رهن کامل آپارتمان در دیباجی جنوبی

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی بن بست نستر..

ودیعه: ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی خ منظریه خ عر..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

رهن کامل دیباجی جنوبی ۹۸متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی روبروی خ عطار ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی خ برادران جوزی کوی نوری..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دیباجی جنوبی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

دیباجی جنوبی ک کاووس غربی نبش قدیری ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

دیباجی جنوبی خ میثم بن بست شیراز پ..

باتوافق

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

رهن کامل دیباجی جنوبی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

دیباجی جنوبی خ جوزی پلاک ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

رهن کامل دیباجی جنوبی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

دیباجی جنوبی خ منظریه خ گل دوم ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دیباجی جنوبی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی خ شهید تسلیمی کوی زاور بن ..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

اجاره فقط به زوج مذهبی

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

دیباجی جنوبی خ تسلیمی مطلب..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

دیباجی جنوبی خ گرکانی کوچه صدف بن بست ساق..

ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده لابی

رهن کامل دیباجی جنوبی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی مژگان بعد از چهاراه ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی

رهن کامل دیباجی جنوبی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

دیباجی جنوبی خ مژگان خ معماری ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۰۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ نماززاده بن ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

دیباجی جنوبی کوی مالکی کوی گل اول شرقی ..

ودیعه: ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

دیباجی جنوبی هنگامه غربی پ..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری سالن اجتماعات لابی درب ضد سرقت دوربین مداربسته هواساز

رهن کامل دیباجی جنوبی ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ ..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

کلیدنخورده

رهن کامل دیباجی جنوبی ۲۳۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

دیباجی جنوبی کوی محس..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

رهن کامل دیباجی جنوبی ۷۱متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

دیباجی جنوبی سنجابی نبش کوی..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

رهن کامل دیباجی جنوبی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی خ مژگان خ مع..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۴۶متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

دیباجی جنوبی ک م..

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی خ میرفرشید سا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲ بلوک- ۸ مترانباری

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۴۶متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۳ ساله

دیباجی جنوبی کوی مف..

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دیباجی جنوبی ۲۴۰متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه صدر خ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

۲ پارکینگ

رهن کامل دیباجی جنوبی ۲۰۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی عطار پل..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ- ۳ بالکن

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی ۲۵۲متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

دیباجی جنوبی کوی رحم..

ودیعه: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج روف گاردن سالن اجتماعات مسترروم

۳ پارکینگ- بازدید با هماهنگی-کارواش

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۷۴متر ۳ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

دیباجی جنوبی خ منظریه خ میثم پل..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل دیباجی جنوبی ۶۴متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

دیباجی جنوبی خ گلها پلاک ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل دیباجی جنوبی ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

دیباجی جنوبی گرکانی خ غلامرضا را..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۰۸متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دیباجی جنوبی میدان اختیاریه خ تسلیمی خ زاور ک..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

دیباجی جنوبی کوی مهران پلاک..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی با..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۲ پارکینگ

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجا..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۵۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

دیباجی جنوبی کوی محسنی پ..

ودیعه: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل دیباجی جنوبی دوبلکس ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

دیباجی جنوبی خ تسلیمی نبش کو..

ودیعه: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی عطار ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دیباجی جنوبی ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

دیباجی جنوبی خ ارغوان کوی الهه بن بست امی..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

دیباجی جنوبی خ منظریه خ ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل دیباجی جنوبی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

دیباجی جنوبی خ عطار خ کجوری ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

رهن کامل دیباجی جنوبی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

دیباجی جنوبی خ مژگان خ ایرج معماری بن بست ..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی بن بست..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

دیباجی جنوبی خ مژگان کوی..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز اسپلیت باز سازی شده

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجابی روبروی کو..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۲۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی خ عطا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

از نما اطلاع نداشتند

رهن کامل دیباجی جنوبی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

دیباجی جنوبی خ جوزی پلاک ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج

رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

دیباجی جنوبی خ مژگان خ محسنیان کوی دیب..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل دیباجی جنوبی ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

دیباجی جنوبی خ سنجا..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت

رهن کامل دیباجی جنوبی ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

دیباجی جنوبی خ رحمانی پلاک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل دیباجی جنوبی ۲۵۱متر ۳ خوابه طبقه: ششم نوساز

دیباجی جنوبی خ سنجابی خ عطار کوی مریم نبش..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر

رهن کامل دیباجی جنوبی ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

دیباجی جنوبی نرسیده به صدر بن بست رعنا..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات