رهن کامل آپارتمان در بهشتی

رهن کامل آپارتمان بهشتی ۲۰ ساله

بهشتی اندیشه شکرابی کوی ..

طبقه: اول زیربنا: ۷۵ خواب: ۱

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۵۰

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل بهشتی ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۷ ساله

بهشتی اندیشه اصلی اندیشه ششم ..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-۲ساله

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل بهشتی ۱۶۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

بهشتی خ پاکستان ک ه..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل آپارتمان بهشتی

رهن کامل بهشتی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بهشتی بعداز تقاطع سهروردی پل..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده دوربین مداربسته

رهن کامل بهشتی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

بهشتی خ اندیشه کوی اندیشه پنجم پل..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان بهشتی ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بهشتی اندیشه ششم شرقی پلاک..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بهشتی ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

بهشتی اندیشه شکرابی کوی ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل بهشتی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بهشتی اندیشه اندیشه پنجم پلاک..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل بهشتی ۷۱متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۰ ساله

بهشتی خ سرافراز برج دریای نور پ..

ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن کامل بهشتی نوساز

بهشتی میدان تختی بین سورنا و پارسا ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲ ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج روف گاردن

رهن کامل آپارتمان بهشتی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بهشتی خ اندیشه اصلی کوی اندیش..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل بهشتی ۷۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

بهشتی خ اندیشه اصلی کوی اندیش..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سوم سندی-پارکینگ مشاع میباشد

رهن کامل بهشتی ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بهشتی میدان تختی خ مهناز کو..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل(نیمه مبله)

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت

رهن کامل بهشتی ۱۰۷متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

بهشتی خ سهند خ کو..

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل بهشتی ۸۹متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

بهشتی کوی آریاوطن..

ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

رهن کامل آپارتمان بهشتی ۱۰۷متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

بهشتی خ سهند خ کو..

ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل بهشتی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۳ ساله

بهشتی خ اندیشه خ اندیشه دهم پ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل بهشتی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

عباس آباد خ ۱۰ پاکست..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل بهشتی ۱۶۸متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

شهید بهشتی خ پاکستان کوی..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

رهن کامل بهشتی ۱۵۱متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بهشتی خ اندیشه کوی شکر..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان بهشتی ۱۶۹متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

بهشتی خ سهند خ کورو..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

رهن کامل بهشتی ۱۲۷متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بهشتی خ قنبرزاده خ قنبرزاده ش..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل بهشتی ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۱ ساله

بهشتی خ مهناز خ مهماندوست پ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

طبقه چهارم سندی-قابل تبدیل به رهن ۲ ساله

رهن کامل بهشتی ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

بهشتی خ سورنا پلاک هن..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

رهن کامل بهشتی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

بهشتی خ سهند کوی کوروش پلاک..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل آپارتمان بهشتی ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

بهشتی خ مهماندوست کوی سوم ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تماس ازساعت ۱۵

رهن کامل بهشتی ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

بهشتی خ کاووسی فر کوی با..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل بهشتی ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بهشتی خ اندیشه اصلی کوی اندیش..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل بهشتی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

بهشتی خ اندیشه شش..

ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل بهشتی ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

بهشتی اندیشه اندیشه پنجم پلاک..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان بهشتی ۱۱۴متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

بهشتی خ پاکستان کوی چها..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازدید با هماهنگی

رهن کامل بهشتی ۷۱متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

بهشتی خ سهند کوی متحیری پل..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بهشتی ۸ ساله

بهشتی چهارراه اندیشه خ سهند پلا..

طبقه: سوم زیربنا: ۹۴ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۴ خواب: ۲

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- هر واحد

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بهشتی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

بهشتی خ سهند کوی کور..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل بهشتی ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بهشتی خ کاووسی فر خ ب..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۳ بالکن

رهن کامل آپارتمان بهشتی ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۸ ساله

بهشتی خ مهناز خ هوی..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بهشتی ۴۸متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

بهشتی خ اندیشه هشت..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات