رهن کامل آپارتمان در قلهک

رهن کامل آپارتمان قلهک ۶۴متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

قلهک کوی حسام عراقی کوی یزدی کو..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قلهک ۱۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک خ حسن آباد زرگنده خ حیدری کوی راد..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل قلهک ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

شریعت قلهک خ کدوئی خ شکرآبی کوی فارابی فتوح..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قلهک ۱۱۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۷ ساله

قلهک خ کدوئی کوی باغانی نبش..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل قلهک ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

قلهک خ بصیری کوچه باغب..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

کلید نخورده

رهن کامل آپارتمان قلهک ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

قلهک روبروی خ دولت خ امامزاده نبش ش..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

رهن کامل آپارتمان قلهک

رهن کامل قلهک ۹۹متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

قلهک روبروی دولت کوی میرزاتاراج کوی ارغ..

ودیعه: ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل قلهک ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

قلهک روبروی خ دولت خ امامزاده نبش ش..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

رهن کامل قلهک ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

قلهک بالاتر از مترو کوی یزدانیان مجت..

ودیعه: ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قلهک ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

قلهک کوی سجاد پلاک هن..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان قلهک ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

شریعتی قلهک خ میرزاتاراج بالاتر از مترو..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل قلهک ۱۸۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

قلهک خ بصیری کوی ژیلا پل..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت لابی

رهن کامل قلهک ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

قلهک روبروی خ دولت خ امامزاده نبش ش..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

رهن کامل آپارتمان قلهک

رهن کامل قلهک ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

قلهک حسام عراقی بن بست پ..

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج هواساز

مستر دارد- بازدید با هماهنگی

رهن کامل قلهک ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی ۲ راهی قلهک ک میری بن بس..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل آپارتمان قلهک ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

قلهک خ عطاری مقدم نبش قر..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل قلهک ۱۰۶متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

قلهک خ بهمنی کوی پروانه پلاک..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قلهک ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

قلهک خ زرگنده خ عطاری مقدم جنوبی دانشگر..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل قلهک ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

قلهک خ سرافراز..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قلهک ۱۲۳متر ۳ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

قلهک خ کدوئی سیمای جن..

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

رهن کامل آپارتمان قلهک ۱۲۸متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

قلهک خ کیکاووس کوی هش..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قلهک ۱۰۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک کوی امیرپابرجا پلاک..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قلهک ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

قلهک کوی میری پلاک هن..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قلهک ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ساله

قلهک خ فکوریان بن بست مژ..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور چیلر

از سن بنا اطلاع نداشتند

رهن کامل قلهک ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

قلهک کوی یزدانیان بلوارسیمای جنوبی کوی ..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مسترروم

رهن کامل آپارتمان قلهک ۱۸۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

قلهک کوی ثمری..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل قلهک ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شریعتی دوراهی قلهک خ بصیری کوی ثم..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل قلهک ۱۵۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

قلهک خ بصیری کوی بهار ساختمان بهار پ..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل قلهک ۱۸۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

قلهک کوی ثمری..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل قلهک ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

قلهک کوی سجاد بن بست مسج..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن کامل آپارتمان قلهک ۱۸۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

قلهک کوی ثمری پلاک..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مسترروم

رهن کامل قلهک ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

قلهک جلالی بن بست رح..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات