خرید مغازه در اختیاریه

خرید مغازه اختیاریه ۵۰متر طبقه: همکف بر: ۷متر

اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد پلا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲ دهنه

اختیاریه ۳۵متر طبقه: همکف بر: ۴متر

اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مق..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

جواز فست فود /یک دهنه

اختیاریه ۲۴متر طبقه: همکف بر: ۱۰متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

اطلاع دقیق نداشتند

اختیاریه ۱۲۸متر طبقه: همکف بر: ۶متر

اختیاریه شمالی نبش کوچه مسعود پل..

قیمت کل: ۱۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۳ بر

اختیاریه ۳۲متر طبقه: همکف بر: ۵متر

اختیاریه جنوبی کوی رازقی شم..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه اختیاریه ۱۹متر طبقه: همکف بر: ۴متر

اختیاریه شمالی خ عابدینی نبش جه..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

اختیاریه ۵۰متر طبقه: همکف بر: ۸متر

اختیاریه بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر برق 3 فاز

اختیاریه ۳۵متر طبقه: همکف بر: ۴متر

اختیاریه ضلع شمالی میدان سوپر..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اختیاریه ۹۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

اختیاریه خ تسلیمی جنب پارک پلا..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

اختیاریه ۱۲۸متر طبقه: همکف بر: ۵متر

اختیاریه جنوبی نبش کوی مسعود پل..

قیمت کل: ۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

۳ بر

فروش مغازه اختیاریه ۹۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی جنب پارک پ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

اختیاریه ۱۲۸متر طبقه: همکف بر: ۷متر

دولت اختیاریه جنوبی نبش چهارراه..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۳ بر-بردیگر ۲۰ و ۶ متر

معاوضه / فروش مغازه اختیاریه ۷۳متر طبقه: همکف بر: ۵متر

اختیاریه شمالی بالاتر از میدان اختیاریه خ فتاح ان..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز برق 3 فاز

یک دهنه - جواز کتاب فروشی- برق ۳ فاز- معاوضه با ملک

اختیاریه ۲۴متر طبقه: همکف بر: ۱۰متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه- مناسب صرافی ها و طلافروشی

اختیاریه ۷۵متر طبقه: همکف بر: ۴متر

اختیاریه جنوبی بالاتراز میدان خ فتاح ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ گاز اسپلیت فروش با مستاجر

یک دهنه - جواز کتاب فروشی

خرید مغازه اختیاریه ۷۵متر بر: ۵متر

اختیاریه شمالی کوی..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز برق 3 فاز

ارتفاع ۳ - برق ۳ فاز- ملکیت وسرقفلی- ۶۵ متر انباری

اختیاریه ۳۲متر طبقه: همکف بر: ۵متر

اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد صاحب ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

اختیاریه ۳۵متر طبقه: همکف بر: ۳متر

اختیاریه جنوبی بالاتر از دولت پلاک هنگا..

قیمت روز

امکانات: گاز

اختیاریه ۱۳۰متر طبقه: همکف بر: ۷متر

اختیاریه جنوبی نبش کوی مس..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

جواز آزاد یک دهنه-بر دیگر ۱۷ و ۶ متر

اختیاریه ۹۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور ..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه- دارای جواز قنادی

فروش مغازه اختیاریه ۲۱۰متر طبقه: همکف بر: ۲۵متر

اختیاریه جنوبی روبروی بهستا..

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز اسپلیت فروش با مستاجر آب و برق

۴ دهنه-جواز آزاد-مناسب بانک و موسسات مالی و برندها

اختیاریه ۲۷متر طبقه: همکف بر: ۶متر

اختیاریه شمالی خ داور بین تسلیمی و کوی زرن..

قیمت کل: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دو دهنه - جواز دارد- سرقفلی

اختیاریه ۳۰متر طبقه: همکف بر: ۷متر

اختیاریه کوی زرنگ نبش داور(تسلیمی) پ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده

اختیاریه ۲۹متر طبقه: همکف بر: ۸متر

اختیاریه خ داور نبش کوی زرنگ پل..

قیمت کل: ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

۲ نبش - ۳ دهنه - جواز کالای خواب

اختیاریه ۱۲۸متر طبقه: همکف بر: ۱۸متر

دولت خ اختیاریه نبش کوی مس..

قیمت کل: ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز فروش با مستاجر آب و برق

۳ بر-جواز بانک

خرید مغازه اختیاریه ۲۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

اختیاریه شمالی تقاطع شهید فتاحیان و اختیا..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

۳ دهنه -جواز آزاد

معاوضه / فروش مغازه اختیاریه ۱۵۰متر طبقه: همکف بر: ۱۵متر

اختیاریه نبش کوی انتصا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز پکیج آب و برق

معاوضه با کلنگی- ۲ نبش- یک دهنه - جواز آزاد- در طبقات فوقانی بنائی احداث نشده

اختیاریه ۹۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

اختیاریه خ تسلیمی جنب پارک پلا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

اختیاریه ۲۵متر طبقه: همکف بر: ۴متر

اختیاریه بالاتراز مسجد صاحب ا..

قیمت کل: ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز دفترساختمانی

اختیاریه ۳۵متر طبقه: همکف بر: ۴متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی روبرو..

قیمت کل: ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جوازفست فود-یک دهنه

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات