رهن کامل مغازه در منطقه پنج شهرداری

شهران ۶۷ متر

دیروز

طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهران فلکه دوم روبروی پارک بهار..

شوفاژ . کولر . گاز

پونک ۲۰ متر

دیروز

طبقه اول ۲۰ ساله ; پونک مجتمع تجار..

آسانسور . آب و برق

اشرفی اصفهانی ۱۷ متر

دو روز قبل

طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به هم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اشرفی اصفهانی ۱۵۸ متر

۱۳۹۸/۰۳/۲۰

نوساز ; اشرفی اصفهانی ضلع شمال شرق بلوارمر..

گاز

پونک ۵۳ متر

۱۳۹۸/۰۳/۱۱

طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک بلوارهمیلا پلاک ه..

گاز . آب و برق

۲باب

پونک ۲۰ متر

۱۳۹۸/۰۳/۰۵

طبقه اول ۱۰ ساله ; پونک مرکز خرید بوستان بالای پله برقی سمت چ..

آیت الله کاشانی ۲۵ متر

۱۳۹۸/۰۳/۰۴

نوساز ; آیت الله کاشانی خ بهمن نژاد کوی سا..

کلیدنخورده

آیت الله کاشانی ۳۰ متر

۱۳۹۸/۰۲/۲۳

۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ کیهان نبش کی..

پونک ۱۳۰ متر

۱۳۹۸/۰۲/۲۲

طبقه همکف ۳۰ ساله ; سیمون بولیوار نبش اقب..

کولر . گاز

جنت آباد ۱۶ متر

۱۳۹۸/۰۲/۱۷

طبقه اول نوساز ; جنت آباد جنوبی نرسیده به کاشا..

پونک ۱۹ متر

۱۳۹۸/۰۲/۱۰

طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک جنب پاساژ بوستان با..

کولر . گاز

برق تک فاز دارد/

جنت آباد ۴۰ متر

۱۳۹۸/۰۲/۱۰

طبقه همکف ۱۶ ساله ; جنت آباد مرکزی بالاتر از همت پاس..

کولر . گاز

جنت آباد ۱۵ متر

۱۳۹۸/۰۲/۰۹

طبقه زیرهمکف نوساز ; جنت آباد جنوبی نرسیده به سمرق..

شهران ۶۷ متر

۱۳۹۸/۰۲/۰۲

قدیمی ; شهران فلکه دوم روبروی پارک بهار..

شوفاژ . کولر . گاز

پونک ۵۱ متر

۱۳۹۸/۰۱/۲۰

طبقه اول ۱۰ ساله ; پونک ایران زمین شمالی بین شکو..

کولر . گاز

جنت آباد ۲۷ متر

۱۳۹۸/۰۱/۱۸

۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ ۲۰ متری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بلوار فردوس شرق ۲۰ متر

۱۳۹۷/۱۲/۲۰

۱۵ ساله ; بلوار فردوس نرسیده به اشرفی خ شا..

کولر . گاز

شهران ۱۱ متر

۱۳۹۷/۱۲/۱۸

۳۰ ساله ; شهران کن کوهسار ابتدای الغدیر یکم او..

گاز

جنت آباد ۳۵ متر

۱۳۹۷/۱۲/۰۶

۹ ساله ; شمالی سیمون بولیوار بلوار صبا خ..

گاز

جنت آباد ۳۶ متر

۱۳۹۷/۱۲/۰۱

۱۶ ساله ; جنت آباد بالاتر از همت پاساژ..

کولر . گاز

دو بر هست-آب برق تک فاز

اشرفی اصفهانی ۱۵۸ متر

۱۳۹۷/۱۱/۲۸

نوساز ; اشرفی اصفهانی ضلع شمال شرق بلوار م..

گاز

پونک ۵۰ متر

۱۳۹۷/۱۱/۲۵

۱۵ ساله ; پونک بالاتر از میدان عدل نرسیده به میرزابابایی بن بست..

گاز

پونک ۵۱ متر

۱۳۹۷/۱۱/۱۷

طبقه اول ۱۰ ساله ; پونک میرزابابایی ایران زمین ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

پونک ۱۲۵ متر

۱۳۹۷/۱۱/۱۱

نوساز ; پونک حصارک بالاتر از سیمون بولیوار خ شاهد ..

کولر . گاز

اشرفی اصفهانی ۱۷ متر

۱۳۹۷/۱۱/۰۸

طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی جن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اشرفی اصفهانی ۴۲ متر

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

طبقه همکف ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی پاساژ تی..

فن کوئل

برق تکفاز

جنت آباد ۲۰ متر

۱۳۹۷/۱۰/۲۹

۳۰ ساله ; جنت آبادجنوبی ۳۵ متری لاله شرقی نرسیده به ۱۶ متری اول ..

گاز

جنت آباد ۴۰ متر

۱۳۹۷/۱۰/۲۷

طبقه زیرهمکف نوساز ; جنت آباد شمالی ۳۵ متری گلستان بین شاهی..

کولر . گاز

شهران ۱۱ متر

۱۳۹۷/۱۰/۲۷

۳۰ ساله ; شهران کوهسار ابتدای الغدیر یکم اول..

گاز

اشرفی اصفهانی ۱۵۸ متر

۱۳۹۷/۱۰/۲۶

نوساز ; اشرفی اصفهانی نبش ضلع شمال شرق..

گاز

جنت آباد ۱۶ متر

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

طبقه اول نوساز ; جنت آباد جنوبی نرسیده به کاشا..

باغ فیض ۲۰ متر

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض ..

کولر . گاز

اطلاع دقیق نداشتند

شهران ۱۱ متر

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

۳۰ ساله ; شهران کوهسار ابتدای الغدیر یکم اول..

گاز

پونک ۳۰ متر

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

طبقه همکف ۱۰ ساله ; پونک ۳۵متری طالقانی بین خ نهم ..

گاز

دارای تجهیزات کامل فست فود

پونک ۱۴ متر

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

۱۰ ساله ; پونک میرزابابایی جنب شهروند مج..

کولر . گاز

جنت آباد ۲۱ متر

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۱۷ ساله ; جنت آباد جنوبی مرکز خرید..

گاز

آیت الله کاشانی ۲۰ متر

۱۳۹۷/۰۹/۱۷

طبقه اول ۷ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذ..

کولر . گاز

اشرفی اصفهانی ۱۳ متر

۱۳۹۷/۰۹/۱۲

طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به هم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جنت آباد ۱۸۰ متر

۱۳۹۷/۰۹/۱۰

طبقه همکف ۳ ساله ; جنت آباد بالاتر از تقاطع نیایش نبش بهارستان چ..

کولر . گاز

جنت آباد ۲۷ متر

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

طبقه همکف قدیمی ; جنت آباد شمالی کوروش شرقی خ قائم پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰مترانباری :----/۷۰م رهن کامل

پونک ۱۰۰ متر

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

۷ ساله ; پونک خ عدل خ حیدری مقدم پلاک..

اشرفی اصفهانی ۳۳ متر

۱۳۹۷/۰۸/۱۵

طبقه همکف نوساز ; اشرفی اصفهانی لاله شرقی خ مهستان خ شکوفه ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

جنت آباد ۴۵ متر

۱۳۹۷/۰۸/۱۴

طبقه همکف نوساز ; جنت آباد شمالی بالاتر از ایرانپارس نبش بهارستان..

گاز

جنت آباد ۱۵۰ متر

۱۳۹۷/۰۸/۰۹

طبقه همکف نوساز ; شاهین شمالی ۲۰متری گلستان ..

کولر . گاز

آیت الله کاشانی ۹۸ متر

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی خ اباذر نبش کوی هفتم ..

اسپلیت

شهران ۱۸ متر

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۵ ساله ; شهران پایین تر از فلکه اول خ ۵ شرقی ..

کولر . گاز

جنت آباد ۲۱ متر

۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۱۷ ساله ; جنت آباد جنوبی مرکز خرید..

گاز

سردار جنگل ۱۰۰ متر

۱۳۹۷/۰۸/۰۲

طبقه همکف ۷ ساله ; سردارجنگل خ عدل خ حیدری مقدم پل..

جهت قهوه خانه سنتی و تولیدی

بلوار فردوس شرق ۳۰ متر

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

طبقه دوم ۳ ساله ; بلوار فردوس شرق تقاطع وفاآ..

کولر . گاز

جنت آباد ۱۵۰ متر

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

طبقه همکف نوساز ; شاهین شمالی ۲۰متری گلستان ..

کولر . گاز

جنت آباد ۵۲۰ متر

۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱ ساله ; جنت آبادشمالی ۳۵ متری گلستان بین شاهی..

کولر . گاز

مورد چندباب مغازه میباشد

شهران ۶۷ متر

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

طبقه همکف قدیمی ; شهران فلکه دوم روبروی پارک بهار..

شوفاژ . کولر . گاز

۲دهنه- جواز آزاد- مناسب برند

پونک ۳۰ متر

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک م پونک مجتمع تج..

ارتفاع ۴ متر ملک و سرقفلی

اشرفی اصفهانی ۳۳ متر

۱۳۹۷/۰۶/۲۶

طبقه همکف نوساز ; اشرفی اصفهانی لاله شرقی خ مهستان خ شکوفه ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

سردار جنگل ۱۲۰ متر

۱۳۹۷/۰۶/۲۴

نوساز ; سردار جنگل شمالی نرسیده به نیایش نبش ک ..

کولر . گاز

بلوار فردوس غرب ۲۲ متر

۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۴ ساله ; بلوار فردوس غرب سازمان برنامه مرکزی خ وحید شما..

کولر . گاز

سردار جنگل ۱۲۰ متر

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

طبقه همکف نوساز ; سردارجنگل نرسیده به نیایش کوی محم..

گاز . داکت اسپلیت

جنت آباد ۱۵۰ متر

۱۳۹۷/۰۵/۱۶

طبقه همکف نوساز ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلست..

کولر . گاز

بلوار فردوس شرق ۳۰ متر

۱۳۹۷/۰۵/۱۵

طبقه همکف ۲۰ ساله ; بلوارفردوس شرق خ عق..

گاز . اسپلیت

مناسب فست فود

جنت آباد ۴۰ متر

۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۰ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی ..

بلوار فردوس شرق ۲۳ متر

۱۳۹۷/۰۵/۰۷

طبقه دوم ۳ ساله ; بلوار فردوس شرق تقاطع وفاآ..

گاز . آب و برق

رهن کامل مغازه

جنت آباد ۱۳ متر

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

طبقه همکف قدیمی ; جنت آباد شمالی لاله شرقی ۱۶متری اول جنوبی..

شوفاژ . کولر . گاز

آیت الله کاشانی ۱۴ متر

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; صادقیه فلکه دوم آیت الله کاشانی روبروی بیمارستان اب..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

میدان نور ۱۵ متر

۱۳۹۷/۰۴/۱۲

طبقه همکف ۸ ساله ; ستاری خ پیامبر غربی خ جهاداکبر کوی سیزدهم..

قرارداد ۳ساله-مناسب تمامی مشاغل

پونک ۱۵ متر

۱۳۹۷/۰۳/۰۵

طبقه همکف ۱۳ ساله ; پونک ۳۵متری گلستان ۱۶متری دوم شمالی خ یازدهم مخابرات خ نیلو..

کولر . گاز . آب و برق

دارای ۱۰متر بالکن مسقف و ۴متر ورودی اختصاصی

جنت آباد ۱۲۰ متر

۱۳۹۷/۰۳/۰۳

طبقه زیرهمکف نوساز ; جنت آباد شمالی ۳۰متری انصارالمهدی نبش ب..

کولر . گاز . آب و برق

مناسب فست فود-آبمیوه گیری--دارای جواز نان سنتی سنگگ تافتون و لواش-۲ واحد با هم

اشرفی اصفهانی ۳۴ متر

۱۳۹۷/۰۳/۰۳

طبقه همکف نوساز ; اشرفی اصفهانی ۲۰متری باه..

گاز . پکیج

باکمیسیون کامل

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

مغازه

منطقه 5 شهرداری

پنج شهرداری تهران

قیمت