خرید ویلا در فرحزاد

خرید ویلا فرحزاد یک طبقه زمین: ۳۱۰ متر زیربنا: ۱۵۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

فرحزاد بالاتر از میدان سرآسیاب کوی رضا گاز..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

فرحزاد یک طبقه زمین: ۵۵ متر زیربنا: ۵۰ متر ۶ ساله بر: ۰ متر

فرحزاد امامزاده داوود کوی عموئی بن بست آشفت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

وکالت از سند مادر

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۱۸ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

فرحزاد خ تبرک کوچه اول شرقی بن ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فرحزاد زمین: ۳۸ متر زیربنا: ۱۰۵ متر قدیمی بر: ۴ متر

فرحزاد امام زاده داوود کوی ایراهیم فرحزاد..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید ویلا فرحزاد

فرحزاد زمین: ۱۱۱ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۱۰ متر

فرحزاد نرسیده به سه راه گل..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید ویلا فرحزاد دوبلکس زمین: ۷۰ متر زیربنا: ۱۴۰ متر قدیمی بر: ۹ متر

فرحزاد خ شهید حسین فرحزادی پلا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرحزاد دوبلکس زمین: ۱۹۴ متر زیربنا: ۱۸۰ متر بر: ۰ متر

فرحزاد خ امامزاده ابوطالب پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۱۸ متر زیربنا: ۹۵ متر ۶ ساله بر: ۰ متر

فرحزاد خ ایثارگران شمالی خ تبرک کوی اول شرقی بن بست..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فرحزاد یک طبقه زمین: ۶۰ متر زیربنا: ۵۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

فرحزاد خ تبرک خ کوهس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۱۲ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

فرحزاد یادگار جنوب به شمال بالاترازپمپ بنزین نرسیده به س..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تودلی-فاقد پایان کار

فروش ویلا فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۰۰ متر زیربنا: ۶۰ متر قدیمی بر: ۷ متر

فرحزاد کوی رضا گازی کوی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۱۸ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

وزرا خ تبرک کوچه اول شرقی بن ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فرحزاد دوبلکس زمین: ۱۹۴ متر زیربنا: ۱۸۰ متر بر: ۰ متر

فرحزاد خ امامزاده ابوطالب پلا..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۵۰ متر زیربنا: ۱۰۸ متر ۹ ساله بر: ۰ متر

فرحزادشمالی خ امامزاده داوود بن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

فرحزاد یک طبقه زمین: ۶۴ متر زیربنا: ۵۵ متر قدیمی بر: ۰ متر

فرحزاد خ تبرک خ کوهسار..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید ویلا فرحزاد یک طبقه زمین: ۵۲ متر زیربنا: ۱۰۴ متر ۱۰ ساله بر: ۰ متر

فرحزاد خ تبرک کوی س..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۹۰ متر زیربنا: ۱۰۰ متر ۱۵ ساله بر: ۰ متر

فرحزاد خ آبشار بالاتراز اناران جنب صافکاری کیه..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش ویلا فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۱۰ متر زیربنا: ۹۰ متر ۱۸ ساله بر: ۰ متر

فرحزاد خ گلبرگ ششم پلاک ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۰۰ متر زیربنا: ۷۵ متر ۲۵ ساله بر: ۰ متر

فرحزاد خ امامزاده داوود خ تبرک خ توسل ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرحزاد یک طبقه زمین: ۵۰ متر زیربنا: ۳۵ متر قدیمی بر: ۰ متر

فرحزاد انتهای درمانگاه پلاک..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فلت

فروش ویلا فرحزاد یک طبقه زمین: ۹۰ متر زیربنا: ۸۴ متر قدیمی بر: ۰ متر

فرحزاد کوی استخر پارک ۱۵ خرداد جنب کتابخانه کوی نا..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۱۱ متر زیربنا: ۹۰ متر ۱۶ ساله بر: ۰ متر

فرحزاد نرسیده به سه راه گلب..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرحزاد یک طبقه کلنگی زمین: ۱۵۰ متر بر: ۱۰ متر

فرحزاد تقاطع خ تبرک خ توسل پلا..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۰۰ متر زیربنا: ۶۰ متر قدیمی بر: ۱۴ متر

فرحزاد کوی رضا گازی کوی..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرحزاد یک طبقه زمین: ۲۰۷ متر زیربنا: ۱۳۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

فرحزاد ایثارگران شمالی خ الم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید ویلا فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۱۲ متر زیربنا: ۹۰ متر ۱۸ ساله بر: ۰ متر

شهرک غرب تقاطع یادگار و فرحزادی گلبرگ ششم ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پارکینگ حیاط

فرحزاد یک طبقه زمین: ۲۱۳ متر زیربنا: ۱۱۰ متر ۱۲ ساله بر: ۱۱ متر

فرحزاد ضلع شرقی میدان فرحزاد کوچه گلستان کوی م..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

فرحزاد زمین: ۴۰ متر بر: ۰ متر

فرحزاد خیابان تبرک خ اول شرقی بن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

از سن بنا اطلاع نداشتند

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۹۰ متر زیربنا: ۱۳۰ متر قدیمی بر: ۲۰ متر

بلوار فرحزاد خ ایثارگران شمالی روبروی کوهسار پنجم سهند..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فروش با مستاجر

فرحزاد یک طبقه زمین: ۱۱۱ متر زیربنا: ۹۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

فرحزاد نبش یادگار بالاترازپمپ بنزین نرسیده به سه راه ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

ازطول براطلاع نداشتند

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش ویلا در فرحزاد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید ویلا در فرحزاد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حمید اطیابی سه شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۹

  خرید خانه ویلایی تا حدود 400 متر در شهید عراقی

 • جعفری چهار شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۴

  حدودا" 200متر زیر بنا، ویلایی ،تک واحدی ، 3 طبقه حداکثر 5 ساله با آسانسور، در زعفرانیه


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • رضوانه نجفی سوادرودباری دو شنبه، ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

  با سلام می خواستم بپرسم که خانه های ویلایی در مینی سیتی شهرک شهید محلاتی رو اگر کسی خواست تجدید ساخت کند باید به همان صورت ویلایی بسازد. یا اجازه ساخت چندین طبقه داده مشود. اگر اجازه می دهند تا چند طبقه ممکن هست مجوز بدهند.من یک دستگاه ویلایی می خواستم ولی قیمت دقیق در برج 6 رابدست نیاوردم.

 • عبدل يك شنبه، ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴

  خرید ویلا دوطبقه در کن کمتر از,300 متر نباشد