رهن کامل آپارتمان در قیطریه

رهن کامل آپارتمان قیطریه ۱۰۳متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

قیطریه ۳۵ متری قیطریه روبروی پارک کوی..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل قیطریه ۱۴۸متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

قیطریه جنوبی خ منظریه بن بس..

ودیعه: ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قیطریه نوساز

قیطریه خ صاحبی کوچه زربفت پلا..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۳

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۳

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

رهن کامل قیطریه ۱۱۴متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

قیطریه خ روشنائی خ صفا نبش شقایق پل..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل قیطریه ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

قیطریه خ مهر خ بنفشه کوی احمد..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان قیطریه ۲۱۵متر ۴ خوابه طبقه: ششم ۱ ساله

قیطریه بلواراندرزگو روبروی بانک..

ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی آنتن مرکزی فن کوئل

رهن کامل قیطریه ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

قیطریه اندرزگو سلیمانی غربی پ..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل قیطریه ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

قیطریه روبروی پارک قیطریه خ شی..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل قیطریه ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: ۹ نوساز

قیطریه اندرزگو سلیمی جنوبی خ پارسی ..

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی مسترروم

اطلاع دقیق نداشتند

رهن کامل قیطریه ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم نوساز

قیطریه خ بهارجنوبی کوی م..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری لابی

رهن کامل آپارتمان قیطریه ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

قیطریه خ جهانتاب میدان نیلی پلا..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل روف گاردن سالن اجتماعات سالن بدنسازی لابی

رهن کامل قیطریه ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

قیطریه بلواراندرزگو خ کریمی بالاترازقوام جنب کاروا..

ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قیطریه ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قیطریه خ بهارشمالی کوی لاله ..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل قیطریه ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

قیطریه بلوار کاوه خ روشنایی خ بهار شمالی کوی..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

رهن کامل قیطریه ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

قیطریه بلواراندرزگو خ مهرمحمدی جنوبی خ سعید کوی پ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان قیطریه ۱۸۵متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

قیطریه اندرزگو خ شریفی منش پلا..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج مبله مسترروم

رهن کامل قیطریه ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

قیطریه خ کتابی پلاک..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت لابی

کمیسیون کامل

رهن کامل قیطریه ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

قیطریه خ کریمی خ عبا..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل قیطریه ۱۰۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

قیطریه خ بهارجنوبی کوی ..

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل قیطریه ۱۵۵متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

قیطریه تقاطع کاوه پلاک ۱۲ ..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان قیطریه ۱۰۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

قیطریه خ کریمی پلاک ه..

ودیعه: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان قیطریه

رهن کامل قیطریه ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

قیطریه بلوارصبا خ حسینی نبش کوی تهرا..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قیطریه ۲۱۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

قیطریه خ روشنائی ضلع جنوبی پارک قیطریه ..

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فن کوئل

رهن کامل قیطریه ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

قیطریه روبروی ضلع جنوبی پارک کوی..

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل قیطریه ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم نوساز

قیطریه بلوار اندرزگو خ بلوچ..

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل آپارتمان قیطریه ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

قیطریه کوی دلاوی..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده- -

رهن کامل قیطریه ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

قیطریه خ جهانتاب بن بست جه..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

کمیسیون کامل

رهن کامل قیطریه ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

قیطریه خ روشنائی کوی دلا..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قیطریه ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

قیطریه سلیمانی غربی خ محسن کریمی بن بست ک..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اجاره کوتاه مدت ۶ ماهه

رهن کامل قیطریه ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

قیطریه اندرزگو کوی مهر محمدی ..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل آپارتمان قیطریه ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: ششم نوساز

قیطریه خ مهرمحمد..

ودیعه: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت سالن اجتماعات سالن بدنسازی مسترروم

۲ پارکینگ-سیستم هوشمند

رهن کامل قیطریه ۱۱۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

قیطریه خ تواضعی پلا..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل قیطریه ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

قیطریه بلوارکاوه جنوبی خروجی صدرشرقی بن بست..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

رهن کامل قیطریه ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

قیطریه بلوارکاوه بهارجنوبی خ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل قیطریه ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

قیطریه اندرزگو کوی مهرمحمدی ..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل آپارتمان قیطریه ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۱ ساله

قیطریه خ روشنائی غربی خ بهرام شمالی..

ودیعه: ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی اسپلیت پکیج سالن اجتماعات

بازدید با هماهنگی

رهن کامل قیطریه ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۲ ساله

قیطریه خ شقایق پلاک ه..

ودیعه: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل قیطریه ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

قیطریه بهارجنوبی نبش سعید ..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

رهن کامل قیطریه ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

قیطریه بلوارکاوه خروجی صدر شرق ک..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قیطریه ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قیطریه ضلع شمالی پارک قیطریه ..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل آپارتمان قیطریه ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

قیطریه خ اندرزگو خ سلیمی شمالی خ عباسی ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج لابی

کلیدنخورده

رهن کامل قیطریه ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

قیطریه کوی آریا غرب..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قیطریه ۱۰۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

قیطریه خ واعظی کوی خیام بن بست لطفی ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قیطریه ۱۴۱متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

قیطیریه بلوارصبا کوی سوم پلاک..

ودیعه: ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج سالن بدنسازی لابی

با ۲ پارکینگ

رهن کامل قیطریه دوبلکس ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

قیطریه جنوبی خ رحمانی کوی غفاری نبش بن..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۱۲ مترانباری

رهن کامل آپارتمان قیطریه ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

قیطریه خ مهرهشتم کوی سپندچی کوی مددی ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل قیطریه ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

قیطریه کوی سعید..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۲ پارکینگ

رهن کامل قیطریه ۱۴۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

قیطریه خ اندرزگو خ موسی..

ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت سالن اجتماعات لابی

کمیسیون کامل- ۲ پارکینگ

رهن کامل قیطریه ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

قیطریه خ کتابی کوی سع..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

۲ پارکینگ- ۲ انباری- در کل ۱۲ واحد

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات