رهن کامل دفتر کار در جنت آباد

رهن کامل دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

جنت آباد شمالی نبش بهارستا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۱۳۲ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

جنت آباد شمالی نبش آبشناسان بالاتر از پمپ بنزین نبش خ ..

ودیعه: ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

جنت آباد جنوبی ۴ باغ شرقی پایین تر از میدان آتش نشان..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۵۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

جنت آباد جنوبی نرسیده به سمرقند ساختمان..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

جنت آباد مرکزی خ مخبری بین ۱۶ متری اول و دو..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ خ چهارباغ شرقی نبش ۱۶ متری اول شمالی ج..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مناسب مطب

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۱ ساله

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان بین ۱۶ متری اول و ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۹۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان نرسیده به ستار..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۵ ساله

جنت آّباد مرکزی برج طوبی پلاک..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

جنت آباد جنوبی خ نوری ساختمان پز..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت غیرقابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

جنت آباد جنوبی نبش خ سوم غربی..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت غیرقابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

جنت آباد جنوبی بین چهارباغ ولاله پ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت غیرقابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازدیدباهماهنگی تماس ساعت ۱۴ الی ۱۹

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان تقاطع ش..

ودیعه: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۱۷۱ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

جنت آباد جنوبی خ شاهین ج..

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: اول ۱۴ ساله

جنت آباد شاهین شمالی پاساز گلها نبش کوچه نصیری ج..

باتوافق

امکانات: کولر گاز

رهن کامل دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

جنت آباد شمالی بزرگراه آبشناسان نبش خ شقایق رو..

ودیعه: ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

سند اداری- داری یک اتاق مدیریتی

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

جنت آباد مرکزی خ ۳۵ متری پل..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

غیرقابل تبدیل

رهن کامل جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد شمالی نبش آبشناسان بالاتر از پمپ بنزین نبش خ ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۳۲ ودیعه: ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۵۶ ودیعه: ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

جنت آباد مرکزی شاهین شمالی جنب بانک پاس..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل جنت آباد مسکونی اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

جنت آباد شمالی خ شق..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

جنت آباد مرکزی نبش عسگری پل..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور ایرکاندیشن

۲ پارکینگ

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۱۱۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

جنت آباد مرکزی روبروی ۲۰ متری گلستان م..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

جنت آباد جنوبی خ ایثارگران نبش عاب..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۱۱۵ متر طبقه: چهارم ۵ ساله

جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی جنب فروشگاه جا..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

جنت آباد جنوبی کوی ن..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

رهن کامل دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

جنت آباد خ ۳۵ متری لاله پلاک..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

جنت آباد جنوبی نبش بلوارلاله..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل جنت آباد مناسب کار ۱۰۰ متر طبقه: همکف قدیمی

جنت آباد تقاطع ستاری جنب پمپ بنزین خ جوانمرد..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

اجاره فقط داروخانه

رهن کامل جنت آباد سند اداری ۵۰ متر طبقه: همکف ۱۷ ساله

جنت آباد ستاری نبش پیامبرمرکزی پل..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن کامل دفتر کار در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن کامل دفتر کار در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.