خرید ویلا در منطقه سه شهرداری

خرید ویلا شریعتی(ظفر تا تجریش) یک طبقه کلنگی زمین: ۴۵۸ متر بر: ۱۲ متر

شریعتی دوراهی قلهک بالاتر از بیمارستان ایرانمه..

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

گذر ۱۰ متری- بازدید با هماهنگی-مناسب ساخت و ساز-نیاز به بازسازی برای سکونت

شریعتی(ظفر تا تجریش) کلنگی قابل سکونت زمین: ۴۶۰ متر بر: ۱۱ متر

شریعتی دوراهی قلهک خ پا..

قیمت کل: ۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

میرداماد یک طبقه زمین: ۴۷ متر زیربنا: ۴۷ متر قدیمی بر: ۲ متر

میرداماد میدان محسنی خ وزیری پور پ..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

نیاز به بازسازی

ونک یک طبقه زمین: ۲۱۰ متر ۲۹ ساله بر: ۰ متر

ونک خ آرارات شمالی روبروی پارک آفتاب بن ب..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

ونک یک طبقه زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۱۰۰ متر قدیمی بر: ۱۰ متر

ونک خ امدادغربی کوی سلیم..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید ویلا دروس دوبلکس زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۳۰۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

دروس خ شیدائی کوچه امیرپابرجا کو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

انباری درحیاط

ظفر دوبلکس زمین: ۱,۱۶۰ متر زیربنا: ۹۰۰ متر قدیمی بر: ۲۹ متر

ظفر نرسیده به ولیعص..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

اختیاریه یک طبقه زمین: ۱۷۰ متر زیربنا: ۷۰ متر قدیمی بر: ۱۰ متر

اختیاریه جنوبی کوچه فریدو..

قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ظفر تریبلکس زمین: ۲۰۷ متر زیربنا: ۳۳۰ متر قدیمی بر: ۲۵ متر

ظفر نونهالان کوی فراه..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دارای دستورنقشه

ونک یک طبقه زمین: ۱۲۵ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۸ متر

ونک خ رجبی خ کبیرغربی پلاک..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش ویلا شریعتی(ظفر تا تجریش) یک طبقه زمین: ۱۷۳ متر زیربنا: ۱۷۳ متر قدیمی بر: ۱۷ متر

شریعتی خ خاقانی خ عطاری ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

شیخ بهایی دوبلکس زمین: ۵۹ متر زیربنا: ۱۱۸ متر قدیمی بر: ۰ متر

شیخ بهائی شمالی خ امداد غربی کوی اسلامی بن بست کر..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

از طول بر اطلاع نداشتند

شریعتی(ظفر تا تجریش) یک طبقه کلنگی زمین: ۴۵۸ متر بر: ۱۲ متر

شریعتی دوراهی قلهک بالاتر از بیمارستان ایرانمه..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

گذر ۱۰ متری- بازدید با هماهنگی-مناسب ساخت و ساز

معاوضه / فروش ویلا جردن دوبلکس زمین: ۱۹۰ متر زیربنا: ۲۵۰ متر قدیمی بر: ۷ متر

جردن خ سرو ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

دولت دوبلکس زمین: ۱۴۳ متر زیربنا: ۱۵۰ متر ۳۰ ساله بر: ۰ متر

دولت خ بهروزسلیمی کوچه..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

خرید ویلا میرداماد یک طبقه زمین: ۴۷ متر زیربنا: ۴۷ متر قدیمی بر: ۲ متر

میرداماد میدان محسنی خ وزیری پور پ..

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دولت دوبلکس زمین: ۸۶۴ متر زیربنا: ۵۰۰ متر قدیمی بر: ۷ متر

دولت چهارراه قنات خ بهداد بن ب..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

شیخ بهایی دوبلکس زمین: ۵۸۰ متر زیربنا: ۱۸۰ متر قدیمی بر: ۱۶ متر

شیخ بهائی دانشور غر..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری مسترروم

شیراز یک طبقه زمین: ۸۵۰ متر زیربنا: ۴۴۵ متر قدیمی بر: ۱۶ متر

ونک شیراز جنوبی کوی سرو پلاک..

قیمت کل: ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

جردن دوبلکس کلنگی زمین: ۷۸۰ متر بر: ۲۶ متر

جردن خ امانیه ک زینت پلا..

قیمت کل: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کلا حدود ۱۲۰۰ متر بنا دوبلکس- قابل سکونت - قیمت زمین

فروش ویلا دولت دوبلکس زمین: ۱۶۰ متر ۲۰ ساله بر: ۰ متر

دولت کوی عراقی کوی یزدی پلاک..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

شریعتی(ظفر تا تجریش) دوبلکس زمین: ۱۴۷ متر ۲۵ ساله بر: ۱۷ متر

شریعتی پل صدر نبش باگاه چمران کوچه سیمیاری ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

پارکینگ حیاط

دولت دوبلکس زمین: ۱۶۰ متر ۳۰ ساله بر: ۵ متر

دولت کوچه عراقی کوچه ..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

آیت الله صدر دوبلکس زمین: ۶۴۰ متر قدیمی بر: ۲۰ متر

شریعتی آیت الله صدر برادران ر..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

هرواحد ۲ بالکن

خرید ویلا آیت الله صدر دوبلکس

دولت دوبلکس زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۱۷۰ متر ۲۵ ساله بر: ۰ متر

دولت خ عراقی کوی یز..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ازطول براطلاع نداشتند

خرید ویلا ظفر دوبلکس زمین: ۴۰ متر زیربنا: ۷۵ متر نوساز بر: ۰ متر

ظفر خ آرش خ فریدافشار کوی ..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

ظفر دوبلکس زمین: ۴۰ متر زیربنا: ۷۷ متر ۲ ساله بر: ۷ متر

ظفر بلوار آرش خ فریدافشار خ دولتشاد غربی خ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شریعتی(ظفر تا تجریش) یک طبقه زمین: ۶۳۰ متر زیربنا: ۱۷۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

شریعتی نرسیده به قدس خ موسیوند خ صاحبی خ ضرغام شم..

قیمت کل: ۲۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

از طول بر اطلاع نداشتند

خرید ویلا شریعتی(ظفر تا تجریش) یک طبقه

پاسداران دوبلکس زمین: ۴۰۰ متر زیربنا: ۸۰۰ متر ۲ ساله بر: ۱۴ متر

پاسداران بوستان دوم خ گلزار..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی چیلر باز سازی شده چاه آب برق 3 فاز فروش با مستاجر

دارای ۱۰۰۰ مترپایان کار

قلهک زمین: ۱۲۷ متر زیربنا: ۱۲۷ متر ۳۰ ساله بر: ۰ متر

شریعتی مترو قلهک خ شکرابی روبروی نانوایی برب..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فروش با مستاجر

طبقه همکف مغازه میباشد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش ویلا در منطقه سه شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید ویلا در منطقه سه شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.