رهن کامل مغازه در منطقه دو شهرداری

رهن کامل مغازه سعادت آباد ۱۳متر طبقه: همکف بر: ۳متر

سعادت آباد خ علامه جنوب..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

رهن کامل ستارخان بر: ۵متر

ستارخان خ پاتریس لومومبا خ ۲۷ ..

طبقه: همکف زیربنا: ۳۲

طبقه: همکف زیربنا: ۳۲

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - هر باب

امکانات: کولر گاز

۵ باب

رهن کامل ستارخان ۱۲متر طبقه: اول بر: ۳متر

ستارخان بازار سنتی فاز ۱ پلاک..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آب و برق

رهن کامل آزادی ۱۳متر طبقه: همکف

آزادی نرسیده به میدان فتح مهرآباد جنوبی ۴۵ متری زرند شا..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل بلوار مرزداران ۱۳۴متر

مرزداران خ سرسبز جنوبی نبش کو..

ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آب و برق

از طول بر و نما اطلاع نداشتند

رهن کامل مغازه شهرک غرب ۱۵متر طبقه: اول بر: ۴متر

شهرک غرب بلوار مهستان مرکز تجاری ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل سعادت آباد ۳۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

سعادت آباد سروشرقی ابتدای خ ۳ م..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مناسب املاک و دفاتر فنی

رهن کامل سعادت آباد ۲۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

سعادت آباد خ علامه جنوبی پاسا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آب و برق

ترجیحا خدماتی

رهن کامل مغازه سعادت آباد

رهن کامل بلوار مرزداران ۱۸۰متر طبقه: همکف بر: ۱۰متر

مرزداران نرسیده به خ س..

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

رهن کامل ستارخان ۵۰متر

ستارخان روبروی مخابر..

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن کامل مغازه ستارخان ۱۴متر طبقه: همکف بر: ۳متر

ستارخان بازار سنتی فاز ۵ آپادانا راه..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل فرحزاد ۱۲متر بر: ۴متر

شهرک غرب بلوار فرحزادی نرسیده به میدان ک..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آب و برق

هواساز

رهن کامل بلوار مرزداران ۱۵۵متر بر: ۱۴متر

مرزداران نرسیده به اشرفی اص..

ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

رهن کامل بلوار مرزداران ۳۰۰متر طبقه: زیرهمکف

مرزداران خ البرز ۳ راه دانش پلا..

ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ستارخان ۱۵متر طبقه: همکف بر: ۴متر

ستارخان پاساژ اطل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ارتفاع ۳ متر

رهن کامل مغازه آزادی ۲۴متر طبقه: سوم

آزادی نرسیده به میدان انقلاب بین خ جمالزاده و ..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ستارخان ۱۵متر بر: ۵متر

ستارخان زیر پل یادگار پاساژ پاسارگاد طب..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل سعادت آباد ۲۰متر طبقه: اول بر: ۵متر

سعادت آباد علامه جنوبی نبش ۳۴ م..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل گیشا ۱۴متر بر: ۳متر

گیشا بازار بزرگ نصر..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

رهن کامل توحید ۲۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

توحیداسکندری شمالی نرسیده به بی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل مغازه ستارخان ۲۰متر طبقه: همکف بر: ۲متر

ستارخان جنب بازارچه سنتی پلاک..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آب و برق

رهن کامل سعادت آباد ۱۴متر طبقه: همکف بر: ۵متر

سعادت آباد خ علامه شمالی نبش بیستم مجتمع ادار..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آب و برق

رهن کامل سعادت آباد ۲۲متر طبقه: همکف بر: ۴متر

بلوار کاج بلواراقاقیا ۱۸ متری اول سروست..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

رهن کامل ستارخان ۸متر طبقه: اول بر: ۴متر

ستارخان بازار سنتی فاز ۴ چهار س..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل ستارخان ۲۰متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳متر

ستارخان خسروشمالی ب..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل مغازه ستارخان ۱۷متر طبقه: همکف بر: ۴متر

ستارخان پاساژ آپادانا جنب باز..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

برق تک فاز/مناسب شغل پوشاک زنانه/دارای جواز

رهن کامل ستارخان ۱۲متر طبقه: زیر همکف

نبش تهران ویلا مجتمع تجاری ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل صادقیه ۱۳متر

صادقیه فلکه اول پ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

از طول بر بی اطلاع

رهن کامل ستارخان ۲۰متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳متر

ستارخان خسروشمالی ب..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل فرحزاد ۲۴متر

شهرک غرب بلوارفرحزادی خ اناری..

ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

مناسب طلافروشی-اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل مغازه شهرک غرب ۴۰متر طبقه: پنجم بر: ۸متر

شهرک غرب میدان صنعت مجتمع پلاتین رس..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آب و برق

رهن کامل شهرک غرب ۱۷متر طبقه: همکف بر: ۵متر

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی مجتمع لید..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل آریاشهر ۳۷متر بر: ۷متر

آریاشهر ۲۰ متری سازمان آب نبش کوی موسوی ن..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: برق 3 فاز

۳ بر

رهن کامل ستارخان ۸متر طبقه: اول بر: ۴متر

ستارخان بازار سنتی فاز ۴ چهار س..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل سعادت آباد ۲۲متر طبقه: همکف بر: ۴متر

سعادت آباد بلوار کاج بلوا راقاقیا ۱۸ متری اول سر..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر

رهن کامل مغازه آزادی بر: ۳متر

آزادی ابتدای خ حبیب اللهی نبش ک شهبازیان..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۵ ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۳ ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل شهرک غرب ۴۰متر طبقه: پنجم بر: ۸متر

شهرک غرب میدان صنعت مجتمع پلاتین رس..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آب و برق

رهن کامل سعادت آباد ۱۶۸متر بر: ۸متر

سعادت آباد بلوار سرو غربی ضلع شمال شرقی ..

ودیعه: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

اجاره ۵ ساله می باشد

رهن کامل ستارخان ۲۳متر طبقه: همکف بر: ۵متر

ستارخان بازارچه سنتی فا..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

اسپیلیت-

رهن کامل بلوار مرزداران ۲۰۰متر

مرزداران روبروی ب..

ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل مغازه شهرک غرب ۲۱متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵متر

شهرک غرب میدان صنعت جنب میلاد نور مج..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

رهن کامل گیشا ۱۰متر طبقه: زیرهمکف

گیشا بالاتر از بازار نصر نرسیده به خ ۱۳ ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل شهرک غرب ۱۴متر طبقه: اول بر: ۴متر

بلوار فرحزادی بالاتر از پل نیایش مجتمع..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل

رهن کامل بلوار مرزداران ۴۶متر بر: ۴متر

مرزداران اطاعتی شمالی ساختم..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز

/برق سه فاز

رهن کامل ستارخان ۱۵متر بر: ۵متر

ستارخان جلال زیر پل یادگار پاساژ پاسارگاد ط..

ودیعه: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل مغازه بلوار مرزداران ۶۲متر طبقه: همکف بر: ۵متر

بلوار مرزداران خ سرسبزجنوبی ک عشقی پور دو..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

با تجهیزات خشکشویی-قرداد ۳ ساله میباشد

رهن کامل بلوار مرزداران ۵۵متر بر: ۵متر

مرزداران خ ایثار خ نامدار چهارم پل..

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن کامل بلوار مرزداران ۱۸۰متر طبقه: همکف بر: ۱۰متر

مرزداران نرسیده به خ س..

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات