رهن کامل آپارتمان در منطقه هشت شهرداری

رهن کامل آپارتمان میدان رسالت ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم

دلاوران تکاوران ک ۷ ش..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل میدان رسالت ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

رسالت جنب مترو فدک خ بزرگیان کوچه کت..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

رهن کامل میدان رسالت ۱۰۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم

رسالت شهیدکرد خانعل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل میدان رسالت ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

رسالت متروباقری خ احمدیان خ احدزاده مجتمع کورو..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل نظام آباد جنوبی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نظام آبادجنوبی خ رجبی کوی عسگری ب..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل آپارتمان میدان رسالت ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: اول

رسالت خ ۵۵ شمالی کوی ۱۶۰ پل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۲ پارکینگ

رهن کامل میدان رسالت ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

رسالت شهید کرد شریعتی شرقی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل میدان رسالت

رسالت خ کرمان جنوبی خ صافی کوی دیانت ..

طبقه: دوم زیربنا: ۸۲ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۴ خواب: ۲

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل(۸۲متری)

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۹۴ متری:(----/ ۲۱۰ م رهن کامل)

رهن کامل میدان رسالت ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: اول

رسالت نیروی دریائی کوی ک..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل میدان رسالت ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

رسالت خ کرمان جنوبی کوی ثامنی..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان میدان رسالت ۵۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

رسالت دلاوران خ تکاوران شمالی کوی سی..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل میدان رسالت

رسالت خ شهید کرد خ مولوی خ ابراه..

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

زیربنا: ۸۵ خواب: ۱

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - هر واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

رهن کامل نظام آباد جنوبی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد جنوبی خ فتحنائی خ هوری ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل میدان رسالت ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

رسالت شهیدکرد خ مولوی کوی ابراهیمی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل میدان رسالت ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم

رسالت تکاوران پانزدهم شرقی پ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل آپارتمان میدان رسالت ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: دوم

رسالت کرمان شمالی کوی اردس..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل نظام آباد جنوبی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی سبزیکار..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل نظام آباد جنوبی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی خ دهقانی کوی حس..

ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل سبلان جنوبی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

سبلان جنوبی کوی کارون پل..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل میدان رسالت

رسالت خ کرمان جنوبی کوی ثامنی پ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲ ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۷۵ خواب: ۲ ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۶۵ خواب: ۱ ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: کولر گاز

پارکینگ با توافق

رهن کامل آپارتمان میدان رسالت ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

رسالت خ شهید کرد خ صفائی شرقی ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل نظام آباد جنوبی ۱۰۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نظام آباد جنوبی خ کهن کوی شیرین اصفهانی کوی ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

رهن کامل نظام آباد جنوبی

نظام آباد جنوبی جنب تیراژه ۲ روبروی مسجد ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳

زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

رهن کامل میدان رسالت ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

رسالت خ کرمان جنوبی کوی شهید ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل میدان رسالت ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم

رسالت نیروی دریائی خ جاجرودی ..

ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان میدان رسالت ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: اول

بزرگراه رسالت خ شهید کرد خ خانعلی شرقی بین..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل نظام آباد جنوبی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نظام آباد جنوبی کوی دهقان ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل میدان رسالت ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

رسالت خ طرقی خ دهخورقان پل..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن کامل میدان رسالت ۴۰متر طبقه: سوم

بزرگراه رسالت ۴۵ م رسالت شهر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مبله

رهن کامل نظام آباد جنوبی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

نظام آبادجنوبی خ ارباب مهدی پلا..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل آپارتمان میدان رسالت ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

رسالت خ شهیدکرد کوی فلاحی ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل مبله

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج مبله

رهن کامل آپارتمان میدان رسالت

رهن کامل میدان رسالت ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

رسالت خ کرمان جنوبی کوی عادل زاده شر..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل میدان رسالت ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

رسالت خ کرمان شمالی کوی ص..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

رهن کامل نظام آباد جنوبی ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: اول

نظام آباد جنوبی سه راه عظیم پور کوی شمیرا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

رهن کامل میدان رسالت ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: اول

رسالت روبروی پمپ بنزین رسالت مجت..

ودیعه: ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان میدان رسالت ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

رسالت خ کرمان شمالی خ عق..

ودیعه: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل سبلان جنوبی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

سبلان جنوبی کوی شادم..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل سبلان جنوبی ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

سبلان جنوبی کوی طالبی پل..

ودیعه: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل میدان رسالت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

رسالت خ کرمان جنوبی خ اکبر..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

رهن کامل نظام آباد جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نظام آباد جنوبی سه راه عظیم پور کوی فت..

ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان میدان رسالت ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

رسالت خ کرمان جنوبی کوی ز..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل میدان رسالت ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

رسالت کرمان جنوبی خ موسوی بن بست قمص..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل وحیدیه ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

وحیدیه کوی اکرامی کوی مهری..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل میدان رسالت ۱۲۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

رسالت خ کرمان شمالی کوی شادکی پلا..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

رهن کامل وحیدیه ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

وحیدیه کوی کاهکون..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات