رهن کامل آپارتمان در پیروزی

رهن کامل آپارتمان پیروزی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

پیروزی خ درودیان کوچه خضرائی کوچ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

رهن کامل پیروزی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

پیروزی ۲۱ متری دهقان کوی گل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل پیروزی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

پیروزی محلاتی بزرگراه آهنگ خ میثم بلوارالله..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

به مجرد اجاره داده میشود

رهن کامل پیروزی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

پیروزی جنب گذر امام علی خ شکوری کوچه نیک ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل پیروزی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

پیروزی بلوار ابوذر چهارراه زمزم ربذه جنوبی کوی ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان پیروزی ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

پیروزی نبرد جنوبی گلستان دوازدهم ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل پیروزی ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

پیروزی بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم بوستان چ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۵۰۰ هزار تومان کمیسیون املاک

رهن کامل پیروزی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

پیروزی علامه امینی کوی ترک زاده پل..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل پیروزی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

پیروزی خ شکوفه جنب اداره دارائی..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

رهن کامل پیروزی ۶۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

پیروزی بالاتر ازامام علی خ دریاباری کوی آ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل آپارتمان پیروزی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

پیروزی خ دهم فروردین خ شهید برادران شیردم..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

از پارکینگ اطلاع نداشتند

رهن کامل پیروزی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

پیروزی بلوار ابوذر کوچه دوم غربی..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیروزی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

پیروزی آهنگ بلوارشاه آبادی میدان امام حسن مجتبی بلوارلرستا..

ودیعه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

رهن کامل پیروزی ۴۹متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

پیروزی پرستار خ بانک ره..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل پیروزی ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

پیروزی خ درودیان خ نگهبان کوی یارپر..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن کامل آپارتمان پیروزی ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

پیروزی بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم بوس..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیروزی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

پیروزی بلوار ابوذر زمزم غربی روبروی آتش نشانی شهرک ..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیروزی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

پیروزی خ پورمند کوی مشهدی ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل پیروزی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

پیروزی خ شکوفه خ نورصالحی خ نیکنام ..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

اجاره حداکثر به ۳ نفر

رهن کامل پیروزی ۷۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

پیروزی بالاتر از میدان ۱۳ آبان کوچه شه..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل آپارتمان پیروزی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

پیروزی خ کرمان روبروی بیمارستان مردم کوچه گازچی ک..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل پیروزی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

پیروزی خ نبرد کوی سیلاخوری ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیروزی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

پیروزی شکوفه کوی ابرا..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیروزی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

پیروزی سلیمانیه پارک ابیانه خ تاجیک کوی حق ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل پیروزی ۶۹متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

پیروزی خ پرستار کوی نادر اسد ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل آپارتمان پیروزی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

پیروزی میدان شکوفه خ گیلکی شمالی خ طباطبائی پو..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیروزی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

پیروزی میدان غیاثی خ مرادی کوی ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور

رهن کامل پیروزی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

پیروزی خ شهبازی خ سهرابی پ..

ودیعه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان پیروزی

رهن کامل پیروزی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

پیروزی شکوفه خ دژکام پلاک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل پیروزی ۶۷متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

پیروزی بلوارابوذر پل دوم کوی عق..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن کامل آپارتمان پیروزی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

پیروزی ابتدای اتوبان محلاتی بالاتر از پل ری کوچ..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل پیروزی ۹۴متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

پیروزی بلوار ابوذر خ ربزه شمالی کو..

ودیعه: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل پیروزی ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

پیروزی خ شیوا کوی بنی اسد کوی شهرابی فراه..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور پکیج

رهن کامل پیروزی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

پیروزی خ علامه جنوب..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۲ انباری

رهن کامل پیروزی ۱۱۵متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

پیروزی خ افراسیابی..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان پیروزی ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

پیروزی خ دهم فروردین کوچه شاه..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل پیروزی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

پیروزی بلوار ابوذر خ وحدت کوی نهم شرقی ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیروزی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

پیروزی خ عزیزی خ دومانلو بلوارنیکنام ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

همکف تجاری میباشد- ۶ مترانباری

رهن کامل پیروزی ۴۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

پیروزی شکوفه خ درودیان کوی ج..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل پیروزی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۷ ساله

پیروزی سه راه سلیمانیه خ پیچک کوی عابدی حسین..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

بازدید ۱۸ الی ۲۰

رهن کامل آپارتمان پیروزی نوساز

پیروزی نرسیده به بلوارنیکنام کوی هاشمی کو..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲ ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۹۰ خواب: ۲ ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل پیروزی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

پیروزی شکوفه خ ابن سینا کوی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

۵ پله به پایین

رهن کامل پیروزی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

پیروزی شکوفه بلوارنیک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج

رهن کامل پیروزی ۴۸متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

پیروزی آهنگ خ جهانپناه خ بهشت کوی حیدرخوان..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل پیروزی ۳ ساله

پیروزی ۲۱ متری دهقان کوی ش..

طبقه: اول زیربنا: ۵۰ خواب: ۱

طبقه: سوم زیربنا: ۵۰ خواب: ۱

طبقه: چهارم زیربنا: ۵۰ خواب: ۱

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- هر واحد

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل آپارتمان پیروزی ۹۲متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

پیروزی ائمه اطها..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور

رهن کامل پیروزی ۶۷متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

پیروزی خ نورصالحی کوی ایلخانی بن ب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات