رهن کامل مغازه در منطقه شش شهرداری

رهن کامل مغازه دانشگاه تهران ۳۳۰متر ۹ خوابه طبقه: همکف

هفت تیر بالاتر از خ قائم مقام نرسیده..

ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

اسپیلت- بازسازی

رهن کامل مفتح شمالی ۳۰متر طبقه: همکف

مفتح شمالی پایین تراز چهاراه زهره ب..

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آب و برق

رهن کامل انقلاب ۶۶متر طبقه: همکف

انقلاب نبش موسوی..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: گاز

رهن کامل فاطمی ۳۱۰متر طبقه: همکف

فاطمی خ سوم نبش ک مطلق پلاک..

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

۱۳۵ متر بالکن

رهن کامل ولیعصر(محدوده میدان) ۱۷متر طبقه: همکف

ولیعصر خ رازی مجتمع مرک..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل مغازه آرژانتین ۲۷متر

آرژانتین ابتدای خ بی..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: گاز

رهن کامل ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۲۷متر طبقه: دوم

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی روبروی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن کامل دانشگاه تهران ۳۱متر طبقه: همکف

هفت تیر خ بهارشمالی خ نیر..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

رهن کامل قائم مقام ۱۳۰متر طبقه: همکف

قائم مقام فراهانی نبش ..

ودیعه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۰۰ متر بالکن

رهن کامل یوسف آباد ۱۷متر طبقه: همکف

یوسف آباد خ بیستون ب..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل مغازه ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰متر طبقه: همکف

ولیعصر نرسیده به چهارراه طالقانی پاسا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

رهن کامل انقلاب ۲۰متر

انقلاب روبروی پمپ بنزین و..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

با لوازم ساندویچی

رهن کامل فاطمی ۳۱۰متر

فاطمی خ سوم نبش ک مطلق پلاک..

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل انقلاب ۲۴متر طبقه: اول

انقلاب ابتدای خ فخر رازی ساختمان اداری تجاری..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

مناسب دفتر بیمه

رهن کامل دانشگاه تهران ۳۳۰متر طبقه: همکف

هفت تیر بالاتر از میدان خ قائم میدان قائم نرس..

ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اسپیلت- بازسازی

رهن کامل مغازه فاطمی ۱۵متر

فاطمی خ جویبار ک ب..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

رهن کامل فاطمی ۱۸۰متر طبقه: زیرهمکف

فاطمی میدان گلها خ کاج ش..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل انقلاب ۲۰متر طبقه: همکف

انقلاب روبروی پمپ بنزین وصال جنب مدر..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

باوسایل ساندویچی

رهن کامل فاطمی ۱۸۰متر طبقه: زیرهمکف

فاطمی میدان گلها خ کاج ش..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل جمال زاده ۶۴متر

جمالزاده تقاطع دکترغریب و طوسی ..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آب و برق

فست فود فعال-بالوازم

رهن کامل مغازه جمال زاده

رهن کامل مغازه انقلاب ۱۱متر طبقه: زیرهمکف

انقلاب نبش خ جمالزاده پاساژ..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ملک و سرقفلی

رهن کامل کریم خان ۲۵متر

کریمخان تقاطع حافظ ضلع جنوب غربی چهارراه جنب اداره ..

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل فاطمی ۵۳متر طبقه: همکف

فاطمی ضلع جنوب شرقی میدان ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

رهن کامل مطهری ۲۴متر

مطهری خ لارستان بعداز ک م..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

دارای ۲۴ متر بالکن که نصف محاسبه می شود کلا ۳۶ متر-

رهن کامل کارگر شمالی ۲۳متر

کارگر شمالی پیتزا ساندویچ ..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز و فعال ساندویچی- مناسب هرشغل- برق تک فاز/ ۲۳ . ۵ متر میباشد

رهن کامل مغازه انقلاب ۱۵متر

انقلاب بالاتر از میدان روبروی دانشگ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰متر طبقه: همکف

ولیعصر بالاتراز میدان ولیعصر جنب اداره ..

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز پرده فروشی-ارتفاع ۶ متر-ملک و سرقفلی- ۸۰ متر بالکن که در قیمت ۲۰ مترش محاسبه میشود کلا ۱۰۰ متر

رهن کامل زرتشت ۳۵متر

فاطمی خ زرتشت خ شهید دائمی نبش خ ملکی ..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

جواز خیاطی-اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل یوسف آباد ۲۴متر

یوسف آباد خ کاج شمالی پلاک..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل انقلاب ۱۷متر

انقلاب ابتدای خ بهار جنو..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۰۲متر

ولیعصر جنب پارک ساعی ج..

ودیعه: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل فاطمی ۴۰متر طبقه: همکف

فاطمی گمنام جنب تالار وزار..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز املاک

رهن کامل یوسف آباد ۹۰متر

یوسف آباد خ جهان آرا خ ۵۵ پلا..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ولیعصر(محدوده میدان) ۹متر

ولیعصر خ بزرگمه..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

جواز عینک فروشی

رهن کامل فاطمی ۱۰۰متر طبقه: همکف

فاطمی خ پروین ..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

مناسب سفره خانه-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن کامل مغازه میدان ولیعصر ۲۱متر

میدان ولیعصر پاساژ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت یوسف آباد ۸۰متر طبقه: همکف

یوسف آباد خ جهان آرا بین خ ۲۱ و ۲۳ پ..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

رهن کامل قائم مقام ۱۳۰متر طبقه: همکف

قائم مقام فراهانی نبش ک ..

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل کارگر شمالی ۱۹متر طبقه: همکف

کارگر شمالی بالاتر از میدان انقلاب بین فرصت و ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز فن کوئل

برق- از طول بر اطلاع نداشتند

رهن کامل انقلاب ۱۸متر طبقه: اول

انقلاب بهارجنوبی برج ب..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز چیلر آب و برق

رهن کامل مغازه جمال زاده ۹۰متر طبقه: همکف

انقلاب جمالزاده جنوبی نرسیده به..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز باز سازی شده

رهن کامل ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰متر طبقه: همکف

ولیعصر بالاتر از میدان ج..

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل جمهوری ۲۳متر طبقه: سوم

جمهوری تقاطع حافظ پاساژ بز..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور

یک دهنه-جوازآزاد

رهن کامل ولیعصر(محدوده میدان) ۱۰۰متر طبقه: همکف

ولیعصر روبروی دوراهی یوسف آباد نبش کو..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ولیعصر(محدوده میدان) ۸۰متر طبقه: همکف

ولیعصر بالاتر از میدان جنب اداره پست ..

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

اجاره به پارچه فروش

رهن کامل مغازه گاندی ۱۲۰متر طبقه: زیرهمکف

ونک خ گاندی جنوبی جنب پل همت پل..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

جهت مشارکت برای آشپزخانه نیز میباشد

رهن کامل کریم خان ۲۵متر طبقه: همکف

کریم خان تقاطع حافظ ضلع جنوب غر..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آب و برق

یکدهنه - جواز ازاد

رهن کامل ولیعصر(محدوده میدان) ۱۰۰متر طبقه: همکف

ولیعصر روبروی دو راهی یوسف آباد نبش ک..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل یوسف آباد ۳۵متر طبقه: همکف

یوسف آباد میدان سلماس خ کاج شمالی نبش ..

ودیعه: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آب و برق

۳ بر-مناسب کافی شاپ و آرایشگاه مردانه

رهن کامل ولیعصر(محدوده میدان) ۳۰متر طبقه: همکف

ولیعصر نبش بلوار کشاورز..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز خرازی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات