رهن کامل آپارتمان در دروس

رهن کامل آپارتمان دروس ۲۱۴متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

دروس کاوه کوی وارسته کوی دوم کو..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن کامل دروس ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

دروس چیذری ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل دروس ۲۰۵متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

دروس خ فکوریان کوی مخصوص پلاک..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل دروس ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

پاسداران دروس خ هاشمی..

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج مسترروم

دارای ۲ پارکینگ- بازدید با هماهنگی-تماس از ساعت ۱۶ به بعد

رهن کامل دروس ۱۲۷متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۳ ساله

دروس خ حسن تاش پلاک..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان دروس ۶۷متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

دروس خ وارسته نبش کوی خروش ساختم..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دروس ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

دروس خ محسنیان نبش کوی ..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

کمیسیون کامل

رهن کامل دروس ۲۷۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

دروس صالح حسینی پایین تر از بن ..

ودیعه: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دروس ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

دروس بلوار شهرزاد خ پورمشکانی خ کل..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

رهن کامل دروس ۱۱۶متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

دروس خ فکوریان بن بست مژ..

ودیعه: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

کلیدنخورده

رهن کامل آپارتمان دروس

رهن کامل آپارتمان دروس ۱۳۸متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

دروس خ فکوریان خ اسلامی شرقی کو..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دروس ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

دروس خ فکوریان نبش کوی س..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

رهن کامل دروس ۱۴۶متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

دروس بین مصری و منصو..

ودیعه: ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل دروس ۲۰۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم نوساز

دروس بین وارسته و هدایت کوی پن..

ودیعه: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل دروس ۱۲۴متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

دروس خ یارمحمدی ک مصباح ک..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان دروس ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

دروس خ زیبا پلاک ..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دروس ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

دروس بلوار شهرزاد کوی ادیب بن ب..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دروس ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

دروس بلوار شهرزاد کوی ع..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل دروس ۲۷۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

دروس صالح حسینی بن بست پروین ..

ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن کامل دروس ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

دروس خ هدایت خ حجت سوری پلاک ۷ ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان دروس ۱۳۷متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

دروس میدان احتشامیه خ س..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر سالن اجتماعات لابی

رهن کامل دروس ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

دروس خ پورمشکان..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل دروس ۱۰۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

دروس کوی یارمحمدی کوی ..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور چیلر

مورد ۲ واحدی

رهن کامل دروس ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

دروس خ محسنیان کوی نیلوفر پلاک ۲۹ ق..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید ۱۷ الی ۱۸

رهن کامل دروس ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

دروس خ فکوریان بن بست ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۸ مترانباری

رهن کامل آپارتمان دروس قدیمی

دروس خ شاپوری بن بست م..

طبقه: اول زیربنا: ۲۲۰ خواب: ۳

طبقه: دوم زیربنا: ۲۲۰ خواب: ۳

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره به مدت ۸ ماه

رهن کامل دروس ۱۶۳متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

دروس بلوار شهرزاد نبش فیروزکوه پل..

ودیعه: ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فن کوئل سالن اجتماعات لابی

۲ پارکینگ-بازدید با هماهنگی-

رهن کامل دروس ۱۳۳متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

دروس خ ناطق نور..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل دروس نوساز

دروس بلوار شهرزاد خ یارمحمدی کوی فردوس ..

طبقه: ششم زیربنا: ۲۲۰ خواب: ۳

طبقه: ششم زیربنا: ۲۲۰ خواب: ۳

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-هرواحد

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل مسترروم

هرواحد ۳ پارکینگ

رهن کامل دروس ۱۲۴متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

دروس خ یارمحمدی خ مصباح ک..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان دروس ۲۸۵متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

دروس خ صالح حسینی ن..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل دروس ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

دروس بلوارشهرزاد پورمشکانی خ درختی ب..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قرارداد ۲ ساله

رهن کامل دروس ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

دروس خ راستوان میدان دوم احتشام..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

رهن کامل دروس ۱۸۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

دروس هدایت امیری کی..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل دروس ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

شریعتی دروس خ منظر نژاد پلاک..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن کامل آپارتمان دروس ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

دروس خ حسن تاش پلاک ه..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دروس ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

دروس خ هاشمیان نرسیده به حجت سوری پ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل دروس ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

دروس بلوار شهرزاد خ هدایت خ علی..

ودیعه: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی داکت اسپلیت گرمایشی از کف پکیج دوربین مداربسته

۲ پارکینگ

رهن کامل دروس ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

دروس خ کماسائی..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل دروس ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

دروس حسن تاش پلاک هن..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان دروس ۱۲۶متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

یوسفی بالاتراز خ فکور..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل دروس ۱۴۸متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

دروس وارسته خ مشا..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

رهن کامل دروس ۱۴۸متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۴ ساله

دروس خ وارسته کوی هدایت نبش رکنی پ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۲ بالکن

رهن کامل دروس ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

دروس یخچال خ کی نژاد بن بست سرو پل..

ودیعه: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل سالن اجتماعات

رهن کامل آپارتمان دروس

رهن کامل دروس ۱۸۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

دروس یارمحمدی بن ب..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارکینگ باتوافق

رهن کامل آپارتمان دروس ۲۵۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

دروس بهستان پنجم..

ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر روف گاردن

۲ بالکن- ۲ پارکینگ- ۲ انباری

رهن کامل دروس ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

دروس خ زهره پلاک هن..

ودیعه: ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل دروس ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

دروس خ صالح حسینی نبش بن بست ..

ودیعه: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات