رهن کامل آپارتمان در تجریش

رهن کامل آپارتمان تجریش ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

تجریش خ محمود فوقانی بن بست..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل تجریش ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

تجریش میدان قدس خ دربند کوی نخس..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر اطفاء حریق

رهن کامل تجریش ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

تجریش خ دربندی پلاک ه..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

رهن کامل تجریش ۹۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

تجریش ابتدا میدان قدس کوچه سعادت بعداز ازما..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی مناسب برای خانم مجرد موجه-

رهن کامل تجریش ۱۵۷متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

تجریش خ طباطبائی پور کوی ارغوا..

ودیعه: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان تجریش ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

تجریش کوی پروین کوی فرهنگیان بن..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

اجاره به زوج یا دانشجو

رهن کامل تجریش ۱۵۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

تجریش کوی طباطبائی پور کوی ..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری سالن اجتماعات لابی مسترروم

کمیسیون کامل

رهن کامل تجریش ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

تجریش امامزاده قاسم خ زبردست خ سعیدی نبش شادمهر کوی..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز

رهن کامل تجریش ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

تجریش جعفرآباد کوی ناودانک پل..

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل تجریش ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۶ ساله

تجریش خ پروین کوی فرهنگیان پلا..

ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

رهن کامل آپارتمان تجریش ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

تجریش خ مقصودبیک..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

کمیسیون کامل

رهن کامل تجریش ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

تجریش خ مقصود بیک نرسیده به توکلی..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل تجریش نوساز

تجریش خ جعفرآباد کوی سعادتی نبش هما ..

طبقه: اول زیربنا: ۳۲۰ خواب: ۳

طبقه: دوم زیربنا: ۳۲۰ خواب: ۳

ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کلیدنخورده

رهن کامل تجریش ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

تجریش خ فناخسرو..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل تجریش ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

تجریش امیرسلام خروجی..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن کامل آپارتمان تجریش ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

تجریش خ فناخسرو..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل تجریش ۱۴۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

تجریش خ دربند بالاتر از گلابدره..

ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل تجریش ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

تجریش خ فناخسرو خ امیرسلام بن بست مق..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل-قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت روف گاردن

رهن کامل تجریش ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

تجریش فناخسرو کوی کرمانشاه..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن کامل تجریش ۹۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

تجریش ابتدا میدان قدس کوچه سعادت بعداز ازما..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی مناسب برای خانم مجرد موجه--

رهن کامل آپارتمان تجریش ۳۰۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش ابتدای ولیعصر کوی سلمک بن بست ..

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل تجریش ۳۰۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش ابتدای ولیعصر کوی سلمک بن بست ..

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل تجریش ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

تجریش خ طباطبائی بن بست ایزدخواه پ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

رهن کامل تجریش ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: ششم نوساز

تجریش خ واعظی کوی ل..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

رهن کامل تجریش ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

تجریش میدان قدس خ رف..

ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور چیلر

رهن کامل آپارتمان تجریش نوساز

تجریش خ طوس خ میزبان ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت سالن اجتماعات لندری

رهن کامل تجریش ۲۳۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

تجریش خ جعفرآباد کوی سعا..

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل تجریش ۱۴۰متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۸ ساله

تجریش خ ملکی کوی پنجم پ..

ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل سالن اجتماعات سالن بدنسازی لابی مسترروم

اجاره به مجردمبله---/ ۴۵۰ م- ۲۵۰ مترلابی- ۲ خواب مستر- پارکینگ و انباری ۲ تا

رهن کامل تجریش ۸۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

تجریش دزاشیب کوچه شهید حسین فلاح روبری بو..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: پکیج باز سازی شده

رهن کامل تجریش ۱۲۴متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

تجریش خ فناخسرو پلاک..

ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز فن کوئل باز سازی شده

در ۵ بلوک با ورودی جداگانه

رهن کامل آپارتمان تجریش ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

تجریش خ ملکی پلاک هن..

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل تجریش ۸۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

تجریش باهنر کوی مرتضی عباسی پلا..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن کامل تجریش ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

تجریش خ فناخسرو کوی امیر..

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

رهن کامل تجریش ۲۱۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

تجریش خ فناخسرو کوی امیر..

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل تجریش ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

تجریش جعفرآباد..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل آپارتمان تجریش ۸۷متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

تجریش خ جعفرآباد پلاک ه..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن کامل تجریش ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

تجریش نرسیده به میدان قدس خ واعظی نب..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل تجریش ۱۱۰متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۹ ساله

تجریش جعغر آباد جنب منزل سفیر ..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۱۰ جای پارک اختصاصی

رهن کامل تجریش ۱۰۶متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

تجریش نرسیده به میدان قدس کوی رفعت پ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات