رهن کامل آپارتمان در گلبرگ غربی

رهن کامل آپارتمان گلبرگ غربی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

گلبرگ غربی روبروی متروجانبازان کو..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل گلبرگ غربی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی کوچه رحمتی غرب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

گلبرگ غربی کوی رضازاده پلاک..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۵ پله به پائین

رهن کامل گلبرگ غربی ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی خ دار..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل گلبرگ غربی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

گلبرگ غربی مسیل باخت..

ودیعه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان گلبرگ غربی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

گلبرگ غربی خ ایزدی پلاک ..

ودیعه: ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل گلبرگ غربی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

گلبرگ غربی مسیل باختر بالاتر از ورودی ..

ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۵۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی کوی ستار..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۶۱متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی خ ستارامینی بن بست..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی کوی جعفری پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت

رهن کامل آپارتمان گلبرگ غربی ۶۳متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

گلبرگ غربی بالاتر از چهارراه ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سوئیت ۱۰ متری

رهن کامل گلبرگ غربی ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

گلبرگ غربی نبش اثنی عش..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید از ساعت ۱۸

رهن کامل گلبرگ غربی ۶۱متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی کوی ا..

ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره ترجیحا به زوج یا ۳ نفر

رهن کامل گلبرگ غربی ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

گلبرگ غربی تقاطع کرمان پلاک..

ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

پارکینگ باتوافق

رهن کامل گلبرگ غربی ۴۱متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

گلبرگ غربی خ حیدری خ رضائی کو..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان گلبرگ غربی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

گلبرگ غربی مسیل باختر کوی خیرآب..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

گلبرگ غربی خ فتاحی کوی ق..

ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۴۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

گلبرگ غربی خ حیدری کوی مسجد ۸ متری ولیعصر ..

ودیعه: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

گلبرگ غربی خ حیدری کوی ق..

ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۴۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

گلبرگ غربی مسیل باختر کوی اکبری بن بست دوم ..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان گلبرگ غربی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

گلبرگ غربی کوی عموئی پلاک..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل گلبرگ غربی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

گلبرگ غربی بین دردشت و بزرگراه باقری..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل گلبرگ غربی پیش فروش ۶۱متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

گلبرگ غربی خ رحمت..

ودیعه: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تحویل ۲ ماه آینده

رهن کامل گلبرگ غربی ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی کوی ا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

گلبرگ غربی خ صفائی خ شقایق کوی شکارچی ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل آپارتمان گلبرگ غربی ۳۸متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی کوی میر..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل گلبرگ غربی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

گلبرگ غربی خ صفائی خ مر..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

گلبرگ غربی کوی ابراهیم ن..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید ۷ تا ۹ شب

رهن کامل گلبرگ غربی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

گلبرگ غربی خ نوروزی فرد کوی عبا..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

گلبرگ غربی خ صفائی کوی ستار امینی پ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان گلبرگ غربی ۴۷متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

گلبرگ غربی خ کامکار ساختمان..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

گلبرگ غربی مسیل باختر کوی سجاد کوی صاحبقر..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۶۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

گلبرگ غربی میدان امام رضا خ فتحی ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل گلبرگ غربی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

نارمک گلبرگ غربی سامان جن..

ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

گلبرگ غربی نرسیده به هفت حوض خ ب..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان گلبرگ غربی ۴۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

گلبرگ غربی خ ۱۴ متری لشگر کوی شهید حیدری..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۳۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی کوی انوار بن بس..

ودیعه: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۴۳متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

گلبرگ غربی خ مسیل باختر خ نوروزی فرد ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۵ ساله

گلبرگ غربی خ حقیقت پسند بن بست م..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل گلبرگ غربی ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

گلبرگ غربی روبروی ۱۶ متری اول خ صفائی کوی..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان گلبرگ غربی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی خ نوروزی فرد..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

گلبرگ غربی میدان امام رضا کوی رفیع..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۴ ساله

گلبرگ غربی خ مسیل باختر کوی نوروزی فرد کوی مرادی بن ب..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

اجاره فقط به زوج

رهن کامل گلبرگ غربی ۱۱۴متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

گلبرگ غربی خ ابراهیم نژاد خ دارانی ک..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گلبرگ غربی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی کوی میرجلیلی بن ..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان گلبرگ غربی ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

گلبرگ غربی خ کرمان کوی رحمتی پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

گلبرگ غربی کوی صالح زاده پلاک..

ودیعه: ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل گلبرگ غربی ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

گلبرگ غربی بالاتر از خ شهید حیدری کوی اقبالی..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۵۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

گلبرگ غربی خ صفایی خ قاری شمالی کوی ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

رهن کامل گلبرگ غربی ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

گلبرگ غربی خ صفائی کوی الحسینی..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات