رهن کامل دفتر کار در بلوار مرزداران

رهن کامل دفتر کار بلوار مرزداران سند تجاری ۲۵ متر طبقه: دوم ۶ ساله

بلوار مرزداران خ ابراهیمی مجتمع اد..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

جهت دفترکار

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

بلوار مرزداران نرسیده به یادگار امام..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار نوساز

مرزداران اطاعتی جنوبی خ مهدی اول پ..

طبقه: پنجم زیربنا: ۷۷ خواب: ۲ ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۷۷ خواب: ۲ ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۶۱ خواب: ۱ ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بلوار مرزداران سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

بلوار مرزداران بین اشرفی و ناهید پ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

بلوار مرزداران بالاتراز پل آزمایش خ مهدی او..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

کلیدنخورده

رهن کامل دفتر کار بلوار مرزداران مناسب کار

رهن کامل دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۴۰ متر طبقه: ۹ ۲ ساله

بلوارمرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکزمخابر..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

بلوار مرزداران بالاتراز پل آزمایش خ ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

مرزداران خ ایثار سا..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل بلوار مرزداران سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: اول نوساز

مرزداران ابوالفض..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج فلت

رهن کامل بلوار مرزداران سند اداری ۵۲ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

مرزداران غربی نرسیده به اشرفی اصفهانی جنب..

ودیعه: ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

رهن کامل دفتر کار بلوار مرزداران مسکونی اداری ۹ متر طبقه: پنجم نوساز

مرزداران بالاتر از پل آز..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هر اتاق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

از واحد ۹۰ متری ۲ اتاق ۹ متری

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بلوار مرزداران نبش اشرفی اصفهانی پ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۱۰ ساله

مرزداران بین یادگار و لاله روبروی نگین آسمان ن..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۷ ساله

مرزداران بعداز چهارراه ناهید ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ویلا دوبلکس قدیمی

مرزداران ناهید میدان اعلائی پور ۱۲ متری اول نبش نان..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

پارکینگ حیاط

رهن کامل دفتر کار بلوار مرزداران مناسب کار ویلا دوبلکس

رهن کامل دفتر کار بلوار مرزداران مناسب کار ۹ ساله

مرزداران بین اشرفی و یادگار ساخ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۱۵۰ متر طبقه: زیرهمکف ۴ ساله

مرزداران خ ۳۵ متری لاله لاله ..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور

رهن کامل بلوار مرزداران سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۲ ساله

مرزداران بین خ ایثار و آر..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل بلوار مرزداران سند اداری ۱۰ ساله

مرزداران خ ابراهیمی برج الوند و..

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۳

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۳

ودیعه: ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل(۱۳۵متری)

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر اسپلیت

۱۲۵ متری:(----/ ۳۱۲ م رهن کامل)

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

مرزداران روبروی آریافر نبش هایدا پ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج

رهن کامل دفتر کار بلوار مرزداران مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

شهرک آزمایش خ اطاعتی جنوبی ک مهدی اول ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار نوساز

مرزداران جلال آل احمد بالاتر از پل..

طبقه: پنجم زیربنا: ۹ ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۹ ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

از واحد ۹۳ متری دو اتاق اجاره داده میشود

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

مرزداران روبروی خ ب..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بلوار مرزداران سند اداری نوساز

مرزداران خ ۳۵ متری لاله خ بوستان ششم شرقی نبش ..

طبقه: دوم زیربنا: ۳۰۰ ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۳۰۰ ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بلوار مرزداران مناسب کار ۵۰ متر طبقه: همکف قدیمی

مرزداران خ ابراهیمی بالاتر از مخابرات نبش ال..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن کامل دفتر کار در بلوار مرزداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن کامل دفتر کار در بلوار مرزداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.