رهن کامل دفتر کار در شهران

رهن کامل دفتر کار شهران مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

شهران جنوبی بلوارمطهری ساختمان..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل شهران مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

شهران خ یکم نبش ادهمی و کوهسار پل..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

رهن کامل شهران مناسب کار ۱۳۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

شهران بلوارکوهسار نبش ادهمی پ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

رهن کامل شهران مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

شهران جنب زیرگذر جنب کوی نغمه..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل شهران سند اداری نوساز

شهران نبش ضلع جنوب شرقی فلکه دوم پ..

ودیعه: ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار شهران مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

شهران کوی یاس سوم خ طوق..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل شهران مسکونی اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

شهران فلکه اول خ یاس ..

ودیعه: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل شهران مسکونی اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

شهران فلکه اول نبش ابشناسان مجت..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل شهران سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

شهران خ یکم مج..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

رهن کامل شهران مناسب کار ۱۳۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

شهران بلوارکوهسار پلا..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده تابلو خور

رهن کامل دفتر کار شهران مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

شهران جنوبی نبش مطهری ساختمان..

توافقی

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل شهران مناسب کار ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

شهران نبش خ یک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل شهران سند اداری ۲ ساله

شهران خ یکم مجتمع ل..

ودیعه: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل شهران مناسب کار نوساز

شهران فلکه اول ضلع شمال ..

ودیعه: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

کلیدنخورده- ۲ لاین آسانسور

رهن کامل شهران سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

شهران فلکه اول ورودی طوقانی یاس سوم ساختمان ۶۰ ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

رهن کامل دفتر کار شهران سند اداری

رهن کامل دفتر کار شهران مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

شهران فلکه اول مجتمع ن..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

رهن کامل شهران سند اداری ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

شهران فلکه اول نبش سمیه غربی ساختمان نگین..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل شهران مناسب کار ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شهران ضلع شمال شرقی فلکه دوم پل..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور چیلر

رهن کامل شهران مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

شهران کوهسار نبش کوی گل پل..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

رهن کامل شهران مسکونی اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

شهران فلکه اول خ سمیه غ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل دفتر کار شهران مناسب کار ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

شهران خ یکم مج..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

در ۲ بلوک-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن کامل شهران مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شهران شمالی میدان اول س..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر درب ضد سرقت

مناسب وکیل -مطب-شرکت

رهن کامل شهران مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

شهران فلکه اول تقاطع کوهسار پلا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل شهران مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

شهران بالاتر از فلکه دوم ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل شهران سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: همکف ۱۲ ساله

شهران فلکه اول خ آبشناسان نرسیده به طوقان..

ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

موقعیت تجاری

رهن کامل دفتر کار شهران سند اداری ۳ ساله

شهران خ یکم پلاک ۴۲ ..

طبقه: اول زیربنا: ۷۵ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۱

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل(۹۰متری)

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۷۵ متری:( ----/ ۱۵۰ م رهن کامل)

رهن کامل شهران مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

شهران جنوبی نبش خ قدس ساختما..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل شهران سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: همکف ۱۲ ساله

شهران نرسیده به خ طوقانی ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

رهن کامل شهران مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

شهران فلکه دوم خ یکم بالاترازبانک ..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن کامل دفتر کار در شهران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن کامل دفتر کار در شهران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.