معاوضه کلنگی در تهرانپارس

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس زمین: ۹۸ متر بر: ۴ متر

تهرانپارس خ احسان ۲۰ متری شهیدملکی پ..

قیمت روز

۵۵ مترتجاری- معاوضه با واحد مسکن مهر پردیس فاز ۸

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۳۶۰ متر بر: ۱۶ متر

تهرانپارس ضلع جنوب شرقی سه راه تهرانپارس جنب برج تج..

قیمت روز

پهنهs ۱۱۲ -تجمیع شده

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس زمین: ۳۸۰ متر بر: ۱۳ متر

تهرانپارس بین پارسیان و کا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

/ ۸ ط ۱۰۰ متری / با ۹۵ و ۱۰۰ متری در منطقه

معاوضه / فروش دفتر کار تهرانپارس کلنگی زمین: ۴۸۶ متر بر: ۱۲ متر

تهرانپارس خ ۱۰۵ نبش خ ۱۲۰ ..

متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازسازی شده مناسب مهد کودک یا مدرسه

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۹۷ متر بر: ۵ متر

تهرانپارس بین خ ۱۳۷ و خ کمیل پل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه با آپارتمان در استخر و حکیمیه

مشارکت / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۱۰۸ متر بر: ۵ متر

تهرانپارس خ زهدی ۲۰ متری ملکی بن بست ..

قیمت روز

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس زمین: ۳۱۵ متر بر: ۶ متر

تهرانپارس میدان استخر وفادار..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سند قولنامه ای

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۵۰۰ متر بر: ۱۳ متر

تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۸۸ غربی پل..

قیمت کل: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

تهرانپارس بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۷ متر

تهرانپارس بین بلوار ۱۳۱ و خ ۱۸ ..

معاوضه با ویلایی ۳ طبقه

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۱۱۰ متر بر: ۶ متر

تهرانپارس خ ۲۲۲ شرقی بین ۱۳ ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۸۱۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مستغلات تهرانپارس کلنگی زمین: ۳۸۰ متر بر: ۱۳ متر

تهرانپارس بین پارسیان و کادوس خ ۱۸۲ شرقی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

تهرانپارس زمین: ۲۲۵ متر بر: ۱۰ متر

تهرانپارس خ ۱۳۸ غربی بین ۱۱۱ ..

فقط معاوضه

بازدید ۱۰ صبح تا ۲ عصر ۴ تا ۸ - معاوضه با آپارتمان

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۵۰۰ متر بر: ۱۲ متر

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۸ غربی بین رشید و تیراند..

قیمت روز

معاوضه / فروش آپارتمان تهرانپارس کلنگی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ ۱۸۸ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

معاوضه با کلنگی

معاوضه / فروش مستغلات تهرانپارس کلنگی زمین: ۴۸۶ متر بر: ۱۲ متر

تهرانپارس خ ۱۰۵ نبش خ ۱۲۰ ..

قیمت کل: ۴۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۱۰۸ متر بر: ۵ متر

تهرانپارس خ تیرانداز روبروی برج سام ۱۲ متری..

قیمت روز

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۴۳۴ متر بر: ۱۲ متر

تهرانپارس خ ۲۰۲ غربی بین اخوت و..

قیمت کل: ۳۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای دستورنقشه

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس زمین: ۴۸۰ متر بر: ۲۰ متر

تهرانپارس خ عادل نرسیده به ۱ ..

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۳۵ متر بر: ۴ متر

تهرانپارس خ وفادار شرقی خ سازمان گوشت ک..

قیمت روز

معاوضه با آپارتمان

تهرانپارس بدون جواز زمین: ۴۸۰ متر بر: ۲۰ متر

تهرانپارس خ عادل نرسیده به ۱۹ ..

فقط معاوضه

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

تهرانپارس وفادارغربی نبش ..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۱۰۳ متر بر: ۶ متر

تهرانپارس خ استخر خ ۲ ..

فقط معاوضه

معاوضه با کلنگی کوچکتر + --/ ۸۰۰ م پول نقد

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس دارای مغازه زمین: ۴۰ متر بر: ۵ متر

تهرانپارس جشنواره خ احسان بین شریف و..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

۳۵ متر مغازه

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۴۴ متر بر: ۶ متر

تهرانپارس باقری خ ۲۰۰ غربی بین اردیبهش..

قیمت روز

۲۰ مترمغازه-قابل معاوضه

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس قابل سکونت دارای مغازه زمین: ۱۵۰ متر بر: ۸ متر

تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی روبروی کوی ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۴۰ متر تجاری-بردیگر:( ۲۰ متر)-فلت

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس قابل سکونت زمین: ۳۱۵ متر بر: ۶ متر

تهرانپارس میدان استخر وفادار..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۲۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۷۶ متر بر: ۸ متر

تهرانپارس وفادارشرقی ایستگاه ..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای ۲۰ مترتجاری- معاوضه با آپارتمان ۱۰۰ متری درتهرانپارس

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس زمین: ۱۶۷ متر بر: ۶ متر

تهرانپارس خ ۱۸۰ / ۱ بین عادل..

قیمت روز

امکانات: گاز

۲ طبقه ۱۰۵ متری ۲ خواب - قابل سکونت - دارای جواز ۴ طبقه ۹۰ متری - قیمت زمین و جواز با هم - با نوساز

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس بدون جواز زمین: ۳۸۰ متر بر: ۱۳ متر

تهرانپارس بین پارسیان و کادوس خ ۱۸۲ شرقی..

قیمت روز

معاوضه / فروش کلنگی تهرانپارس دارای مغازه زمین: ۴۶۰ متر بر: ۳۰ متر

تهرانپارس نبش ۱۸۴ غربی پلاک..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۶۰ مترتجاری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های معاوضه کلنگی در تهرانپارس آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی معاوضه کلنگی در تهرانپارس شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • رمضانی جمعه، ۳۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۷

  سلام یه واحد 64 متری دارم واقع در سعادت اباد اسمانها.مایل معاوضه با یک واحد در گیشا هم متراژ.واحد فوق فاقد پارکینگ و اسانسور میباشد.واحد طبقه دوم میباشد.

 • اورعی سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۴

  آپارتمان 5ط تک واحدی ط5شش سال ساخت گیشا خ41 ویو ابدی روبروی برج میلاد تعویض با دو آپارتمان 60 متری گیشا


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • نرگس نادی پنج شنبه، ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳

  باسلام منزل من قدیمی سازولی کاملابازسازی شده واقع درحبیب اله روبروی کورش پلاک 172طبقه دوم اگرباملک نوسازمعاوضه بشه پیشنهادی دارید


  امیر رضا چهار شنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱

  سلام متراژ را بفرمایید و اینکه یک واحد هست؟


  محمد چهار شنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۰

  یکواحد134متری در3طبقه جمعا9واحدی ط2

 • چوپانزاده سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۰

  291 متر کلنگی در ده ونک با سند تک برگ معاوضه با آپارتمان و یا مشارکت ده ونک خیابان بازارچه کوچه حسینیه کوچه دوم پلاک 2 روبروی مسجد جامع ونک درب چوبی قدیمی


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۳

  با سلام و احترام

  لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . نوع ملک را معاوضه انتخاب کرده بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم