رهن کامل دفتر کار در ستارخان

رهن کامل دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۸ ساله

ستارخان خ نصرت نرسیده به اسکندری..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۹۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ستارخان خ پاتریس پلاک ه..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت غیرقابل تبدیل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل دفتر کار ستارخان مناسب کار

رهن کامل ستارخان سنداداری-تجاری ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف ۱۶ ساله

ستارخان خ خسروشمالی روبروی تره ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- مقطوع

امکانات: گاز آسانسور پکیج فلت آب و برق

رهن کامل ستارخان سنداداری-تجاری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

ستارخان بین خ شادمان و بهب..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

مناسب املاک-پلیس+ ۱۰ -باوسیله:--/ ۹۵۰ م رهن کامل

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۱۳۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

ستارخان نرسیده به چهارراه ..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار ستارخان مناسب کار ۴۵ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

ستارخان خ بهبودی کوی مازیار پلا..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

کارهای کم تردد

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ستارخان روبروی پاتری..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

ستارخان خ باقرخان غرب..

ودیعه: ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

ستارخان جنب پل روبروی چلوکبابی گل محمدی ..

ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

قابل تبدیل به ۳ خواب-

رهن کامل دفتر کار ستارخان مناسب کار

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

ستارخان انتهای خ زنجان شمالی جنب اداره برق ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

انباری باتوافق

رهن کامل دفتر کار ستارخان مناسب کار ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ستارخان خ شادمان نبش گلب..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل ستارخان مسکونی اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ستارخان پل تاج طبقه فوقانی رستوران گل محمد..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

ستارخان خ دریان نو کوی نهم نبش حبیب الل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

ستارخان کوثریکم پلا..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

غیرقابل تبدیل

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

ستارخان خ خسروشمالی برج ب..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-غیرقابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار ستارخان مناسب کار ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ستارخان خ بهبودی نبش کوی جنابی پل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۵ ساله

ستارخان خسروشمالی روبروی تره ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ ۱۳ ساله

ستارخان خ خسرو شمالی ..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج مبله

رهن کامل ستارخان سند اداری ۱۵ متر طبقه: دوم ۱۰ ساله

ستارخان بازار سنتی ستارخان ف..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

شغل پیک موتوری

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۷ ساله

ستارخان خ بهبودی نبش ماز..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل دفتر کار ستارخان مناسب کار ۱۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

ستارخان بهبودی خ شهرام پلاک..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل ستارخان سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

ستارخان چهارراه خسرو ساختمان ال..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۱۰ متر طبقه: ۱۲ ۱۳ ساله

ستارخان خ خسرو شمالی روبروی شهروند مج..

ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج مبله

متراژ فوق ازواحد ۷۰ متر ۲ خوابه

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

ستارخان خ خسرو جنوبی نبش ۲۵ شرق..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

ستارخان نبش خ صحرائی روبرو برق ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دفتر کار ستارخان مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

ستارخان خسروشمالی روبروی تره بار ب..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

رهن کامل ستارخان مسکونی اداری ۱۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

ستارخان بهبودی خ شهرام پلاک..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دوبلکس

رهن کامل ستارخان سند اداری ۹۰ متر طبقه: همکف ۲۷ ساله

ستارخان خ شیخ فضل الله کوی محرم نژاد ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فلت

رهن کامل ستارخان مسکونی اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

ستارخان پاتریس نبش چمران ک امیری..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل ستارخان مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

ستارخان بین چهارراه اسدی و خسرو ب..

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت مبله کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج مبله

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن کامل دفتر کار در ستارخان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن کامل دفتر کار در ستارخان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.