رهن کامل آپارتمان در دولت

رهن کامل آپارتمان دولت ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

دولت خ قلندری کوی ارغ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دولت ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

دولت خ عین آبادی کوچه بنفش بن بست ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل دولت ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

دولت خ فکوریان نبش نجف آ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دولت ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

دولت خ کاوه خ هنگامه غ..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

حداکثر ۴ نفر

رهن کامل دولت ۱۱۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

دولت بین اختیاریه و دیباجی کوی خرد..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان دولت ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

دولت خ شکرابی پلاک هن..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل دولت ۲۱۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

دولت ک نامدار خ احمد قلندری ک ارغوان ب..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دولت ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

دولت خ مفاخری نبش کوی م..

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دولت ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

دولت خ کیکاووس خ اثنی عشری پلا..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دولت ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

دولت چهارراه اختیاریه کوی ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان دولت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

دولت خ جلالی پلاک..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل دولت ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

دولت خ کیکاووس کوی یکم کوی حسی..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دولت ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

دولت خ کیکاووس خ رزمجو..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

۲ بالکن

رهن کامل دولت ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری خ بهزاد ساخ..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دولت ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

دولت چهارراه پاسداران خ بهارستان سوم خ غیاثوند کو..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ مزاحم

رهن کامل آپارتمان دولت ۶۹متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

دولت خ نعمتی خ کیکاووس کوی اثن..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر روف گاردن سالن بدنسازی لابی

رهن کامل دولت ۲۱۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

دولت خ کیکاووس کوی هشتم ک..

ودیعه: ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

باکمیسیون کامل

رهن کامل دولت ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

دولت سه راه نشاط کوی الله وردی آذر ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دولت ۷۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

دولت کوی محبوبه دانش پلا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر لابی

رهن کامل دولت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

دولت خ عین آبادی کوی ط..

ودیعه: ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فن کوئل

رهن کامل آپارتمان دولت ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

دولت جهانتاب پلاک هن..

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دولت ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

دولت نرسیده به سه راه نشاط کوی سلی..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت سالن بدنسازی لابی

رهن کامل دولت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۱ ساله

دولت خ نعمتی ک زارع ک فیرو..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دولت ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

دولت خ قلندی ک پروا..

ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل دولت ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم نوساز

دولت کوی عین آبادی بین کوی زرد..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

رهن کامل آپارتمان دولت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۱ ساله

دولت خ نعمتی ک زارع ک فیرو..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دولت ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۳ ساله

دولت خ هنگامه شرقی پلاک..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل دولت ۱۲۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

دولت خ کلاهدوز..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دولت ۷۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

دولت خ یارمحمدی مصباح کریمی کوی زیارت طلب بن ب..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

رهن کامل دولت ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

دولت بهروز سلیمی..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

۳ پله به پائین

رهن کامل آپارتمان دولت ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۳ ساله

دولت نعمتی نرسیده به صدر کوی نهم پ..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور

رهن کامل دولت ۱۴۸متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

دولت خ عین آبادی کوی ..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

رهن کامل دولت ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

دولت چهارراه قنات خ س..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دولت ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

دولت خ نامدار..

ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت لابی

رهن کامل دولت ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

دولت خ فکوریان..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان دولت ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

قلهک خ دولت بین صراف و عراقی پل..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل دولت ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۳ ساله

دولت نعمتی نرسیده به صدر کوی نهم پ..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور

رهن کامل دولت ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

دولت نرسیده به چهار راه کاوه خ فکوریان نبش کوی سی..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

غیره مبله نیز اجاره داده میشود

رهن کامل آپارتمان دولت

رهن کامل دولت ۹۴متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

دولت خ عراقی کوی سلمان ف..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

بازدید با هماهنگی

رهن کامل دولت ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

دولت خ وارسته کوی خروش کوی رکنی بن ب..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

به مجرد نیز اجاره داده میشود- آشپزخانه جزیره میباشد

رهن کامل آپارتمان دولت ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

دولت مقابل پمپ بنزین دیباجی نبش..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل دولت ۱۴۸متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

دولت خ عین آبادی ک ..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دولت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

دولت کوی حسام عرا..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

رهن کامل دولت ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

دولت خ عین آبادی ک ..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دولت ۱۶۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

دولت خ کیکاووس (شهید نعمتی) کوی اثنی عش..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

رهن کامل آپارتمان دولت ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

دولت خ عین آبادی کوچه ..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دولت ۱۳۷متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

دولت خ قلندری یازد..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج سالن اجتماعات

۳ پارکینگ

رهن کامل دولت ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

دولت خ نعمتی کوی شانز..

ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

۲ پارکینگ

رهن کامل دولت ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

دولت خ منظریه کوی شیرین پلاک..

ودیعه: ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

به مجرد نیز اجاره داده میشود

رهن کامل دولت ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

دولت خ کیکاووس سه راه نشاط خ معظمی خ گود..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات