رهن کامل دفتر کار در منطقه پنج شهرداری

رهن کامل دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

اشرفی اصفهانی نرسیده به تیراژ..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ درمحوطه

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

جنت آبادجنوبی نبش خ چهارم طبقه فوقانی بانک پاسار..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

رهن کامل شهر زیبا سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شهر زیبا بلوار تعاون خ شربیا..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بازدیدبا هماهنگی

رهن کامل بلوار فردوس شرق مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

بلوار فردوس شرق خ رامین جنوبی پل..

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل پیامبر مناسب کار ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

پیامبرمرکزی هجرت نبش گلزار هفتم ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

دوم سندی

رهن کامل دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بلوارفردوس شرق بین گلستان ور..

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

رهن کامل بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

بلوارفردوس شرق نرسیده به بانک پاسارگاد طبقه فوقانی رستورا..

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

همکف تجاری

رهن کامل بلوار فردوس غرب سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

بلوارفردوس غرب نرسیده به ..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

همکف تجاری میباشد

رهن کامل بلوار فردوس شرق مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

بلوار فردوس شرق بین چهارراه رامین و ..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ تا پارکینگ

رهن کامل پونک مناسب کار ۱۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم نوساز

پونک بالاتر از چهارراه پونک نبش کوی ۱۷ ..

ودیعه: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت غیرقابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت اسپلیت

رهن کامل دفتر کار پیامبر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

پیامبرغربی روبروی پاساژ کوروش پل..

ودیعه: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بلوار فردوس شرق مناسب کار ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

بلوارفردوس شرق خ اعتمادیان..

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

مناسب آرایشگاه-وکالت

رهن کامل پونک سند اداری ۱۱۵ متر طبقه: همکف ۶ ساله

پونک ۳۵ متری گلستان بین سردار جنگل و ایران ..

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت فلت

مناسب دفتر الکترونیک و درمانگاه و دفترخدمات قضائی و ۰۰۰ کمیسیون کامل

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

جنت آباد ۳۵ متری گلستان بین ستاری و شا..

ودیعه: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آیت الله کاشانی مناسب کار نوساز

آیت الله کاشانی روبروی شاهین جنوبی جنب بانک پاسار..

طبقه: هشتم زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۲

طبقه: ۹ زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۲

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- هر واحد

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

رهن کامل دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

سردارجنگل نرسیده به چهارراه مخبری پ..

ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

رهن کامل باغ فیض مناسب کار ۴۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۹ ساله

باغ فیض نرسیده به بلوار خلیل آّبادی بالاتراز کوروش نبش نی..

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

مناسب کارهای اداری و آرایشگاه

رهن کامل پونک سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

پونک چهارراه پونک مجتمع تجاری..

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل بلوار فردوس شرق مناسب کار ویلا یک طبقه ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

بلوارفردوس شرق خ ولیعصر کوی ..

ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جهت کارگاه خیاطی نیز مناسب است

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش فکوری سا..

ودیعه: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل دفتر کار بلوار فردوس شرق مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی و عل..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل آیت الله کاشانی مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی روبروی شهرداری منطقه ۵ ساخت..

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

جنت آبادجنوبی نبش خ چهارم طبقه فوقانی بانک پاسار..

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

رهن کامل دفتر کار جنت آباد مناسب کار

رهن کامل اکباتان سند اداری ۹۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۶ ساله

اکباتان فاز یک مجتمع تجاری اک..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

رهن کامل بلوار فردوس شرق مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

بلوار فردوس شرق روبروی حسن آباد ساختمان مهرنگ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۰۰ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

اشرفی اصفهانی نبش کوی حا..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مناسب انبار و کارگاه

رهن کامل بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

بلوارفردوس شرق بین قبادی و جهرمی پ..

ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله شوتینگ زباله دوربین مداربسته

۲ پارکینگ

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۷ ساله

اشرفی اصفهانی بالاترازحکیم بر..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸۵ خواب: ۳ ودیعه: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۳ ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن کامل دفتر کار در منطقه پنج شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن کامل دفتر کار در منطقه پنج شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.