رهن کامل آپارتمان در بهار شمالی

رهن کامل آپارتمان بهار شمالی ۹۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

بهار شمالی ک شکی..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز پکیج

رهن کامل آپارتمان بهار شمالی

رهن کامل بهار شمالی ۱۲۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بهارشمالی کوی عمران..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

۷۰ مترقدرالسهم

رهن کامل بهار شمالی ۶۱متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

هفت تیر بهارشمالی خ جوادکارگر کوی به فرو..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بهار شمالی ۱۴۱متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

هفت تیر خ بهارشمالی نرسیده به بهارشیراز روبروی منب..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

۳ بالکن

رهن کامل بهار شمالی ۳ ساله

بهارشمالی خ کارگر گ به فروز ک ه..

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل آپارتمان بهار شمالی ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

هفت تیر بهارشمالی خ حجت الله ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بهار شمالی ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی عل..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بهار شمالی نوساز

هفت تیر خ بهارشمالی کوی علمداری ..

طبقه: ششم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۳ ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۲ خواب: ۲ ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل بهار شمالی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

هفت تیر خ بهار شمالی ک محمدی ک مسجد ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بهار شمالی ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

بهار شمالی ک شیم..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

رهن کامل آپارتمان بهار شمالی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بهار شمالی خ ورکش ک برومند پلا..

ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل بهار شمالی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

هفت تیر بهار شمالی ایثار..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل بهار شمالی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بهار شمالی خ ورکش ک برومند پلا..

ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل بهار شمالی ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی شهید موسوی (بختیار ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

رهن کامل بهار شمالی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی ک بخ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان بهار شمالی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

هفت تیر بهارشمالی خ ورکش کوی برومند ..

ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بهار شمالی ۸۵متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی کوثر بن بست چهارم ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بهار شمالی ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

هفت تیر بهارشمالی کوی مهندسی بن بست ارک..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل بهار شمالی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی بخ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بهار شمالی ۲۰ ساله

بهارشمالی ایثارغرب..

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان بهار شمالی ۸۱متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

بهارشیراز خ بهارشمالی کوی چها..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

رهن کامل بهار شمالی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

طالقانی بهارشمالی کوی مهندسی بن بست ارک..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل بهار شمالی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی خ یزدان نیا کوی شب بو..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بهار شمالی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: واحدها ۴ ساله

هفت تیر بهار شمالی کو..

ودیعه: ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر

رهن کامل بهار شمالی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی ایثار شرقی کوی سرور ب..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان بهار شمالی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

بهارشمالی ایثارغربی جوادنیا کوی فر..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل بهار شمالی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بهارشمالی کوی گروس..

توافقی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازدید با هماهنگی

رهن کامل بهار شمالی ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم نوساز

بهارشمالی کوی کو..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

رهن کامل بهار شمالی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی خ بهارشمالی تقاطع علمداری و..

ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل بهار شمالی ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بهارشمالی کوی مهندسی پ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل آپارتمان بهار شمالی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بهارشمالی کوی محمدی پل..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل بهار شمالی ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی خ ایثار غربی پ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

رهن کامل بهار شمالی ۱۷۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی کوی گیتی پل..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

رهن کامل بهار شمالی ۱۶۴متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

هفت تیر بهارشمالی کوی ذوالمجد ط..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل بهار شمالی ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

بهارشمالی کوی شیم..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

رهن کامل آپارتمان بهار شمالی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

طالقانی بهارشمالی کوی مح..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل بهار شمالی ۸۱متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بهارشمالی کوی سازگا..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل بهار شمالی ۱۶۷متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

بهار شمالی جواد کار..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

رهن کامل بهار شمالی ۱۶۷متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

بهار شمالی جواد کار..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

رهن کامل بهار شمالی ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

هفت تیر خ مفتح جنوبی خ ورکش خ بهارشمالی کوی برومند بن ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان بهار شمالی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۰ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی خ جوادکارگر کوی به فروز ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

مورد تکواحدی-ورودی از حیاط-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات