رهن کامل آپارتمان در بنی هاشم

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

بنی هاشم خ قدیری نبش کوچه شجاعیان..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بنی هاشم ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

بنی هاشم شمالی خ حافظ شرقی ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۳ ساله

بنی هاشم کوی شهید شهر آ..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲ ودیعه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۱۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲ ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کنتور های مجزا

رهن کامل بنی هاشم ۶۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

بنی هاشم شمالی بالاترازمترو خواجه عبداالله کوی تنگستان..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

بنی هاشم کوی آذرن..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم ۱۰۶متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

بنی هاشم جنوبی خ حاجی پور بن بست..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج اطفاء حریق

رهن کامل بنی هاشم ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

بنی هاشم کوی تنگستانی کوی آذرنی..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

بنی هاشم خ کیماسی نبش بهارستا..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بنی هاشم ۲ ساله

بنی هاشم خ کیماسی بن بست..

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل بنی هاشم ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

بنی هاشم خ شادآلوئی نبش بو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

بنی هاشم خ ابراهیمی روبروی بن بست شا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بنی هاشم ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور نب..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری دوربین مداربسته

رهن کامل بنی هاشم ۳ ساله

بنی هاشم شمالی خ حافظ شرقی ..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۳ ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۳ ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بنی هاشم شمالی روبروی پارک کوی ش..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز پکیج باز سازی شده

رهن کامل بنی هاشم ۷۶متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بنی هاشم خ حمید صالحی بن بست پیام..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

بنی هاشم خ حافظ شرقی خ کیم..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

بنی هاشم نرسیده به میدان خ نصیبی ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بنی هاشم شمالی کوی ل..

ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل بنی هاشم ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

بنی هاشم کوی جاویدان پ..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی ۱۶ الی ۱۸ -به مجرد نیزاجاره داده میشود

رهن کامل بنی هاشم ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

بنی هاشم خ کیماسی کوی بهارستان یک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

بنی هاشم کوی ۸ متری اول پلاک ۱۳ ..

ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر اسپلیت پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

بنی هاشم خ رحیمی کلور کوی مقدم بن بست محمد..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بنی هاشم ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بنی هاشم جنوبی خ حاجی پور کوی بن..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل بنی هاشم ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

بنی هاشم کوی جاویدان پ..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی ۱۶ الی ۱۸ -به مجرد نیزاجاره داده میشود

رهن کامل بنی هاشم ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

بنی هاشم نرسیده به میدان کوی ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم ۱۲۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

بنی هاشم شمالی خ ولی ز..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

بنی هاشم کوی قادری نبش نیلوفر پل..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مسترروم

رهن کامل بنی هاشم ۱۱۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بنی هاشم شمالی کوی خادم رضائیان پل..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل بنی هاشم ۹۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

بنی هاشم جنوبی کوی محمودی ..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بنی هاشم ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

بنی هاشم خ خسروآبادی نبش فرجادی کوشا ..

ودیعه: ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

بنی هاشم کوی خادم رضائیان..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

رهن کامل بنی هاشم ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

بنی هاشم جنوبی (حاجی پور) خ ش..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل بنی هاشم ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

بنی هاشم خ پرتوی کوی ص..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بنی هاشم ۷۵متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

بنی هاشم خ افشاری نبش پیری..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

۳ پله به پائین

رهن کامل بنی هاشم ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

بنی هاشم کیماسی کوی ل..

ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

بنی هاشم خ مرادی..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بنی هاشم ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم شمالی کوی هاشم زاده ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بنی هاشم جنوبی (حاجی پور) کوی نظری پ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل بنی هاشم ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

بنی هاشم خیابان صالحی روبروی خیابان میرزائی..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل بنی هاشم ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

بنی هاشم کوی نصیبی کوی خادم بن بست ا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

اجاره به زوج

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم ۷۲متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

بنی هاشم کوی لقمانی پ..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل بنی هاشم برج ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

بنی هاشم خ حافظ شرقی بهارستان ی..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

بنی هاشم خ رحیمی کوی آذ..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

بنی هاشم شمالی خ خا..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

بنی هاشم کوی خادم رضائیان پلا..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم

رهن کامل آپارتمان بنی هاشم ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم شمالی خ فرجادی کوشا نبش قادری ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

بنی هاشم شمالی خ ولی ز..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل بنی هاشم ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

بنی هاشم خ صالحی کوی پیام ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات