خرید ویلا در منطقه سه شهرداری

خرید ویلا اختیاریه دوبلکس زمین: ۱۳۵ متر زیربنا: ۱۷۵ متر ۱۷ ساله بر: ۶ متر

اختیاریه جنوبی خ مسعودی کوی منتظری بن بست واث..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آنتن مرکزی

دروس دوبلکس زیربنا: ۹۰۰ متر ۳۱ ساله بر: ۰ متر

دروس خ راستوان پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل استخر سونا جکوزی روف گاردن باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

دولت زمین: ۱۶۹ متر زیربنا: ۱۲۴ متر قدیمی بر: ۰ متر

دولت روبروی کوچه سلیمی پلاک..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۴۵ متری تجاری

اختیاریه دوبلکس زمین: ۱۳۲ متر زیربنا: ۱۷۷ متر ۲۰ ساله بر: ۶ متر

اختیاریه کوی مسعود کوی منتظری بن بست واثق..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دولت دوبلکس زمین: ۹۶ متر زیربنا: ۱۵۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

دولت خ معتمدی کوی ل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

خرید ویلا ونک یک طبقه زیربنا: ۲۰۰ متر ۴۰ ساله بر: ۰ متر

ونک خ شرافتی کوچه باغچه حصار کو..

متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

از مساحت زمین اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش ویلا جردن دوبلکس زمین: ۱۹۰ متر زیربنا: ۲۵۰ متر قدیمی بر: ۷ متر

جردن خ سرو ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

ده ونک یک طبقه زمین: ۱۵۰ متر زیربنا: ۱۰۰ متر ۲۵ ساله بر: ۰ متر

ده ونک باغچه حصار کوچه حسینی پل..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

پاسداران دوبلکس زمین: ۴۰۰ متر زیربنا: ۱,۰۰۰ متر ۱۱ ساله بر: ۱۴ متر

پاسداران بوستان دوم خ داوود اسلامی خ گ..

قیمت کل: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی چیلر باز سازی شده چاه آب سالن بدنسازی مسترروم

هرمستر دارای هال خصوصی-سیستم هوشمند

آیت الله صدر دوبلکس زمین: ۷۰ متر زیربنا: ۷۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

آیت الله صدر خ ستارکشانی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش ویلا پاسداران زمین: ۳,۴۰۰ متر زیربنا: ۶۰۰ متر ۲۰ ساله بر: ۱۰ متر

پاسداران گلستان ششم پلاک ..

قیمت کل: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی

شیخ بهایی یک طبقه زمین: ۱۰۰ متر زیربنا: ۹۰ متر ۲۰ ساله بر: ۰ متر

شیخ بهایی خ محتشم کاشانی کوی گل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

ده ونک یک طبقه زمین: ۱۵۰ متر زیربنا: ۱۰۰ متر ۲۵ ساله بر: ۰ متر

ده ونک باغچه حصار کوچه حسینی پل..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

آیت الله صدر دوبلکس زمین: ۷۰ متر زیربنا: ۷۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

آیت الله صدر خ ستارکشانی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دولت دوبلکس زمین: ۱۲۰ متر زیربنا: ۱۲۰ متر ۲۰ ساله بر: ۰ متر

دولت کوی معتمدی خ دهک..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید ویلا ظفر دوبلکس زیربنا: ۱۰۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

ظفر خ گوی آبادی کوی بلانیان بن بس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

از مساخت و بر اطلاع دقیق نداشتند

میرداماد یک طبقه زمین: ۴۷ متر زیربنا: ۴۷ متر قدیمی بر: ۲ متر

میرداماد میدان محسنی خ وزیری پور پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

نیاز به بازسازی

ده ونک یک طبقه زمین: ۱۵۰ متر زیربنا: ۱۰۰ متر ۲۵ ساله بر: ۰ متر

ده ونک باغچه حصار کوچه حسینی پل..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

دولت دوبلکس زمین: ۹۶ متر زیربنا: ۱۵۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

دولت خ معتمدی کوی ل..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

ظفر دوبلکس زیربنا: ۱۰۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

ظفر خ گوی آبادی کوی بلانیان بن بس..

قیمت کل: ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

از مساخت و بر اطلاع دقیق نداشتند

فروش ویلا آیت الله صدر دوبلکس زمین: ۷۰ متر زیربنا: ۷۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

آیت الله صدر خ ستارکشانی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دولت دوبلکس زمین: ۹۶ متر زیربنا: ۱۵۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

دولت خ معتمدی کوی گل لاله پلا..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات جردن یک طبقه ۳۵۰م - ۱ ط قدیمی

جردن خ گلشهر ..

قیمت کل: ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

اختیاریه دوبلکس زمین: ۶۰ متر زیربنا: ۱۴۰ متر قدیمی بر: ۸ متر

اختیاریه خ جهانی نیا کوی ف..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر

مستغلات جردن تریبلکس ۶۰۰م - ۳ ط ۲۰ ساله

جردن خ نور پلاک هنگ..

قیمت کل: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید ویلا پاسداران دوبلکس زمین: ۳۱۳ متر زیربنا: ۳۰۰ متر ۲۰ ساله بر: ۱۳ متر

پاسداران خ خداجوی کوی نائب پور بن بس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز یک طبقه زمین: ۱۷۰ متر زیربنا: ۱۲۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

شیراز جنوبی خ فرعی ۶۸ غربی پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

پاسداران یک طبقه زمین: ۱,۸۰۰ متر زیربنا: ۴۰۰ متر قدیمی بر: ۳۴ متر

پاسداران افشاری محمد پیری..

قیمت کل: ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پارکینگ در حیاط-مشارکت انجام نمیشود

ولیعصر(ونک تا پارک وی) کلنگی قابل سکونت زمین: ۵۱۸ متر بر: ۱۳ متر

ولیعصر بالاتر از ظفر کوی ..

قیمت روز

ارسباران دوبلکس زیربنا: ۱۷۵ متر قدیمی بر: ۰ متر

ارسباران کوچه شفاپ..

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج باز سازی شده

از مساحت و بر اطلاع دقیق نداشتند

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش ویلا در منطقه سه شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید ویلا در منطقه سه شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حمید اطیابی سه شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۹

  خرید خانه ویلایی تا حدود 400 متر در شهید عراقی

 • جعفری چهار شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۴

  حدودا" 200متر زیر بنا، ویلایی ،تک واحدی ، 3 طبقه حداکثر 5 ساله با آسانسور، در زعفرانیه


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • رضوانه نجفی سوادرودباری دو شنبه، ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

  با سلام می خواستم بپرسم که خانه های ویلایی در مینی سیتی شهرک شهید محلاتی رو اگر کسی خواست تجدید ساخت کند باید به همان صورت ویلایی بسازد. یا اجازه ساخت چندین طبقه داده مشود. اگر اجازه می دهند تا چند طبقه ممکن هست مجوز بدهند.من یک دستگاه ویلایی می خواستم ولی قیمت دقیق در برج 6 رابدست نیاوردم.

 • عبدل يك شنبه، ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴

  خرید ویلا دوطبقه در کن کمتر از,300 متر نباشد