رهن کامل دفتر کار در تهرانپارس

رهن کامل ساختمان پزشکان تهرانپارس ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم

تهرانپارس بالاتر از فلکه اول ابتدای خ ۱۵۴ ش..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

تهرانپارس بین خ ۱۳۹ و الله اکبر ک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۴ پله به پائین- پارکینگ حیاط

رهن کامل تهرانپارس سند اداری ۶ ساله

تهرانپارس خ اتحاد خ ۱۳ ..

طبقه: اول زیربنا: ۷۰ ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۷۰ ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: کولر گاز فلت

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

تهرانپارس رسالت تقاطع رشیدجنوبی..

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت غیرقابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

رهن کامل تهرانپارس سند تجاری ۷۰ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی کوی ر..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

بصورت تجاری یا دفتر

رهن کامل ساختمان پزشکان تهرانپارس ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف

تهرانپارس جشنواره خ زهدی نبش ۲۰ متری ولیعصر جنب داروخانه ش..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

تهرانپارس خ فرجام ساختمان ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار تهرانپارس مناسب کار

رهن کامل مطب تهرانپارس ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم

تهرانپارس فلکه دوم ابتدای جشنواره..

ودیعه: ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

باتجهیزات دندانپزشکی

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

تهرانپارس خ ۱۹۶ میدان پروین تقاطع ۱۳۵ ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

پارکینگ باتوافق

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

تهرانپارس گلبرگ غربی بین رشید و..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ بالکن

رهن کامل دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۹ ساله

تهرانپارس بلوار پروین بین ۲۰۶ و ۲۰۴ پ..

طبقه: دوم زیربنا: ۶۰ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۶۰ خواب: ۱

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

تهرانپارس نرسیده به بلوارپروین(شاهد..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

رهن کامل تهرانپارس سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۰ ساله

تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم بین ۲۱۶ و ۲۱۸ غربی..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۵۴ شرقی جنب قنا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۱۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

تهرانپارس فلکه اول بین رشید و مهرنامی ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

تهرانپارس بزرگراه باقری نبش ۲۱۶ غربی (آ..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

رهن کامل تهرانپارس سند اداری ۸۲ متر طبقه: دوم ۱ ساله

تهرانپارس سه راه تهرانپارس مجتمع س..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

تهرانپارس خ ۱۸۲ شرقی بین بلوار پروی..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل تهرانپارس سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

تهرانپارس بالاترازفلکه سوم بین خ ۲۱۶ و ۲۱۸ غرب..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

تهرانپارس جشنواره خ سجده ای ساختمان آرا..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار تهرانپارس مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۴ ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

تهرانپارس ضلع شمالی میدان پروین طبقه فوقانی شیری..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۴۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

تهرانپارس فلکه اول روبروی درب شرقی پاساژ سپی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز فاقد آسانسور

رهن کامل تهرانپارس سند اداری ۷۰ متر طبقه: اول ۶ ساله

تهرانپارس خ اتحاد خ ۱۳ ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فلت

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۴ ..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل مطب تهرانپارس ۸۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم

تهرانپارس خ ۱۹۶ غربی نبش طاهری ساختمان مجتمع پزش..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

اجاره فقط به وکیل و پزشک

رهن کامل تهرانپارس دارای مغازه ۱۵۱ متر طبقه: همکف نوساز

تهرانپارس اتوبان باقری خ امیری..

ودیعه: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

۳۴ متر بالکن

رهن کامل تهرانپارس مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

تهرانپارس خ فرجام بین رشید و زرین ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن کامل دفتر کار در تهرانپارس آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن کامل دفتر کار در تهرانپارس شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.