رهن کامل آپارتمان در پیچ شمیران

رهن کامل آپارتمان پیچ شمیران ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

پیچ شمیران خ نور محمدی ک شهابی ک میرجا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

گرمایش از کف

رهن کامل پیچ شمیران ۱۰۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

پیچ شمیران خ هدایت خ نادری کوی خانقاه م..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل آپارتمان پیچ شمیران

رهن کامل پیچ شمیران ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

پیچ شمیران صفی علیشاه خ حمیدرضا مصباح بن بس..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۵ مترانباری

رهن کامل پیچ شمیران ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

پیچ شمیران خ هدایت سه راه کاشف کوی شمالی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل پیچ شمیران ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

پیچ شمیران صفی علیشاه بالاترازبن بست بابک..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان پیچ شمیران ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

پیچ شمیران تقاطع شریعتی طبقه فوقانی لبنیات..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز پکیج

پارکینگ حیاط

رهن کامل پیچ شمیران ۲۵متر طبقه: اول قدیمی

پیچ شمیران سعدی شمالی ابتدای ..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فلت

رهن کامل پیچ شمیران ۶۱متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

پیچ شمیران خ صفی علیشاه پل..

ودیعه: ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

رهن کامل پیچ شمیران ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی حاج کریم کوی حاج شعبان بن..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیچ شمیران ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان پیچ شمیران

رهن کامل آپارتمان پیچ شمیران ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیچ شمیران ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

پیچ شمیران ابتدای خیابان شریعتی کوچه بیرجند کوچه ار..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل پیچ شمیران ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیچ شمیران ابتدای شریعتی کوی ..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

رهن کامل پیچ شمیران ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

پیچ شمیران نبش خ حق..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل پیچ شمیران ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی بزرگ نیا..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل آپارتمان پیچ شمیران

رهن کامل آپارتمان پیچ شمیران ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

پیچ شمیران خ نور محمدی کوی سر..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل پیچ شمیران نوساز

پیچ شمیران خ صفی علیشاه خ برادران قائدی (هدایت) خ گودرزی (اعلائی) خ..

طبقه: همکف زیربنا: ۵۵ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۶۸ خواب: ۲

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل(۵۵متری)

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت پکیج

۶۸ متری دارای خواب کودک- ۶۸ متری دارای ۲ بالکن- ۶۸ متری:(---/ ۱۰۰ م رهن کامل)

رهن کامل پیچ شمیران ۲۳۰متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

پیچ شمیران روبروی بهارجنوبی کوی..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۲ انباری

رهن کامل پیچ شمیران ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

پبچ شمیران خ نورمحمدی نبش سردار کب..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل پیچ شمیران ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

پیچ شمیران خ برادران قائدی خ گودرزی کوی ش..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان پیچ شمیران ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

پیچ شمیران خ خورشید خ سادات نبش کوی افراس..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

رهن کامل پیچ شمیران ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور

رهن کامل پیچ شمیران ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

پیچ شمیران دروازه شمیران م ابن سینا خ نا..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل پیچ شمیران ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

پیچ شمیران ابتدای فخر ..

ودیعه: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

رهن کامل پیچ شمیران ۶۶متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی ت..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان پیچ شمیران ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

پیچ شمیران پل چوبی خ روشندلان کوی کهتری..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل پیچ شمیران ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی طالقانی..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیچ شمیران ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

پیچ شمیران نورمحمدی (تنکابن) کوی ب..

ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

کمیسیون کامل

رهن کامل پیچ شمیران ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

پیچ شمیران خ روشندلان کوی ..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات