رهن کامل آپارتمان در گلبرگ شرقی

رهن کامل آپارتمان گلبرگ شرقی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

گلبرگ شرقی خ گلشن دوست خ مدنی خ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

گلبرگ شرقی خ رودباری کوچه دقیقی..

ودیعه: ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

گلبرگ شرقی بین صادقی و با..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی قدیمی

نارمک گلبرگ شرقی نبش خ مد..

طبقه: اول زیربنا: ۸۳ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۷۵ خواب: ۲

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-هرواحد

امکانات: کولر گاز

رهن کامل گلبرگ شرقی ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

نارمک میدان هفت حوض خ گلبرگ شرقی ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل آپارتمان گلبرگ شرقی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

نارمک گلبرگ شرقی بلوارضعیف کوی حم..

ودیعه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

نارمک گلبرگ شرقی مهرشمالی کوی شیوائی پل..

ودیعه: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دوم سندی

رهن کامل گلبرگ شرقی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

گلبرگ شرقی بالاترازخ دردشت بالاترازآ..

ودیعه: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

گلبرگ شرقی خ برادران ضعیف خ حم..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

گلبرگ شرقی ابتدای دردشت جنوبی جنب با..

ودیعه: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

طبقه همکف مغازه میباشد

رهن کامل آپارتمان گلبرگ شرقی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

گلبرگ شرقی خ حمزه لو..

ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

۲ پارکینگ

رهن کامل گلبرگ شرقی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

گلبرگ شرقی بین دردشت و باقری خ ضعیف کوی حمزه..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بازدید از ساعت ۱۷

رهن کامل گلبرگ شرقی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

گلبرگ شرقی روبروی آتش نشانی خ حم..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

۲ پارکینگ

رهن کامل گلبرگ شرقی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

گلبرگ شرقی میدان ۲۰ کوی اح..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

گلبرگ شرقی بین رشید و با..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان گلبرگ شرقی ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

گلبرگ شرقی خ حمزه لوئی نرسیده به پارک یاس..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

درکل ۱۲ واحد

رهن کامل گلبرگ شرقی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

گلبرگ شرقی خ مهرجنو..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل گلبرگ شرقی ۷۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

گلبرگ شرقی خ مهر شمالی (رودباری) ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی ۶۶متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گلبرگ شرقی بالاترازچهارراه د..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل

رهن کامل گلبرگ شرقی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

نارمک گلبرگ شرقی روبروی تصویر برداری حق..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جهت اداری هم میباشد

رهن کامل آپارتمان گلبرگ شرقی ۱۰۱متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

گلبرگ شرقی بین میدان ۳۳ و خ مدائن پ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

رهن کامل گلبرگ شرقی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

گلبرگ شرقی چهارراه زرین پلاک ۲۵ ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گلبرگ شرقی ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

گلبرگ شرقی بین دردشت و باقری خ ضعیف کوی..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گلبرگ شرقی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

نارمک گلبرگ شرقی مدائن شمالی کوی عبدال..

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

گلبرگ شرقی تقاطع گلبرگ و س..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان گلبرگ شرقی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

گلبرگ شرقی بین دردشت و با..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

تهرانپارس گلبرگ شرقی خ ۱۴۲ ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل گلبرگ شرقی ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم نوساز

گلبرگ شرقی خ دردشت جنوبی کوی بصائری ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گلبرگ شرقی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

گلبرگ شرقی تقاطع گلبرگ و س..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گلبرگ شرقی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

گلبرگ شرقی میدان نهم کوی یاس پل..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل آپارتمان گلبرگ شرقی ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

گلبرگ شرقی میدان هلال احمر خ گلستان نرسیده به پارک فدک بن ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

۶ پله به پائین - بازدید با هماهنگی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات