رهن کامل دفتر کار در میدان هروی

رهن کامل دفتر کار میدان هروی مناسب کار نوساز

میدان هروی گلستان پنجم نبش مکران..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲ ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۷۵ خواب: ۲ ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

هروی میدان حسین آب..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

میدان هروی گلستان پنجم نبش مکران شمالی مجتم..

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور چیلر لابی

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

هروی گلستان پنجم نبش مکران ش..

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

میدان هروی نبش مکران شمالی پلا..

ودیعه: ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

سیستم هوشمند-لابی من- غیر قابل تبدیل

رهن کامل دفتر کار میدان هروی مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

میدان هروی گلستان پنجم نبش مکران شمالی مجتمع اداری ..

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

رهن کامل میدان هروی مناسب کار نوساز

میدان هروی گلستان ۵ پلاک ..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲ ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۶۰ خواب: ۱

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

هروی گلستان پنجم نبش مکران شمالی ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل آرایشگاه میدان هروی ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم

هروی خ گلستان پنجم خ موسو..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دارای تجهیزات کامل آرایشگاه زنانه

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۷ ساله

میدان هروی خ موسوی کوی فرید فرودغربی ..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۱۵ خواب: ۴ ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۶ ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل دفتر کار میدان هروی مناسب کار

رهن کامل دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

هروی حسین آباد مجمع ..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

هروی میدان عقیلی..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر اسپلیت پکیج

رهن کامل میدان هروی سند اداری ۵۰ متر طبقه: پنجم نوساز

هروی ساقدوش بنی هاشم س..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فلت

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

میدان هروی نبش بلوار گلزار نبش کوی قاضی زاهد..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

رهن کامل میدان هروی سند اداری ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

مبدان هروی بالاتر از میدان نبش خ آزا..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: آسانسور مبله

رهن کامل دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

میدان هروی جنب خ موسوی جنب هروی سنتر ..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

رهن کامل میدان هروی سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

هروی نبش ازادی ساخت..

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

هروی بلوار گلزار بین کوی خاک و ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۵ ساله

پاسداران میدان هروی خ مو..

ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل میدان هروی مسکونی اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۴۰ ساله

هروی خ گلزار خ نادر زندی غربی نبش ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

هروی خ وفامنش بالای رستور..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

هروی خ وفامنش جنب بانک پاس..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

پاسداران میدان هروی خ گلستان ۵ نبش خ مج..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۹۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

پاسداران میدان هروی خ گلستان پنجم نبش خ مجید افش..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۴۰ متر طبقه: زیرهمکف ۱۰ ساله

هروی خ مکران جنوبی نبش کوی نهم پل..

ودیعه: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز فاقد آسانسور اسپلیت فلت

مناسب آرایشگاه و آموزشگاه

رهن کامل دفتر کار میدان هروی سند اداری ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

هروی بلوارگلزار خیابان دهم نبش کوی بن..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل میدان هروی مناسب کار ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

هروی خ وفامنش کوی افتخاریان ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور گرمایشی از کف

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن کامل دفتر کار در میدان هروی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن کامل دفتر کار در میدان هروی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.