خرید مغازه در شمس آباد

خرید مغازه شمس آباد ۱۹ متر

شمس آباد ضلع جنوبی میدان م..

قیمت کل: ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شمس آباد ۶ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شمس آباد بلوار بیژن انتهای گلستان ده..

قیمت کل: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه-دارای قدرالسهم

شمس آباد ۴۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

شمس آباد شمالی میدان ملت خ قلیچ خانی ..

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

شمس آباد ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بلواربیزن گلستان دهم شرقی پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

خرید مغازه شمس آباد

شمس آباد ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شمس آباد خ ریحان..

قیمت کل: ۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

معاوضه / فروش مغازه شمس آباد ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی بلواربیژن پا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

جوازآزاد- یک دهنه-ملک و سرقفلی

شمس آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی خ نه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

شمس آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان شریفی پلاک ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

شمس آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بالاتر از میدان ملت ابتدای پیچ شمس آباد جنب تالا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز آزاد -سرقفلی

شمس آباد ۴۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

شمس آباد شمالی میدان ملت خ قلیچ خانی ..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

فروش مغازه شمس آباد ۲۰ متر بر: ۴ متر

شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

قیمت روز

امکانات: گاز

شمس آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان مل..

قیمت کل: ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

داخل پاساژ

شمس آباد ۱۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شمس آباد خ ریحانی بین صباغ و ول..

قیمت کل: ۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

شمس آباد ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

شمس آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد م ملت کوی نانکلی ..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز نانوایی- یک دهنه -سرقفلی

خرید مغازه شمس آباد ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد خ ریحانی تقاطع همت نبش چم..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

شمس آباد ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد خ قلیچ خانی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

شمس آباد بر: ۷ متر

شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خانی ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲۵ مترانباری جداگانه محاسبه میشود

شمس آباد بر: ۱۰ متر

شمس آباد خ ریحانی نبش طا..

زیربنا: ۱۳۰ قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۴۰ قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

شمس آباد بر: ۵ متر

شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

فروش مغازه شمس آباد ۳۱ متر بر: ۵ متر

شمس آباد ریحانی جنوبی نبش کوی ولی الهی روبروی کوی ..

قیمت کل: ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۳ بر

شمس آباد ۴۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

شمس آباد نرسیده به کوروش پلاک..

قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر

شمس آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شمس آباد سه راه پیاله خ ابوال..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

کمیسیون کامل-دارای قدرالسهم

شمس آباد ۱۰۰ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

شمس آباد بلواربیژن خ ابرا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

درحال حاظر سوپر مارکت

شمس آباد ۳۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

شمس آباد میدان ملت ابتدای خ ..

قیمت کل: ۲۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

مناسب بانک ها ، موسسات و برند ها ، در ۶ دهنه- ۲ نبش

خرید مغازه شمس آباد ۱۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

شمس آباد خ ریحانی نبش خ طا..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

شمس آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

قیمت کل: ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب آشپزخانه

شمس آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد ضلع جنوبی میدان ملت پاساژ نگین ملت جنب املاک پا..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز درب ضد سرقت دزدگیر دوربین مداربسته آب و برق

دکوراسیون طلا فروشی

شمس آباد ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

شمس آباد میدان ملت..

قیمت کل: ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر درب ضد سرقت آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش مغازه در شمس آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید مغازه در شمس آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • بهدادقبادیان شنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۷

    مغازه 38 متری برق 3فاز آب گاز به قیمت روز فروشی سرقفلی

  • سعید شنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۸:۳۶

    سلام یک مغازه جهت خرید محدوده امام زاده حسن حدوداً تا دو میلیارد تومان


    قایم شنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۸:۵۶

    فرم درخواست ملکو پرکن موردی بود خبر میدم


  • محمود سه شنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۱

    مغازه محدوده چهرراه امیر اکرم چند می باشد برای خرید متراز بالا

  • مهدی پنج شنبه، ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۲

    سلام مغازه تا 15 متر سمت نارمک میخواستم

  • صادقی يك شنبه، ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۸

    میخواستم بدونم بایک میلیارد میشه تو خیابان انبار نفت تهران مالکیت مغازه خرید

  • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۹

    مغازه برای لوازم یدکی میخواستم


    ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۵

    با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

  • حسین سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۴

    سلام. سرقفلی دفتر اداری بر میدان انقلاب پاساژ صفویه با پارکینگ و انباری کاملا بازسازی شده حدود 90 متر چقدر است؟


    محمدی سه شنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۳

    اون منطقه رو توی سایت جستجو کن مورد مشابهی باشه قیمت حدودی دستت میاد


  • شریفی يك شنبه، ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۸

    با سلام یک باب مغازه در حدود یک میلیارد و سیصد هزارتومان در خیابان اجاردار تا گرگان میخواستم


    پشتیبانی دو شنبه، ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۴

    با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

  • حمید يك شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

    سلام وقت بخیر. قیمت مغازه در خ سعدی جنوبی جدید داخل بلوک ها رو میخواستم بدونم.ممنون

  • زیاری يك شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۰

    سلام مغازه واقع در خانی ابادنو خ درختی متری چنده؟


    مانا يك شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۷

    قیمت مغازه های اون منطقه رو تو سایت ببینید قیمت تقریبی دستتون میاد .


  • عبدی نژاد شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۴

    تا سقف 450 میلیون اپارتمان یا مغازه میخواستم در تهران


    ایران فایل اسکان يك شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۸:۱۷

    با سلام و احترام

    جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

    اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

    اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  • پیشرو شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵

    سلام ، میخواستم قیمت سرقفلی مغازه در محدوده میدان رسالت خیابان هنگام بین خ علم و صنعت تا میدان الغدیر را بدانم

  • صادق نژاد شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۳

    سلام 50متر مغازه ملکیت وسرقفلی با قدرالسهم از کل ملک ،گرما شوفاژ،کف سنک دیوار گرانیت سند منگوله دار،سی سال ساخت ،آماده مشارکت،50متر کف،زیر مغازه پر،کل ملک سه واح آپرتمان دارد ،ادرس بلوار بیژن انتهای گلستان دهم خ شهید مولوی 13میخواهم بفروشم لطفاًقیمت بدهید.بقیمت فروشنده ام

  • حمید اسلامی شنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴

    با سلام قیمت واحد تجاری 34 متری در طبقه اول برج هامون برای خرید چنده برای اجاره چنده متشکر

  • مهدی جمعه، ۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۸

    سلام مغازه میدان انقلاب 27 متر جواز میوه فروشی چقدر می ارزه؟ می خوام بفروشم سمت شهرک غرب بگیرم؟ میشه به نظرتون؟ قیمت چنده شهرک غرب؟ مغازه انقلاب 4 می ارزه سرقفلی نبش کوچه بر 10 متر


    عطایی جمعه، ۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۱

    قیمت موارد مشابه وچک کنید


  • مشکل گشا پنج شنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰:۳۲

    با سلام خریدار یک باب مغازه در بازار سرپوشیده تجریش هستم.


    محمدی پنج شنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۹:۳۰

    توی سایتو جستجو کنید اگه موردی باشه میتونید ببینید


  • روزبه سه شنبه، ۳۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۷

    با سلام واحد 155 متر ی تجاری با سند مالکیت و سرقفلی ، طبقه دوم بر خیابان انقلاب نزدیک پل کالج قیمت می خواستم لطفا


    مجید سه شنبه، ۳۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵

    باید قیمت ملکهای مشابه رو چک کنید


  • سینا عظیمی يك شنبه، ۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۰

    سلام خسته نباشید.بنده یک مغازه سی متری واقع در تهران شهرک ژاندارمری ، خیابان سازمان آب پاساژ پاسارگاد طبقه همکف پلاک 531 برای فروش گذاشتم به شرط خریدار متری93تومن

  • بهداد قبادیان شنبه، ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۵

    مغازه واقع در خ نظام آبادشمالی به متراژ 38 متر مربع با جواز عینک سازی سرقفلی متری چقدر است مشتری باشه به قیمت روز فروشنده هستم

  • حسن پنج شنبه، ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۷

    سلام قیمت مغازه پاساژ زر خیابان حکمت چیذر 30 متر چقدره

  • حسن زاده پنج شنبه، ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۴

    قیمت یک واحد مغازه حدود 20 متر در طبقه سوم پاساژ حافظ در خ جمهوری


    مطیعی پنج شنبه، ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۲

    موردهای مشابه و چک کنید قیمت حدودی دستتون میاد


  • داریوش دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۸

    سلام...میخواستم قیمت حدودی مغازه در پاساژ گلویش صادقیه رو بدونم..(طبقه اول داخل راهرو).


    حسن م چهار شنبه، ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۵

    از قرار متری 75 تومان

  • دراکوبکسل چهار شنبه، ۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۹

    مغازه 20متری در خ قزوین تهران لازم دارم با شرایط 30متر هم باشه خوبه

  • سید یحیی بابکی يك شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۹:۵۸

    با سلام و ارادت خدمت همکاران بازار لوستر من دنبال مغازه ای به منظور فروش ِلوستر هستم اگه دوستان مغازه ای در 15 خرداد ترجیحا 15 خرداد غربی سراغ داشتند اطلاع بدهند . با سپاس


    اتا يك شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳

    تو سایت رو جستجو کن ببین موردی هست


  • صلح میرزایی شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷

    با سلام زنده دنبال یک مغازه یا دفتر کار در محدوده پل حافظ جمهوری می باشم در صورت موجود بودن لطفا اطلاع دهید.


    ایران فایل اسکان شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۱

    با سلام و احترام

    جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

    اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

    اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  • قبادیان شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۹

    مغازه 38 متری سرقفلی واقع در خ مدنی شمالی 2 دهنه آب گاز برق 3فاز چقدر ارزش دارد

  • علی غلام نژاد پنج شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۳:۱۵

    سلام مجتمع تجاری و اداری بازار بزرگ میرداماد مغازه متری چنده؟

  • یاسر سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۸

    سلام..میخواستم بدونم رهن کامل یک باب مغازه 14متری واقع درپاساژ تازه ساخته شده،طبقه همکف در خیابان چهاردهم نبش قباد چقدراست؟؟؟


    سلماس سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۵

    موردهای مشابه رو چک کنید


  • علیرضا يك شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۴

    در آگهی فروش مغازه منظور از مالک در ملک سکونت دارد چیست؟!مرسی


    شیرازی يك شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱

    معمولا به این معنی هست که مالک در یکی دیگر از واحد های ملک حضور داره 
    این بیشتر برای اجاره هست که مثلا مالک در یکی از واحد های دیگه ملک سکونت داره


  • وطنی چهار شنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۵

    ملک در ابتدای خیابان فاطمی تقاطع ولیعصر(چین چیلا) به مساحت 403متر زمین و حدود 1100بنا قدیمی سند تجاری قیمتش چنده؟


    پایتخت چهار شنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۵

    ملکهای با این مشخصاتو چک کنی قیمت دستت میاد


  • ارمان شنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶

    سلام می خواستم قیمت مغازه در طبقه منفی یک در پاساژ فروزنده واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران چند است


    محمد شنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۸

    مغازهایی که این موقعیتو دارن تو سایت جستجو کنی قیمت حدودی دستت میاد


  • سادات پنج شنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۳

    قیمت سرقفلی مغازه سعدی شمالی


    پایتخت جمعه، ۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰:۹

    قیمت مغازه های اون منطقه رو چک کنید


  • امیر طهمورث دو شنبه، ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۰

    مغازه 35 متری برای خرید تو اریا شهر جای مرغوب برای خرید میخوام فقط ملکیت


    محمد سه شنبه، ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۸

    توی سایت جستجو کنید موردی باشه پیدا میکنید


  • رزاقی دو شنبه، ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴

    قیمت مغازه درجمهوری کوچه نوشین متری چند است


    محبی دو شنبه، ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۷

    موردهای مشابه رو چک کنید


  • شیرین شنبه، ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۶

    سرقفلی مغازه واقع در میدان امام حسین خیابان ایرانمهر متری چند میباشد؟مغازه 16متر است


    مهرداد شنبه، ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۳

    باید موردای اون منطقه رو جستجو کنی


  • محمد شیرین دوست جمعه، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۱

    قیمت سرقفلی تهران خیابان امیریه مقابل فرهنگ مغازه 20 متر زیرزمین 12متر باز سازی شده

  • محسن شهیدی دو شنبه، ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۴

    خیابان گلبرگ چهاراه دردشت پاساج گلبرگ شرقی مغازه دارم با کولر گازی همکف با تلفون به ابعاده 12متر قیمتش میخواستم ببینم چند خیلی منشکر


    شهابی دو شنبه، ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۹

    موارد مشابه ملکتونو چک کنید‌.


  • اکبر جمعه، ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴

    قیمت ملک تجاری تو سعدی شمالی

  • روزبه چهار شنبه، ۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۸

    با سلام لطفا مرا در خرید مغازه با قیمت 300320 میلیون تومن در شهر رودهن یا بومهن راهنمایی کنید

  • حمیدی جمعه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۸

    آیا قیمت مغازه در کوچه دقیقی خیابان دردشت را میدانید

  • اصغر گلدوست پنج شنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۴

    آیا در منطقه 22 پاساژهای تازه تاسیس با 1/5 میلیارد میشه خرید؟


    09122351479 شنبه، ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۵:۴۶

    بله

  • فرید سه شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۶

    سلام، قیمت مغازه طلا فروشی در بازار قائم طبقه همکف، شش متری چقدر است؟


    حسن طلا سه شنبه، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷

    نمی دونم بهتره حضوری تشریف ببرید

  • احمد دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

    قیمت مغازه بیست متری در میدان رهبر چقدر است


    ایران فایل اسکان دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

    با سلام و احترام

    جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

    اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

    اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  • حسین پور چهار شنبه، ۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

    با سلام قیمت سرقفلی مغازه با متراژ زیر بیست متر نبش میدان فردوسی چقدر است


    ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۵ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

    با سلام و احترام

    جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

    اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

    اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  • حسین آقا بزرگ سه شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

    سلام قبمت مغازه واقع در ظفر خ‌اطلسی خ پانزدهم متری چنده؟


    ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

    با سلام و احترام

    جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . نوع ملک را مغازه انتخاب کرده وبعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

    اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

    اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  • پیریایی شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

    مغازه ای دارم با متراژ 12 متر. داخل خیابان شهید انوری منطقه 15 می خوام بدونم سرقفلی این مغازه چند تومن می شه


    ایران فایل اسکان يك شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

    با سلام و احترام

    جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید.نوع ملک را مغازه مشخص کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج مشابه مغازه شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

    اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

    اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  • حجت دو شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

    سلام ی مغازه دارم اکباتان فاز دو پلاک 105 شمالی.چجوری قیمتشو در بیارم میخام بفروشمش


    ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

    درود بر شما
    می تونید ملک های مشابه ملک خودتون رو برسی کنید