رهن کامل مغازه در منطقه چهار شهرداری

رهن کامل مغازه نارمک ۳۰متر طبقه: همکف

نارمک خ دردشت نرسیده به مترو عل..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل تهرانپارس ۱۸۴متر طبقه: همکف

تهرانپارس خ فرجام نرسیده به زرین پ..

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل نارمک ۱۳متر طبقه: همکف

نارمک بالاتر از هفت حوض خ وحید ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک

رهن کامل شمس آباد ۱۲متر طبقه: همکف

شمس آباد میدان ملت پلاک ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل نارمک ۹متر طبقه: دوم

نارمک خ آیت بالاتر از هفت حوض پاس..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آب و برق

رهن کامل مغازه نارمک ۳۲متر طبقه: همکف

نارمک خ ۴۶ متری شرقی خ شهید کربلای..

با توافق

امکانات: کولر گاز آب و برق

رهن کامل تهرانپارس ۱۰متر طبقه: زیرهمکف

تهرانپارس ضلع جنوب غربی فلکه اول روبروی پاساژ ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

ازطول بر اطلاع نداشتند

رهن کامل تهرانپارس ۲۰۰متر طبقه: همکف

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی بین ۱۳۳ و ۱ ..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه- جواز ازاد

رهن کامل تهرانپارس ۸متر طبقه: همکف

حکیمیه تقاطع بلوار بهار و سازمان آب مجتمع ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اجاره به پوشاک زنانه

رهن کامل نارمک ۴۱متر

نارمک خ ۴۶ متری غربی روبروی بیمارستان انصاری..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر

رهن کامل مغازه تهرانپارس ۱۳۰متر طبقه: زیرهمکف

تهرانپارس ۱۹۶ شرقی بین میدان پروین..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

مناسب کارگاه

رهن کامل گلبرگ شرقی ۱۵متر طبقه: همکف

گلبرگ شرقی نبش خ مدائن پلاک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل هنگام ۱۶۰متر طبقه: همکف

هنگام بین ۴ راه استقلال و پل..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ارتفاع ۳ . ۵ متر ملک و سرقفلی

رهن کامل تهرانپارس ۴۵متر طبقه: همکف

تهرانپارس تقاطع شهید مظفری و شهی..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن کامل فرجام غربی ۳۰متر

فرجام غربی بعد از پل امام..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل مغازه شمیران نو ۲۰۰متر طبقه: اول

شمیران نو نرسیده به میدان پاکدامن روبروی مسجد صا..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر

رهن کامل شمس آباد ۲۰متر

شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن کامل گلبرگ شرقی ۳۳متر

گلبرگ شرقی بین مهر و مدائن م ۲۰ نب..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل میدان هروی ۱۰متر طبقه: همکف

هروی خ گلزار خ زندی غربی پلاک..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

زیر پله

رهن کامل گلبرگ غربی ۴۰متر طبقه: همکف

گلبرگ غربی مسیل باختر نبش خ شهی..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

مناسب داروخانه-اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل مغازه گلبرگ شرقی ۱۵متر

نارمک گلبرگ شرقی نبش مدائن پلا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب کلیه مشاغل

رهن کامل نارمک

نارمک بالاتر از میدان نبوت خ آیت پا..

طبقه: دوم زیربنا: ۸

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲

طبقه: دوم زیربنا: ۱۵

باتوافق

رهن کامل شمیران نو ۱۵متر

شمیران نو خ غفاری جنوبی پلاک..

ودیعه: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

رهن کامل نارمک ۱۸متر

نارمک میدان ۸۵ ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل شمس آباد ۲۰متر

شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن کامل مغازه نارمک ۱۶متر طبقه: همکف

نارمک هفت حوض پاساژ نب..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

باکمیسیون کامل

رهن کامل نارمک ۱۶متر

نارمک میدان هلال احمر خ گلستان تقاط..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل نارمک ۱۴متر طبقه: همکف

هفت حوض ک عظیمی نیا پاساژ ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل سبلان شمالی ۳۵متر طبقه: همکف

سبلان شمالی جنب کوی حوزان بازارچه سبلان..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: باز سازی شده

یک دهنه

رهن کامل نارمک ۲۰متر

نارمک میدان ۸۵ ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آب و برق

مناسب تمامی مشاغل

رهن کامل مغازه گلبرگ شرقی ۱۲متر

گلبرگ شرقی نبش خ اکبری مجتمع تج..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل نارمک ۲۱متر طبقه: همکف

نارمک ۴۵ متری غربی خ سمن..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

رهن کامل مجیدیه

مجیدیه شمالی ۱۶ متری دوم شمالی نبش کوی ح..

طبقه: همکف زیربنا: ۲۳ ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۲۸ ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل تهرانپارس ۲۲متر طبقه: همکف

تهرانپارس خ ۲۱۲ شرقی بین ۱۳۳ ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فقط تاکسی تلفنی

رهن کامل تهرانپارس ۱۲متر طبقه: زیرهمکف

تهرانپارس فلکه اول بازار..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

رهن کامل مغازه فرجام غربی ۳۰متر

فرجام غربی بعد از پل امام..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل گلبرگ شرقی ۱۵متر

گلبرگ شرقی خ مدائن..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آب و برق

جهت تمامی مشاغل

رهن کامل نظام آباد شمالی ۳۵متر طبقه: همکف

نظام آباد شمالی خ وحیدیه شیری..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آب و برق

در حال حاضر شیرینی فروشی

رهن کامل مغازه نظام آباد شمالی

رهن کامل مجیدیه ۳۳متر طبقه: همکف

مجیدیه جنوبی چهارراه مجیدیه جنب غین..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

رهن کامل تهرانپارس ۸۰متر طبقه: همکف

تهرانپارس استخر کوی ۲۳۲ ش..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

درحال حاضر نانوائی فعال میباشد -مشارکت در کار - اجاره ---/ ۱۲ م و ----/ ۲۰۰ م ودیعه داده

رهن کامل مغازه شمیران نو ۱۵متر

شمیران نو خ شقایق ریوندی نبش کوی..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل گلبرگ غربی ۴۰متر طبقه: همکف

گلبرگ غربی مسیل باختر نبش خ ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

رهن کامل شمس آباد ۲۰متر

شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن کامل نارمک ۱۳متر طبقه: دوم

نارمک بالاتر از میدان هفت حوض پاس..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز چیلر آب و برق

رهن کامل نارمک ۳۷متر

نارمک نرسیده به میدان هفت ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل مغازه میدان هروی

هروی خ موسوی جنب سنتر ه..

زیربنا: ۱۶۰ اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۲۱ اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

بدون ودیعه-قابل تبدیل

امکانات: گاز آب و برق

جهت پوشاک یا لوازم خانگی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات