خرید ویلا در تهرانپارس

خرید ویلا تهرانپارس دوبلکس زمین: ۵۰ متر زیربنا: ۱۰۰ متر ۱۸ ساله بر: ۴ متر

تهرانپارس خ استخر خ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۲۰ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۷ متر

تهرانپارس میدان رهبر ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۸۱ متر زیربنا: ۸۳ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ استخر...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۳۵ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۵ متر

تهرانپارس استخر کو...

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۲۴۵ متر زیربنا: ۲۴۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید ویلا تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۲۰ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۶ متر

تهرانپارس خ احسان خ ۲۰ متری مل...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تهرانپارس زمین: ۲۳۰ متر زیربنا: ۴۳۵ متر نوساز بر: ۰ متر

تهرانپارس خ سرخه حصار پشت جن...

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کلید نخورده

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۱۰ متر زیربنا: ۱۲۵ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس فلکه چهارم خ استخر ن...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی

تهرانپارس یک طبقه کلنگی زمین: ۱۳۵ متر بر: ۷ متر

تهرانپارس خ احسان ...

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۱۶۵ متر زیربنا: ۱۲۰ متر قدیمی بر: ۱۰ متر

تهرانپارس خ ۱۳۳ کوی ۲۲ ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

فقط معاوضه با ۴ واحد ۱۰۰ متری منطقه استخر و پروین

فروش ویلا تهرانپارس یک طبقه زمین: ۴۲۵ متر زیربنا: ۳۰۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس بالاتر از فلکه سوم خ ۲۰۲ ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۲۴۰ متر زیربنا: ۲۴۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی ...

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۱۰ متر زیربنا: ۱۲۵ متر قدیمی بر: ۰ متر

تهرانپارس فلکه چهارم خ استخر ن...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۳۸ متر زیربنا: ۸۵ متر ۱۷ ساله بر: ۰ متر

تهرانپارس خ جشنواره خ زهد...

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پشت قواره- ۱۰ متر مغازه

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۲۴۰ متر زیربنا: ۲۴۰ متر ۱۲ ساله بر: ۱۱ متر

تهرانپارس خ ۱۳۲ غربی ...

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید ویلا تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۰۲ متر زیربنا: ۱۰۲ متر نوساز بر: ۸ متر

تهرانپارس بین ۱۳۹ و ...

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید ویلا تهرانپارس یک طبقه

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۸۰ متر زیربنا: ۱۵۰ متر قدیمی بر: ۳ متر

تهرانپارس خ امین کوچه امین ...

قیمت کل: ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

تهرانپارس زمین: ۱۴۵ متر زیربنا: ۱۱۰ متر ۱۵ ساله بر: ۷ متر

تهرانپارس بلوار پروین خ رضا ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده دوربین مداربسته

پشت قواره

تهرانپارس یک طبقه کلنگی زمین: ۱۸۰ متر بر: ۶ متر

تهرانپارس بلوارپروین بین خ ۱۳۱ و ...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت زمین

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۸۵ متر زیربنا: ۷۰ متر ۱۰ ساله بر: ۶ متر

تهرانپارس شرقی خ زهدی میدان رهبر ک...

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش ویلا تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۷۵ متر زیربنا: ۱۲۵ متر ۱۵ ساله بر: ۱۲ متر

تهرانپارس جشنواره خ احسان خ بذرافشان روب...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

پارکینگ حیاط- سند در دست اقدام

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۹۴ متر زیربنا: ۱۸۰ متر قدیمی بر: ۵ متر

تهرانپارس میدان پروین بین خ خیری و...

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

تهرانپارس دوبلکس زمین: ۱۶۰ متر زیربنا: ۹۳ متر قدیمی بر: ۵ متر

تهرانپارس میدان پروین بین خ مظفری ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج باز سازی شده

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۲۰ متر زیربنا: ۸۰ متر قدیمی بر: ۶ متر

تهرانپارس خ جشنواره خ احسان ک...

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۱۲ مترتجاری

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۱۶۱ متر زیربنا: ۱۳۰ متر ۲۵ ساله بر: ۸ متر

تهرانپارس جشنواره خ اشرفی گ...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید ویلا تهرانپارس دوبلکس زمین: ۱۱۰ متر زیربنا: ۱۵۰ متر نوساز بر: ۴ متر

تهرانپارس بین خیری ...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۱۲۰ متر قدیمی بر: ۸ متر

تهرانپارس خ جشنواره خ ...

قیمت روز

امکانات: گاز

تهرانپارس یک طبقه زمین: ۳۱۵ متر زیربنا: ۱۸۰ متر قدیمی بر: ۱۱ متر

تهرانپارس خ ۲۱۲ شرقی مید...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۴۰ مترتجاری

تهرانپارس کلنگی زمین: ۸۱ متر بر: ۵ متر

تهرانپارس خ استخر خ ...

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۲ متر تجاری

تهرانپارس دوبلکس کلنگی زمین: ۳۷ متر بر: ۳ متر

تهرانپارس جشنواره خ امین خ بهار آ...

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش ویلا در تهرانپارس آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید ویلا در تهرانپارس شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حمید اطیابی سه شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۹

  خرید خانه ویلایی تا حدود 400 متر در شهید عراقی

 • جعفری چهار شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۴

  حدودا" 200متر زیر بنا، ویلایی ،تک واحدی ، 3 طبقه حداکثر 5 ساله با آسانسور، در زعفرانیه


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • رضوانه نجفی سوادرودباری دو شنبه، ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

  با سلام می خواستم بپرسم که خانه های ویلایی در مینی سیتی شهرک شهید محلاتی رو اگر کسی خواست تجدید ساخت کند باید به همان صورت ویلایی بسازد. یا اجازه ساخت چندین طبقه داده مشود. اگر اجازه می دهند تا چند طبقه ممکن هست مجوز بدهند.من یک دستگاه ویلایی می خواستم ولی قیمت دقیق در برج 6 رابدست نیاوردم.

 • عبدل يك شنبه، ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴

  خرید ویلا دوطبقه در کن کمتر از,300 متر نباشد