳۰ ساله بر: ۰متر

اقدسیه خ اراج خ پروین نبش کوی..

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۳ پارکینگ-از طول بر اطلاع نداشتند

رهن کامل ستارخان دوبلکس زمین: ۱۰۰متر زیربنا: ۱۱۰متر قدیمی بر: ۶متر

ستارخان حبیب اللهی کوی ف..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور

رهن کامل ستارخان دوبلکس زیربنا: ۸۸متر ۲۵ ساله بر: ۰متر

ستارخان بازارچه سنتی خ زارع ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط-از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن کامل جردن تریبلکس زمین: ۲,۰۰۰متر زیربنا: ۱,۸۰۰متر ۲۰ ساله بر: ۰متر

جردن خ ناهید غربی پلاک ه..

ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۵ پارکینگ

رهن کامل ویلا پیروزی دوبلکس زمین: ۴۰متر زیربنا: ۷۱متر ۱۵ ساله بر: ۱۰متر

پیروزی خ پاسدارگمنام میدان امام حسن ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل زعفرانیه دوبلکس زمین: ۲۰۰متر زیربنا: ۲۳۰متر ۴ ساله بر: ۰متر

زعفرانیه خ ماکوئی پور شمالی خ مسجد ..

ودیعه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز چیلر

رهن کامل پیروزی دوبلکس زیربنا: ۱۱۰متر ۲۰ ساله بر: ۰متر

پیروزی چهارراه کوکاکولا خ دهقان چهارراه نجف پور غربی کوی..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن کامل شمیران نو یک طبقه زمین: ۲۰۰متر زیربنا: ۱۵۰متر قدیمی بر: ۰متر

شمیران نو کوی هشتم غر..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل بنی هاشم یک طبقه کلنگی زمین: ۸۰متر بر: ۵متر

بنی هاشم خ رحیمی کوی آذرنیا پلا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ویلا دروازه شمیران زمین: ۱۸۰متر زیربنا: ۲۰۰متر قدیمی بر: ۰متر

دروازه شمیران خ قائم کوچه ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر پکیج باز سازی شده

رهن کامل جنت آباد یک طبقه زمین: ۲۱۰متر زیربنا: ۱۳۰متر قدیمی بر: ۰متر

جنت آباد جنوبی چهارباغ غربی خ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

کمیسیون کامل- اجاره به خانواده ۴ نفره

رهن کامل زعفرانیه یک طبقه زمین: ۹۰متر زیربنا: ۷۵متر نوساز بر: ۰متر

زعفرانیه خ آصف خ احمد ترک زبان مجتمع شهید بهشتی کوی نستر..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل نارمک دوبلکس زمین: ۵۰متر زیربنا: ۹۰متر قدیمی بر: ۰متر

نارمک میدان ۸۵ ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

رهن کامل تهرانپارس دوبلکس زمین: ۱۴۵متر زیربنا: ۱۴۵متر قدیمی بر: ۰متر

تهرانپارس بلوارپروین بین خ ۱۳۳ و ۱۳۱ کوی رضاشها..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل ویلا نیاوران دوبلکس زیربنا: ۱۵۰متر ۱۱ ساله بر: ۰متر

نیاوران خ بوکان خ کوهس..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن کامل دربند دوبلکس زمین: ۲۴۵متر زیربنا: ۵۶۰متر ۱۰ ساله بر: ۰متر

دربند خ طباطبائی پور نبش بر..

ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دارآباد یک طبقه زمین: ۱۲۰متر زیربنا: ۹۰متر ۲۵ ساله بر: ۰متر

دارآباد خ استادهاشمی کوی اک..

رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل نیروی هوایی دوبلکس زمین: ۷۰متر زیربنا: ۱۰۰متر ۲۰ ساله بر: ۰متر

نیروی هوائی خ ۳۰ متری خ بصیر مسیل منوچهری بین ش..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز باز سازی شده

رهن کامل میدان رسالت یک طبقه زمین: ۱۴۰متر زیربنا: ۹۵متر قدیمی بر: ۰متر

رسالت شهیدکرد کوی فلا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ویلا تهرانپارس یک طبقه زیربنا: ۲۷۰متر ۲۲ ساله بر: ۰متر

تهرانپارس خ استخر خ بوستان سوم غربی ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

اجاره به خانواده- پارکینگ حیاط-از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن کامل مجیدیه یک طبقه زمین: ۶۳۰متر زیربنا: ۲۰۷متر قدیمی بر: ۲۰متر

مجیدیه شمالی بلوار بیژن نبش خ گلستان سوم ..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

مناسب مهدکودک- دارای سوئیت ۵۰ متری

رهن کامل شیان دوبلکس زمین: ۲۰۰متر زیربنا: ۴۰متر ۱۰ ساله بر: ۰متر

لویزان خ شیان یک..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل شهرک غرب تریبلکس زمین: ۸۵۰متر زیربنا: ۶۵۰متر ۳۰ ساله بر: ۱۷متر

شهرک غرب ایران زمین مهستان خ ..

ودیعه: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل ویلا شهرک غرب تریبلکس

رهن کامل نامجو دوبلکس زمین: ۱۴۷متر زیربنا: ۱۶۰متر قدیمی بر: ۹متر

نامجو آقاسی اصفهانی بن بست ..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل ویلا دیباجی جنوبی دوبلکس زمین: ۱,۳۱۰متر زیربنا: ۷۰۰متر ۲۰ ساله بر: ۰متر

دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ زاور خ گل خ روشن بن ..

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

۲ بر .ازطول بر اطلاع ندارند

رهن کامل دولت دوبلکس زمین: ۹۶متر زیربنا: ۹۶متر ۲۷ ساله بر: ۰متر

دولت نعمتی کیکاووسی کوی زارع نبش ک..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

رهن کامل سهروردی تریبلکس زمین: ۲۰۰متر زیربنا: ۳۴۰متر قدیمی بر: ۰متر

سهروردی شمالی بالاترازبهشتی کوی..

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

نوسازی-پارکینگ در حیاط

رهن کامل حسین آباد دوبلکس زمین: ۵۰متر زیربنا: ۹۲متر قدیمی بر: ۰متر

پاسداران حسین آباد خ جوانشیر خ گلزارشرقی ک..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل نامجو دوبلکس زمین: ۱۰۵متر زیربنا: ۱۰۰متر قدیمی بر: ۰متر

نامجو سه راه عظیم پور خ قج..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ویلا نارمک دوبلکس زمین: ۱۳۰متر زیربنا: ۱۳۰متر ۲۰ ساله بر: ۰متر

نارمک میدان ۴۱ کوی سح..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

کمیسیون کامل

رهن کامل شهرک راه آهن(گلستان) زمین: ۳۰۰متر زیربنا: ۴۰متر ۴۰ ساله بر: ۰متر

شهرک راه آهن نبش همت پمپ بنزین الغدیر ۱۰۰۰ متر بال..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نیاز به باسازی

رهن کامل بلوار مرزداران یک طبقه زیربنا: ۸۰متر قدیمی بر: ۰متر

مرزداران جنوبی سه راه رض..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل شمیران نو دوبلکس زمین: ۶۰متر زیربنا: ۵۰متر قدیمی بر: ۰متر

شمیران نو خ هفتم شر..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۲۷۹۳۲۱۳۶

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات