رهن کامل آپارتمان در گیشا

رهن کامل آپارتمان گیشا ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

گیشا خ ۳۴ پ..

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گیشا ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

گیشا خ سیزدهم ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۲ بالکن

رهن کامل گیشا ۱۱۲متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

گیشا خ اصلی بین خ هفدهم ونو..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

رهن کامل گیشا ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

گیشا خ فروزانفر مهدی نژاد پلا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل گیشا ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

گیشا خ هفدهم ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان گیشا ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

گیشا خ سیزدهم جنب پارک کوی..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل گیشا ۷۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

گیشا خ ناظریان قمی کوی ..

ودیعه: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

باکمیسیون کامل

رهن کامل گیشا ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

گیشا کوی نصر خ یازدهم نبش کوی..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل گیشا ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گیشا انتهای خ ۲۹ بن بست..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل گیشا ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

گیشا خ ۲۳ تقاطع فرحزا..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان گیشا ۱۶۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

گیشا خ هفتم..

ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت سالن اجتماعات سالن بدنسازی

رهن کامل گیشا ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

گیشا خ ۱۳ ..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل گیشا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

گیشا خیابان ۳۷ پلاک..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گیشا ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

گیشا خ نوزدهم نبش جوادی پل..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل گیشا ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

گیشا خ یازدهم ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره به زوج یا خانم مجرد

رهن کامل آپارتمان گیشا ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

گیشا خ ۳۷ پ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گیشا ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

گیشا خ ۸ ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گیشا ۹۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

گیشا خ ۳۵ ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل گیشا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

گیشا خ ۲۲ ..

ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گیشا ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

گیشا خ ۳۷ پ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

رهن کامل آپارتمان گیشا ۸۶متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۹ ساله

گیشا جلال آل احمد خ آرش ج..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل گیشا ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

گیشا خ ۲۷ ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل گیشا ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

گیشا خ دوم ..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گیشا ۹۱متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

گیشا خ ۳۳ نبش کسروی ساخ..

ودیعه: ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گیشا ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

گیشا خ ۳۶ پلاک هنگ..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل آپارتمان گیشا ۹۴متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

گیشا انتهای خ ۱۹ نبش ک پاس..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گیشا ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

گیشا خ ۲۰ واحد..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گیشا ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

گیشا خ ۳۹ پلاک هنگ..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل گیشا ۱۷۳متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

گیشا خ ۳۹ ..

ودیعه: ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل گیشا ۱۰۷متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

گیشا خ ۱۳ ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل آپارتمان گیشا ۱۵۳متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

گیشا خ ۲۳ ..

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۲۲۴۹۹۸۹۱

رهن کامل گیشا ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

گیشا خ ۲۳ پ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گیشا ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

گیشا خ ۲۲ پلاک ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل گیشا ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

گیشا خ ۱۱ نبش فرحز..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گیشا ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

گیشا خ ۳۹ ..

ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان گیشا ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گیشا نبش خ ۷ ..

ودیعه: ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل گیشا ۱۷۲متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۲۵ ساله

گیشا پل شهرک آزمایش ک نویسندگان پل..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گیشا ۱۷۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

گیشا خ ۳۶ پلاک هنگ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل گیشا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

گیشا خ ۱۹ واحد ۱ ..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گیشا ۸۱متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

گیشا خ یازدهم ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان گیشا ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

گیشا خ ۲۱ پلاک هنگ..

ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-غیر مبله

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مبله---/ ۲۷۰ م

رهن کامل گیشا ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

گیشا خ ۲۳ پلاک هنگ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل گیشا ۷۴متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

گیشا خ فروزانفر ک مهدی نژاد پلا..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل گیشا ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۳ ساله

گیشا خ ۲۵ پ..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

رهن کامل گیشا ۸۴متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

گیشا کوی پانزدهم پلاک..

ودیعه: ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باربیکیو

رهن کامل آپارتمان گیشا ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گیشا خ هجدهم..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل گیشا ۷۷متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

گیشا خ ۳۹ ..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل گیشا ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۸ ساله

گیشا خ ۴۰ ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل گیشا ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

گیشا خ ۳۲ پ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل گیشا ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۹ ساله

گیشا خ بلوچستان ک هف..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات