خرید ویلا در سعادت آباد

خرید ویلا سعادت آباد یک طبقه زمین: ۱۹۴ متر زیربنا: ۱۳۰ متر ۱۶ ساله بر: ۱۱ متر

سعادت آباد خ ایثارگران شمالی رو...

قیمت کل: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۲۱۷ متر زیربنا: ۱۳۶ متر ۲۱ ساله بر: ۰ متر

سعادت آباد بلوارایثارگران شمالی ...

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۲۱۳ متر زیربنا: ۱۳۷ متر ۲۸ ساله بر: ۰ متر

سعادت آباد پرواز بلوار ...

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سعادت آباد تریبلکس زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۲۲۰ متر ۱۵ ساله بر: ۰ متر

سعادت آباد یادگارشمالی ایثارگران شمال...

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل جکوزی باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-دارای پارکینگ مهمان نیز میباشد- ۱۵ مترانباری

خرید ویلا سعادت آباد تریبلکس

سعادت آباد دوبلکس زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله بر: ۱۰ متر

سعادت آباد خ ایثارگرا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید ویلا سعادت آباد دوبلکس زمین: ۱۱۳ متر زیربنا: ۷۰ متر ۱۶ ساله بر: ۰ متر

سعادت آباد خ سوری کوی...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۶ مترانباری

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۲۵۰ متر زیربنا: ۱۴۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

فرحزاد بالاتر از میدان سرآسیا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

سعادت آباد دوبلکس زمین: ۳۵ متر زیربنا: ۷۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

سعادت آباد بلوار فرحز...

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۲۱۶ متر زیربنا: ۱۴۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

سعادت آباد خ ایثارگران ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای قدرالسهم-پارکینگ مسقف

سعادت آباد دوبلکس زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۲۰۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

سعادت آباد خ ایثارگران شمالی...

قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش ویلا سعادت آباد کلنگی باجواز زمین: ۲۱۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد خ بخشای...

قیمت کل: ۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ۶ طبقه

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۱۹۱ متر زیربنا: ۱۳۰ متر ۲۱ ساله بر: ۰ متر

سعادت آباد خ ایثارگران شمالی روبر...

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

از طول بر اطلاع نداشتند

سعادت آباد دوبلکس زمین: ۱۱۳ متر زیربنا: ۹۴ متر ۱۵ ساله بر: ۰ متر

سعادت آباد خ شهید س...

قیمت کل: ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری اسپلیت دوربین مداربسته

از طول بر اطلاع نداشتند

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۱۸۹ متر زیربنا: ۱۳۰ متر ۲۳ ساله بر: ۰ متر

سعادت آباد خ ایثارگران شمال...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۱۱۲ متر زیربنا: ۹۰ متر ۱۸ ساله بر: ۴ متر

سعادت آباد تقاطع یادگار و فرحزا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

پارکینگ حیاط

خرید ویلا سعادت آباد دوبلکس زمین: ۲۲۰ متر زیربنا: ۲۵۰ متر قدیمی بر: ۱۰ متر

سعادت آباد بالاتر از میدان ک...

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۹ متر مغازه

سعادت آباد تریبلکس زمین: ۱۶۰ متر زیربنا: ۲۲۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد خ ایثارگرا...

قیمت کل: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد زمین: ۱۶۵ متر زیربنا: ۱۱۵ متر قدیمی بر: ۳ متر

سعادت آباد فرهنگ خ فرهنگ سوم ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز باز سازی شده

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۲۱۶ متر زیربنا: ۱۸۰ متر ۱۲ ساله بر: ۰ متر

سعادت آباد خ طاهرخانی کوی درخت...

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۳۵ مترتجاری

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۲۰۰ متر زیربنا: ۱۳۰ متر قدیمی بر: ۱۱ متر

سعادت آباد خ ایثارگران شمالی شهرک ...

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

دارای قدرالسهم

فروش ویلا سعادت آباد یک طبقه زمین: ۱۸۰ متر زیربنا: ۸۰ متر قدیمی بر: ۱۰ متر

سعادت آباد شهرک نیایش خ د...

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۱۰۷ متر زیربنا: ۹۵ متر ۱۴ ساله بر: ۰ متر

سعادت آباد خ فرهنگ کو...

قیمت کل: ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش ویلا سعادت آباد دوبلکس زمین: ۱۴۸ متر زیربنا: ۱۸۰ متر ۲۰ ساله بر: ۸ متر

سعادت آباد خ ایثار مجتمع تامین اج...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آیفون تصویری باز سازی شده

معاوضه با آپارتمان کوچکتر- ۳۰۰ متر قدرالسهم

سعادت آباد یک طبقه کلنگی زمین: ۱۹۲ متر بر: ۹ متر

سعادت آباد خ بخشایش...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ حیاط

سعادت آباد زمین: ۱۶۸ متر زیربنا: ۱۳۰ متر ۳۰ ساله بر: ۱۱ متر

سعادت آباد سه راه ایثار خ...

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

قیمت زمین

خرید ویلا سعادت آباد یک طبقه زمین: ۲۱۶ متر زیربنا: ۱۴۰ متر قدیمی بر: ۰ متر

سعادت آبادشمالی خ...

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

پارکینگ مسقف

سعادت آباد یک طبقه کلنگی زمین: ۱۹۲ متر بر: ۹ متر

سعادت آباد خ بخشایش...

قیمت کل: ۱۶,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ حیاط

سعادت آباد یک طبقه زمین: ۲۰۶ متر زیربنا: ۱۳۰ متر ۱۸ ساله بر: ۲۳ متر

سعادت آباد ایثارگران شمالی خ برادران شهید فیروز...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۸۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش ویلا در سعادت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید ویلا در سعادت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حمید اطیابی سه شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۹

  خرید خانه ویلایی تا حدود 400 متر در شهید عراقی

 • جعفری چهار شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۴

  حدودا" 200متر زیر بنا، ویلایی ،تک واحدی ، 3 طبقه حداکثر 5 ساله با آسانسور، در زعفرانیه


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • رضوانه نجفی سوادرودباری دو شنبه، ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

  با سلام می خواستم بپرسم که خانه های ویلایی در مینی سیتی شهرک شهید محلاتی رو اگر کسی خواست تجدید ساخت کند باید به همان صورت ویلایی بسازد. یا اجازه ساخت چندین طبقه داده مشود. اگر اجازه می دهند تا چند طبقه ممکن هست مجوز بدهند.من یک دستگاه ویلایی می خواستم ولی قیمت دقیق در برج 6 رابدست نیاوردم.

 • عبدل يك شنبه، ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴

  خرید ویلا دوطبقه در کن کمتر از,300 متر نباشد