خرید ویلا در تهرانپارس

خرید ویلا تهرانپارس زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۱۳۰ متر ۲۰ ساله بر: ۱۰ متر

تهرانپارس فلکه چهارم خ توحید جنب بوستان پلی..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۷۵ متر زیربنا: ۱۲۵ متر ۱۵ ساله بر: ۱۲ متر

تهرانپارس جشنواره خ احسان خ بذرافشان روبروی کوی امین لو بن..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

پارکینگ حیاط- سند در دست اقدام

تهرانپارس زمین: ۱۴۵ متر زیربنا: ۱۱۰ متر ۱۵ ساله بر: ۷ متر

تهرانپارس بلوار پروین خ رضا شهابی بعد از..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده دوربین مداربسته

پشت قواره

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۲۴۰ متر زیربنا: ۲۴۰ متر ۱۲ ساله بر: ۱۱ متر

تهرانپارس خ ۱۳۲ غربی بین رشید ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

تهرانپارس کلنگی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

تهرانپارس ضلع شمال شرقی میدان پروین روبروی فضای س..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ حیاط

خرید ویلا تهرانپارس کلنگی زمین: ۸۱ متر بر: ۵ متر

تهرانپارس خ استخر خ بوستان د..

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۲ متر تجاری

تهرانپارس دوبلکس کلنگی زمین: ۳۷ متر بر: ۳ متر

تهرانپارس جشنواره خ امین خ بهار آزادی خ لاله شما..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تهرانپارس کلنگی زمین: ۸۱ متر بر: ۵ متر

تهرانپارس خ استخر خ بوستان د..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۲ متر تجاری

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۹۰ متر زیربنا: ۵۵ متر قدیمی بر: ۳ متر

تهرانپارس خ امین کوی عبد..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۷۶ متر زیربنا: ۱۸۰ متر قدیمی بر: ۱۰ متر

تهرانپارس خروجی احسان خ انقلاب شمالی خ گ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

معاوضه / فروش ویلا تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۰۷ متر زیربنا: ۷۰ متر قدیمی بر: ۵ متر

تهرانپارس میدان پروین خ ح..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

۲ کله- معاوضه با واحد

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۶۰۰ متر زیربنا: ۵۰ متر قدیمی بر: ۲۵ متر

تهرانپارس ده ترکمن بهاریکم نبش کوی محمودی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

پارکینگ حیاط-دارای باغچه- نیاز به باز سازی -+ ۱۰۰ متر نیمه ساز

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۴۰ متر زیربنا: ۴۰ متر قدیمی بر: ۳ متر

تهرانپارس جشنواره خ امین خ بهار آزادی خ لاله شما..

قیمت کل: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس زمین: ۲۱۱ متر ۲۷ ساله بر: ۱۰ متر

تهرانپارس جشنواره اشراق خ ناهیدی خ زهدی ۱ ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

قیمت زمین قابل سکونت

تهرانپارس زمین: ۸۰ متر ۳۰ ساله بر: ۶ متر

جشنواره خ زهدی بن بست ..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید ویلا تهرانپارس دوبلکس زمین: ۲۴۱ متر زیربنا: ۳۰۰ متر قدیمی بر: ۱۱ متر

تهرانپارس خ ۱۳۲ غربی بین رشید ..

قیمت کل: ۱۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تهرانپارس یک طبقه کلنگی زمین: ۱۸۴ متر بر: ۸ متر

تهرانپارس ضلع شمال شرقی بلوار پروین کوی ..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۱۳۰ متر قدیمی بر: ۲۰ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی خ ۱۳۱ شمالی ک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۱۶ متر زیربنا: ۱۶۲ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ دماوند بین زرین و رش..

قیمت کل: ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۱۵ متر تجاری

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۶۵ متر زیربنا: ۶۵ متر قدیمی بر: ۸ متر

تهرانپارس جشنواره خ زهدی خ همائی غربی بن..

قیمت کل: ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش ویلا تهرانپارس یک طبقه کلنگی زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۲ متر

تهرانپارس بین باقری و تقاطع ..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۵۰ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۱۰ متر

تهرانپارس خ ۲۱۲ بین ۱۳۳ و ۱۳۵ پل..

قیمت کل: ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۲۴۴ متر زیربنا: ۴۹۰ متر ۱۵ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس کوی گلستان شرق جنب شهرک امید ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ازطول براطلاع نداشتند

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۰۲ متر زیربنا: ۱۲۰ متر قدیمی بر: ۱۰ متر

تهرانپارس خ ۲۰۴ غربی بین عادل و طاهری ..

قیمت کل: ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۳۰ متر ۵ ساله بر: ۸ متر

تهرانپارس پارک جنگلی سرخه حصار ده ترکمن ب..

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید ویلا تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۹۸ متر زیربنا: ۱۲۵ متر قدیمی بر: ۷ متر

تهرانپارس خاک سفید خ کام..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه کلنگی زمین: ۴۲۵ متر بر: ۱۰ متر

تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۸ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه / فروش ویلا تهرانپارس یک طبقه زمین: ۳۳۰ متر زیربنا: ۸۰ متر ۵ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس بزرگراه بابائی منطقه خوجیر ..

قیمت کل: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۹۰ متر زیربنا: ۶۰ متر قدیمی بر: ۴ متر

تهرانپارس دوراهی رهبر کوی انقلاب کوی ..

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تهرانپارس تریبلکس زمین: ۳۰ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۵ متر

تهرانپارس خ وفادار شرقی خ رجائی کوی ..

قیمت کل: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش ویلا در تهرانپارس آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید ویلا در تهرانپارس شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • رضوانه نجفی سوادرودباری دو شنبه، ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

    با سلام می خواستم بپرسم که خانه های ویلایی در مینی سیتی شهرک شهید محلاتی رو اگر کسی خواست تجدید ساخت کند باید به همان صورت ویلایی بسازد. یا اجازه ساخت چندین طبقه داده مشود. اگر اجازه می دهند تا چند طبقه ممکن هست مجوز بدهند.من یک دستگاه ویلایی می خواستم ولی قیمت دقیق در برج 6 رابدست نیاوردم.

  • عبدل يك شنبه، ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴

    خرید ویلا دوطبقه در کن کمتر از,300 متر نباشد