رهن کامل دفتر کار در اشرفی اصفهانی

رهن کامل دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۵۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

اشرفی اصفهانی نرسیده به نیایش نبش ک هفدهم..

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از همت ابتدا گل..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتراز میدان پونک ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

اشرفی اصفهانی نبش جلال آل ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

اشرفی اصفهانی نبش شهباز ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

اشرفی اصفهانی خ ناطق ..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

اشرفی اصفهانی نبش جلال آل احمد ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-غیرقابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتراز طالقانی ن..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۴۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

اشرفی اصفهانی نرسیده به پل حکیم نبش گلستا..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

اشرفی اصفهانی خ گلستان شرقی پ..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

اشرفی اصفهانی خ معین نبش کوهسارچها..

ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

انباری داخل واحد

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۵۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

اشرفی اصفهانی ابتدای بلوار حکیم غرب بلوار اباذر طبق..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

مناسب مشاغل درمانی بهداشتی

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

اشرفی اصفهانی تقاطع کمالی ساختمان..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش نبش خ شش..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۵۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

اشرفی اصفهانی نبش کوی هفدهم پلا..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از چهارراه پونک نرس..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

اشرفی اصفهانی کوچه آ..

ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

اشرفی اصفهانی نبش درخشانی برجهای مخابرات ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج مبله

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۹۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

اشرفی اصفهانی نرسیده به پل همت..

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج لابی

لابی من ۲۴ ساعته- بازدید با هماهنگی

رهن کامل اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۰ متر طبقه: زیرهمکف ۲۷ ساله

اشرفی اصفهانی نرسیده به چهارراه باغ فیض روبروی مسج..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

رهن کامل دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۱ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از همت نبش کوی ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

بازدید از ساعت ۱۶ الی ۲۰

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

اشرفی اصفهانی بالاترازپونک نبش کوی نوزدهم..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج مبله

۲ نبش

رهن کامل دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش نبش کوی بابازاده طبقه فوقانی با..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل اشرفی اصفهانی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

اشرفی اصفهانی بالاترازپونک نبش کوی..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

رهن کامل مطب اشرفی اصفهانی ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول

صادقیه فلکه دوم اشرفی اصفهانی نبش شهباز..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۵۰ متر طبقه: همکف ۷ ساله

اشرفی اصفهانی خ معین جنب کوهسار چه..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

رهن کامل اشرفی اصفهانی سند اداری ۲ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر ار مزرداران نبش ..

ودیعه: ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت تابلو خور

۴۵ متر تابلو خور

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۹ ساله

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ اقبالپور خ هفدهم..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۲ ساله

اشرفی اصفهانی بعد از پل همت س..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶ ساله

اشرفی اصفهانی انتهای معین نبش کوهس..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن کامل دفتر کار در اشرفی اصفهانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن کامل دفتر کار در اشرفی اصفهانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.